Thông báo đăng ký tham gia xét sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng năm 2018

        Xem với cỡ chữ    

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng; theo Thông báo số 79/TB-SKHCN ngày 07/11/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc nộp hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng,

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị, tác giả biết và đăng ký tham gia như sau:

- Trên cơ sở 23 sáng kiến được Sở Y tế công nhận năm 2018 tại Quyết định số 846/QĐ-SYT ngày 24/10/2018, các đơn vị lựa chọn sáng kiến đủ điều kiện, tiêu chuẩn, quy mô để tham gia xét sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng (xem Chương II, Quyết định 33/2015/QĐ-UBND).

- Hồ sơ tham gia: thực hiện theo Hướng dẫn tại Điều 8, Quyết định 33/2015/QĐ-UBND.

Tải về Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND tại đây:

/documents/10180/475711/Q%C4%90%2033.%20X%C3%A9t%20s%C3%A1ng%20ki%E1%BA%BFn%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91.PDF

Công văn đề nghị và Hồ sơ tham gia gửi Sở Y tế trước ngày 20/11/2018 để Hội đồng sáng kiến Sở Y tế xem xét, gửi Sở Khoa học và Công nghệ./.

 

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

V/v điều chỉnh bỏ 03 tên thuốc thuộc danh mục thuốc đàm phán giá đã có kết quả thầu ra khỏi Hồ sơ mời thầu của Gói thầu số 2

Bệnh viện Mắt Đà Nẵng thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú, Thầy thuốc Nhân dân

V/v làm rõ hồ sơ mời thầu

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 16/01/2019)

Thông báo mời thầu gói thầu thầuMua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018-2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

Hướng dẫn tạm thời việc triển khai kết nối liên thông dữ liệu các cơ sở bán lẻ thuốc đạt GPP

Chấn chỉnh Phòng khám đa khoa Hữu Thọ về các nội dung đăng ký quảng cáo

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 10/01/2019)

1 3 1 0 2 2 9 6
Hôm nay: 0
Tháng này: 48589
Tổng cộng: 13102296