Công nhận giải pháp là sáng kiến Sở Y tế Đà Nẵng năm 2018

        Xem với cỡ chữ    

Năm 2018 Sở Y tế nhận được 27 hồ sơ đăng ký tham gia xét sáng kiến từ các đơn vị trực thuộc. Qua quá trình đánh giá, nghiệm thu, ngày 24/10/2018 Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 846/QĐ-SYT công nhận 23 giải pháp là sáng kiến trong toàn ngành.

Như vậy, số lượng sáng kiến được công nhận năm 2018 tăng 77% so với năm 2017 (tăng 10 sáng kiến so với 13 sáng kiến được công nhận năm 2017).

Về chất lượng: theo ghi nhận, đánh giá chung từ Hội đồng cho thấy các sáng kiến năm 2018 có sự cải thiện đáng kể so với những năm trước đây. Các cán bộ nhân viên y tế tại các đơn vị đã dần tiếp cận với cách thức trình bày sáng kiến theo quy định, đồng thời mạnh dạn và chủ động hơn trong đề xuất, thể hiện ý tưởng. Các sáng kiến đều xuất phát từ thực tiễn công việc khám bệnh, chữa bệnh hằng ngày, có giá trị và tính ứng dụng trong hoạt động chuyên môn. Một số sáng kiến đã áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành (thiết kế các phần mềm), phù hợp với định hướng ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính đang được đẩy mạnh trong giai đoạn hiện nay.

Với kết quả đạt được trong năm 2018, trong thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục có những chỉ đạo và khuyến khích sự tham gia của các cá nhân, đơn vị trong hoạt động sáng kiến, thi đua lao động sáng tạo; quan tâm hướng đến những sáng kiến có quy mô, đăng ký ở cấp độ cao hơn như tham gia xét sáng kiến có tác dụng ảnh hưởng đối với thành phố, các cuộc thi, hội thi về giải pháp sáng tạo./.

Danh sách 23 sáng kiến Sở Y tế năm 2018: 

/documents/10180/475711/846-NVY.%20Q%C4%90%20c%C3%B4ng%20nh%E1%BA%ADn%20s%C3%A1ng%20ki%E1%BA%BFn%202018.pdf

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia đến ngày 04/5/2019

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 1053/SYT-NVD

V/v thu hồi mỹ phẩm vi phạm

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 24/4/2019)

Thông báo về tạm dừng phần phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của Gói thầu số 4

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 10/04/2019)

Các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc gia (tính đến ngày 05/4/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 25/3/2019)

Thủ tục hành chính: Công nhận cơ sở được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

1 3 4 3 5 2 4 7
Hôm nay: 19604
Tháng này: 241831
Tổng cộng: 13435247