Công nhận giải pháp là sáng kiến Sở Y tế Đà Nẵng năm 2018

        Xem với cỡ chữ    

Năm 2018 Sở Y tế nhận được 27 hồ sơ đăng ký tham gia xét sáng kiến từ các đơn vị trực thuộc. Qua quá trình đánh giá, nghiệm thu, ngày 24/10/2018 Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 846/QĐ-SYT công nhận 23 giải pháp là sáng kiến trong toàn ngành.

Như vậy, số lượng sáng kiến được công nhận năm 2018 tăng 77% so với năm 2017 (tăng 10 sáng kiến so với 13 sáng kiến được công nhận năm 2017).

Về chất lượng: theo ghi nhận, đánh giá chung từ Hội đồng cho thấy các sáng kiến năm 2018 có sự cải thiện đáng kể so với những năm trước đây. Các cán bộ nhân viên y tế tại các đơn vị đã dần tiếp cận với cách thức trình bày sáng kiến theo quy định, đồng thời mạnh dạn và chủ động hơn trong đề xuất, thể hiện ý tưởng. Các sáng kiến đều xuất phát từ thực tiễn công việc khám bệnh, chữa bệnh hằng ngày, có giá trị và tính ứng dụng trong hoạt động chuyên môn. Một số sáng kiến đã áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành (thiết kế các phần mềm), phù hợp với định hướng ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính đang được đẩy mạnh trong giai đoạn hiện nay.

Với kết quả đạt được trong năm 2018, trong thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục có những chỉ đạo và khuyến khích sự tham gia của các cá nhân, đơn vị trong hoạt động sáng kiến, thi đua lao động sáng tạo; quan tâm hướng đến những sáng kiến có quy mô, đăng ký ở cấp độ cao hơn như tham gia xét sáng kiến có tác dụng ảnh hưởng đối với thành phố, các cuộc thi, hội thi về giải pháp sáng tạo./.

Danh sách 23 sáng kiến Sở Y tế năm 2018: 

/documents/10180/475711/846-NVY.%20Q%C4%90%20c%C3%B4ng%20nh%E1%BA%ADn%20s%C3%A1ng%20ki%E1%BA%BFn%202018.pdf

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

BỔ SUNG NỘI DUNG TRONG THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông báo: Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 03/10/2019

Trung tâm y tế quận Sơn Trà thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

Danh sách đăng ký hành nghề bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (cập nhật đến 8/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/8/2019)

Thông báo về bổ sung nội dung hồ sơ mời thầu

Thông báo kết quả xét chọn tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

1 3 7 4 6 3 6 4
Hôm nay: 4839
Tháng này: 57337
Tổng cộng: 13746364