Cập nhật danh sách các cơ sở hành nghề y, dược trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (đến ngày 03/12/2018)

        Xem với cỡ chữ    

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12, Luật Dược số 105/2016/QH13, Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh, Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược,

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông báo danh sách các cơ sở hành nghề y, dược đã được Sở Y tế cấp phép trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến ngày 03/12/2018 như sau (đính kèm danh sách):

Quận Hải Châu: 201 cơ sở hành nghề dược, 334 cơ sở hành nghề y.

/documents/10180/3262366/danh%20s%C3%A1ch%20H%E1%BA%A2I%20CH%C3%82U%2012.2018.xls

Quận Thanh Khê: 155 cơ sở hành nghề dược, 169 cơ sở hành nghề y.

/documents/10180/3262366/danh%20s%C3%A1ch%20THANH%20KH%C3%8A%20%2012.2018.xls

Quận Sơn Trà: 101 cơ sở hành nghề dược, 87 cơ sở hành nghề y.

/documents/10180/3262366/danh%20s%C3%A1ch%20S%C6%A0N%20TR%C3%80%20%2012.2018.XLS

Quận Liên Chiểu: 147 cơ sở hành nghề dược, 75 cơ sở hành nghề y.

/documents/10180/3262366/danh%20s%C3%A1ch%20LI%C3%8AN%20CHI%E1%BB%82U%20%2012.2018.xls

Quận Ngũ Hành Sơn: 50 cơ sở hành nghề dược, 43 cơ sở hành nghề y.

/documents/10180/3262366/danh%20s%C3%A1ch%20NG%C5%A8%20H%C3%80NH%20S%C6%A0N%20%2012.2018.xls

Quận Cẩm Lệ: 113 cơ sở hành nghề dược, 64 cơ sở hành nghề y.

/documents/10180/3262366/danh%20s%C3%A1ch%20C%E1%BA%A8M%20L%E1%BB%86%2012.2018.xls

Huyện Hòa Vang: 39 cơ sở hành nghề dược, 44 cơ sở hành nghề y.

/documents/10180/3262366/danh%20s%C3%A1ch%20H%C3%92A%20VANG%20%2012.2018.xls

Tổng số: 806 cơ sở hành nghề dược, 816 cơ sở hành nghề y./.,

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo về tạm dừng phần phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của Gói thầu số 4

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 10/04/2019)

Các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc gia (tính đến ngày 05/4/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 25/3/2019)

Thủ tục hành chính: Công nhận cơ sở được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/3/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 01/3/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 25/02/2019)

Bệnh viện Mắt thông báo về việc thời gian sát hạch

1 3 2 0 2 2 2 6
Hôm nay: 7269
Tháng này: 52133
Tổng cộng: 13202226