Thông qua kết quả xây dựng Phác đồ điều trị, Quy trình kỹ thuật 28 chuyên ngành

        Xem với cỡ chữ    

Tiếp sau việc hoàn thành xây dựng 104 Phác đồ điều trị dành cho Trạm  Y tế, theo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm số 2 ngành Y tế thành phố Đà Nẵng năm 2018 (về xây dựng Phác đồ điều trị và Quy trình kỹ thuật), tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Phác đồ điều trị, Quy trình kỹ thuật Sở Y tế ngày 09/11/2018 đã thống nhất thông qua kết quả xây dựng Phác đồ điều trị, Quy trình kỹ thuật do Bệnh viện Đà Nẵng và các Bệnh viện chuyên khoa thực hiện, với khoảng 1400 Phác đồ điều trị và 3000 Quy trình kỹ thuật thuộc 28 chuyên ngành.

Trong số này có Phác đồ điều trị, Quy trình kỹ thuật một số chuyên ngành mặc dù chưa được Bộ Y tế ban hành như: chuyên ngành Y học cổ truyền và Ung bướu chưa có Phác đồ điều trị, chuyên ngành Tâm thần chưa có Phác đồ điều trị và Quy trình kỹ thuật. Tuy nhiên để đảm bảo công tác chuyên môn, Sở Y tế đã chỉ đạo các Bệnh viện chuyên khoa chủ động xây dựng trên cơ sở tham khảo các nguồn tài liệu khoa học tin cậy.

Trên cơ sở bộ Phác đồ điều trị, Quy trình kỹ thuật 28 chuyên ngành được xây dựng này, các Bệnh viện trực thuộc Sở, các Bệnh viện tư nhân trên địa bàn thành phố tham khảo, sử dụng, hoàn chỉnh việc xây dựng Phác đồ điều trị, Quy trình kỹ thuật áp dụng tại mỗi đơn vị.

Sở Y tế sẽ ban hành Quyết định thành lập Kho dữ liệu Phác đồ điều trị, Quy trình kỹ thuật trong toàn ngành. Kho dữ liệu là cơ sở dữ liệu chính thức lưu trữ và cập nhật Phác đồ điều trị, Quy trình kỹ thuật được xây dựng của các Bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, các Bệnh viện tư nhân trên địa bàn thành phố.

Trong quá trình áp dụng, triển khai thực hiện, các đơn vị thường xuyên kiểm tra, rà soát để kịp thời cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các Phác đồ điều trị, Quy trình kỹ thuật theo sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, phù hợp với các Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, Quy trình kỹ thuật mới.

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

V/v điều chỉnh bỏ 03 tên thuốc thuộc danh mục thuốc đàm phán giá đã có kết quả thầu ra khỏi Hồ sơ mời thầu của Gói thầu số 2

Bệnh viện Mắt Đà Nẵng thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú, Thầy thuốc Nhân dân

V/v làm rõ hồ sơ mời thầu

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 16/01/2019)

Thông báo mời thầu gói thầu thầuMua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018-2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

Hướng dẫn tạm thời việc triển khai kết nối liên thông dữ liệu các cơ sở bán lẻ thuốc đạt GPP

Chấn chỉnh Phòng khám đa khoa Hữu Thọ về các nội dung đăng ký quảng cáo

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 10/01/2019)

1 3 1 0 2 2 9 3
Hôm nay: 0
Tháng này: 48586
Tổng cộng: 13102293