Thông báo đăng ký tham gia xét sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng năm 2018

        Xem với cỡ chữ    

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng; theo Thông báo số 79/TB-SKHCN ngày 07/11/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc nộp hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng,

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị, tác giả biết và đăng ký tham gia như sau:

- Trên cơ sở 23 sáng kiến được Sở Y tế công nhận năm 2018 tại Quyết định số 846/QĐ-SYT ngày 24/10/2018, các đơn vị lựa chọn sáng kiến đủ điều kiện, tiêu chuẩn, quy mô để tham gia xét sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng (xem Chương II, Quyết định 33/2015/QĐ-UBND).

- Hồ sơ tham gia: thực hiện theo Hướng dẫn tại Điều 8, Quyết định 33/2015/QĐ-UBND.

Tải về Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND tại đây:

/documents/10180/475711/Q%C4%90%2033.%20X%C3%A9t%20s%C3%A1ng%20ki%E1%BA%BFn%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91.PDF

Công văn đề nghị và Hồ sơ tham gia gửi Sở Y tế trước ngày 20/11/2018 để Hội đồng sáng kiến Sở Y tế xem xét, gửi Sở Khoa học và Công nghệ./.

 

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Dừng tổ chức hoạt động khám sức khỏe tại 02 Phòng khám Đa khoa

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 20/6/2019)

Cập nhật danh sách đăng ký hành nghề tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa (đến tháng 6/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 11/6/2019)

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đến 01.6.2019

THÔNG BÁO Về việc hủy thầu đối với các mặt hàng thuốc chưa lựa chọn được nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO Về kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện Phụ sản- Nhi: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

Hồ sơ Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà

Thông tư số 04/2019/TT-BYT quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, đình chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

1 3 5 1 5 5 4 9
Hôm nay: 5057
Tháng này: 56181
Tổng cộng: 13515549