Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giao chỉ tiêu kế hoạch y tế năm 2019

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 20/12/2018 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 6209/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019.

Về kế hoạch y tế năm 2019, UBND thành phố giao một số chỉ tiêu cơ bản:

  1. Số giường bệnh/10.000 dân (không tính giường trạm y tế xã, phường): 78,72 giường;
  2. Số bác sỹ/10.000 dân: 18,12 bác sỹ;
  3. Mức giảm tỷ lệ sinh: 0,1‰;
  4. Tỷ lệ trạm y tễ xã, phường có bác sỹ thường xuyên và tăng cường: 100,0%;
  5. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ < 5 tuổi cân nặng theo tuổi: 4,0%;
  6. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ < 5 tuổi chiều cao theo tuổi: 13,4%.

 

Hoài Vi

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo bổ sung một số nội dung hồ sơ mời thầu

Cập nhật danh sách đăng ký hành nghề tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (đến tháng 8/2019)

Cập nhật danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trang thiết bị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Trung tâm Y tế quận Hải Châu: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi Điều 2 của Nghị quyết số 78/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho phép tiếp nhận người có dấu hiệu bị loạn thần đang có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội tự nguyện vào cơ sở y tế để chữa bệnh

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 31/7/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo Nghị định 91/2016/NĐ-CP (đến ngày 31/7/2019)

Kê khai giá theo Thông tư 233/2016/YTT-BTC ngày 11/11/2016

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Sửa đổi Điều 2 của Nghị quyết số 78/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho phép tiếp nhận người có dấu hiệu bị loạn thần đang có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội tự nguyện vào cơ sở y tế để chữa bệnh

1 3 6 3 4 8 6 6
Hôm nay: 0
Tháng này: 76439
Tổng cộng: 13634866