Cập nhật danh sách cơ sở đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 (đến ngày 12/12/2018)

        Xem với cỡ chữ    

Danh sách cơ sở đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 (đến ngày 12/12/2018)

TT

Tổ chức công bố thực hiện quan trắc môi trường lao động

Ghi chú

1

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố

Công văn số 361/SYT-NVY ngày 01/3/2018 của Sở Y tế về việc công bố tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động

Công văn số 3148/SYT-NVY ngày 07/12/2018 về việc thay đổi tên đơn vị quan trắc môi trường lao động

 

2

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn sức khỏe và Môi trường Minh Thi

 

Công văn số 2267/SYT-NVY ngày 21/9/2018 của Sở Y tế về việc công bố tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động

 

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Cập nhật danh sách các công ty cung cấp phần mềm cho nhà thuốc

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 01/7/2019)

DANH SÁCH CƠ SỞ CÔNG BỐ TUÂN THỦ "THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC" CỦA CƠ SỞ CÓ HOẠT ĐỘNG DƯỢC KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC

Bệnh viện Phục hồi chức năng: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

TTYT quận Liên Chiểu Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

Dừng tổ chức hoạt động khám sức khỏe tại 02 Phòng khám Đa khoa

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 20/6/2019)

Cập nhật danh sách đăng ký hành nghề tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa (đến tháng 6/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 11/6/2019)

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đến 01.6.2019

1 3 5 5 8 8 3 5
Hôm nay: 9286
Tháng này: 58609
Tổng cộng: 13558835