Thông báo đăng ký tham gia xét sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng năm 2018

        Xem với cỡ chữ    

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng; theo Thông báo số 79/TB-SKHCN ngày 07/11/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc nộp hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng,

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị, tác giả biết và đăng ký tham gia như sau:

- Trên cơ sở 23 sáng kiến được Sở Y tế công nhận năm 2018 tại Quyết định số 846/QĐ-SYT ngày 24/10/2018, các đơn vị lựa chọn sáng kiến đủ điều kiện, tiêu chuẩn, quy mô để tham gia xét sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng (xem Chương II, Quyết định 33/2015/QĐ-UBND).

- Hồ sơ tham gia: thực hiện theo Hướng dẫn tại Điều 8, Quyết định 33/2015/QĐ-UBND.

Tải về Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND tại đây:

/documents/10180/475711/Q%C4%90%2033.%20X%C3%A9t%20s%C3%A1ng%20ki%E1%BA%BFn%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91.PDF

Công văn đề nghị và Hồ sơ tham gia gửi Sở Y tế trước ngày 20/11/2018 để Hội đồng sáng kiến Sở Y tế xem xét, gửi Sở Khoa học và Công nghệ./.

 

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Trung tâm Cấp cứu thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ VIỆC DUY TRÌ ÁP DỤNG GDP, GPP CỦA CÁC CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC NĂM 2019

Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ thông báo danh sách đủ điều kiện xét tuyển xét tuyển năm 2018 và thay đổi thời gian sát hạch xét tuyển năm 2018

Sở Y tế thông báo Cuộc thi viết về “Cán bộ Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” trong ngành Y tế thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện Da liễu thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 02/11/2018)

Tăng cường công tác tuyên truyền về khám chữa bệnh

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 26/9/2018)

TTYT quận Liên Chiểu thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

Danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo Nghị định 91/2016/NĐ-CP (cập nhật đến ngày 23/10/2018)

1 3 0 0 0 8 3 2
Hôm nay: 2933
Tháng này: 48564
Tổng cộng: 13000832