Thông qua kết quả xây dựng Phác đồ điều trị, Quy trình kỹ thuật 28 chuyên ngành

        Xem với cỡ chữ    

Tiếp sau việc hoàn thành xây dựng 104 Phác đồ điều trị dành cho Trạm  Y tế, theo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm số 2 ngành Y tế thành phố Đà Nẵng năm 2018 (về xây dựng Phác đồ điều trị và Quy trình kỹ thuật), tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Phác đồ điều trị, Quy trình kỹ thuật Sở Y tế ngày 09/11/2018 đã thống nhất thông qua kết quả xây dựng Phác đồ điều trị, Quy trình kỹ thuật do Bệnh viện Đà Nẵng và các Bệnh viện chuyên khoa thực hiện, với khoảng 1400 Phác đồ điều trị và 3000 Quy trình kỹ thuật thuộc 28 chuyên ngành.

Trong số này có Phác đồ điều trị, Quy trình kỹ thuật một số chuyên ngành mặc dù chưa được Bộ Y tế ban hành như: chuyên ngành Y học cổ truyền và Ung bướu chưa có Phác đồ điều trị, chuyên ngành Tâm thần chưa có Phác đồ điều trị và Quy trình kỹ thuật. Tuy nhiên để đảm bảo công tác chuyên môn, Sở Y tế đã chỉ đạo các Bệnh viện chuyên khoa chủ động xây dựng trên cơ sở tham khảo các nguồn tài liệu khoa học tin cậy.

Trên cơ sở bộ Phác đồ điều trị, Quy trình kỹ thuật 28 chuyên ngành được xây dựng này, các Bệnh viện trực thuộc Sở, các Bệnh viện tư nhân trên địa bàn thành phố tham khảo, sử dụng, hoàn chỉnh việc xây dựng Phác đồ điều trị, Quy trình kỹ thuật áp dụng tại mỗi đơn vị.

Sở Y tế sẽ ban hành Quyết định thành lập Kho dữ liệu Phác đồ điều trị, Quy trình kỹ thuật trong toàn ngành. Kho dữ liệu là cơ sở dữ liệu chính thức lưu trữ và cập nhật Phác đồ điều trị, Quy trình kỹ thuật được xây dựng của các Bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, các Bệnh viện tư nhân trên địa bàn thành phố.

Trong quá trình áp dụng, triển khai thực hiện, các đơn vị thường xuyên kiểm tra, rà soát để kịp thời cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các Phác đồ điều trị, Quy trình kỹ thuật theo sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, phù hợp với các Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, Quy trình kỹ thuật mới.

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Dừng tổ chức hoạt động khám sức khỏe tại 02 Phòng khám Đa khoa

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 20/6/2019)

Cập nhật danh sách đăng ký hành nghề tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa (đến tháng 6/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 11/6/2019)

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đến 01.6.2019

THÔNG BÁO Về việc hủy thầu đối với các mặt hàng thuốc chưa lựa chọn được nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO Về kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện Phụ sản- Nhi: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

Hồ sơ Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà

Thông tư số 04/2019/TT-BYT quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, đình chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

1 3 5 1 5 5 4 8
Hôm nay: 5057
Tháng này: 56180
Tổng cộng: 13515548