Thông báo đăng ký tham gia xét sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng năm 2018

        Xem với cỡ chữ    

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng; theo Thông báo số 79/TB-SKHCN ngày 07/11/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc nộp hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng,

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị, tác giả biết và đăng ký tham gia như sau:

- Trên cơ sở 23 sáng kiến được Sở Y tế công nhận năm 2018 tại Quyết định số 846/QĐ-SYT ngày 24/10/2018, các đơn vị lựa chọn sáng kiến đủ điều kiện, tiêu chuẩn, quy mô để tham gia xét sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng (xem Chương II, Quyết định 33/2015/QĐ-UBND).

- Hồ sơ tham gia: thực hiện theo Hướng dẫn tại Điều 8, Quyết định 33/2015/QĐ-UBND.

Tải về Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND tại đây:

/documents/10180/475711/Q%C4%90%2033.%20X%C3%A9t%20s%C3%A1ng%20ki%E1%BA%BFn%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91.PDF

Công văn đề nghị và Hồ sơ tham gia gửi Sở Y tế trước ngày 20/11/2018 để Hội đồng sáng kiến Sở Y tế xem xét, gửi Sở Khoa học và Công nghệ./.

 

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 10/04/2019)

Các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc gia (tính đến ngày 05/4/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 25/3/2019)

Thủ tục hành chính: Công nhận cơ sở được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/3/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 01/3/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 25/02/2019)

Bệnh viện Mắt thông báo về việc thời gian sát hạch

Cập nhật danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo Nghị định 91/2016/NĐ-CP (đến ngày 20/02/2019)

1 3 1 9 2 8 8 8
Hôm nay: 3396
Tháng này: 49184
Tổng cộng: 13192888