Tiếp tục cải tiến chất lượng trong hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến ngành Y tế thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) ngành Y tế năm 2019; Nhằm tiếp tục thực hiện các hoạt động trong lộ trình cải tiến, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) và sáng kiến trong toàn ngành, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 153/SYT-NVY ngày 21/01/2019 với những chỉ đạo cụ thể đến các đơn vị như sau:

1. Tiến hành kiện toàn Hội đồng nghiên cứu khoa học/sáng kiến tại các đơn vị; nâng cao vai trò, trách nhiệm của bộ phận Thường trực Hội đồng nghiên cứu khoa học/sáng kiến đơn vị trong việc tham mưu triển khai các hoạt động về KH&CN, sáng kiến.

2. Tổ chức việc xét duyệt Đề cương và nghiệm thu đề tài NCKH, xét công nhận sáng kiến một cách chặt chẽ. Rà soát, hạn chế tối đa việc gửi về Sở Y tế những đề tài không đảm bảo quy định về mặt hình thức và nội dung. Lưu ý các đơn vị, cá nhân không gửi các đề tài trùng lặp chủ đề, nội dung nghiên cứu qua các năm hoặc các đề tài dạng "sao chép" nguyên văn từ một đề tài khác. Hiện nay Hội đồng Sở Y tế đã phát hiện một số trường hợp đề tài như trên.

3. Duy trì tốt công tác sinh hoạt khoa học theo định kỳ ít nhất 1 lần trong 1 tháng (để đạt Tiểu mục 6 - Mức 3, Bộ Tiêu chí chất lượng Bệnh viện Việt Nam); tập huấn, hướng dẫn phương pháp nghiên cứu khoa học cho cán bộ, nhân viên y tế; tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học và công nghệ.

4. Khuyến khích đơn vị hướng đến các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cao (trên cấp cơ sở). Quan tâm, động viên và tạo điều kiện để cán bộ công nhân viên chức, người lao động tại đơn vị thực hiện, mạnh dạn đề xuất các ý tưởng, sáng kiến gửi Sở Y tế xét duyệt. Trên cơ sở đó sẽ lựa chọn những sáng kiến có giá trị tham gia xét ở cấp độ thành phố, tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật các cấp. Trong năm 2019 Sở Y tế sẽ tổ chức tập huấn về hoạt động sáng kiến và sẵn sàng hỗ trợ các cá nhân, đơn vị trong quá trình viết, gửi hồ sơ đăng ký xét duyệt sáng kiến.

5. Kịp thời cập nhật, phổ biến, triển khai các văn bản mới của các cấp, các chỉ đạo cụ thể của Sở Y tế về công tác NCKH/Sáng kiến. Hiện nay các định mức kinh phí chi cho công tác NCKH đã được nâng cao; đơn vị cần nghiên cứu, quan tâm bố trí kinh phí cho công tác NCKH/Sáng kiến, bao gồm kinh phí hỗ trợ triển khai thực hiện đề tài/sáng kiến, kinh phí khen thưởng để động viên khuyến khích các đề tài đạt cấp cơ sở, các giải pháp được Sở công nhận là sáng kiến.

6. Chú trọng tăng cường việc ứng dụng kết quả NCKH vào thực tiễn. Sở Y tế định hướng ưu tiên lựa chọn, xét công nhận các đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng cao, có sản phẩm đầu ra cụ thể, có giá trị trong hoạt động ngành. Định hướng trọng tâm phát triển các công nghệ tiên tiến trong công tác y học dự phòng, trong chẩn đoán sớm và điều trị bệnh, áp dụng triển khai kỹ thuật mới, phương pháp mới, các kỹ thuật cao, chuyên sâu.

Sở Y tế yêu cầu tất cả các đơn vị xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai áp dụng các kết quả nghiên cứu/sáng kiến để cải tiến chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và nâng cao hoạt động tại đơn vị.

7. Yêu cầu các đơn vị tuân thủ thời hạn gửi hồ sơ xét duyệt đề cương và nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở, xét công nhận sáng kiến. Trong thời gian qua, Sở Y tế đã ghi nhận một số trường hợp gửi hồ sơ rất trễ hạn làm ảnh hưởng chung đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ NCKH chung trong toàn ngành. Kể từ năm 2019, Sở Y tế không xem xét giải quyết bất cứ trường hợp nào liên quan đến việc gửi hồ sơ trễ hạn mà không có lý do chính đáng và báo cáo Sở kịp thời.

8. Chuẩn hóa và tăng cường công tác báo cáo, thống kê khoa học công nghệ trong toàn ngành:

Từ thời điểm năm 2019, Sở Y tế quy định chế độ báo cáo khoa học và công nghệ trong toàn ngành theo định kỳ 02 lần/năm, bao gồm báo cáo 6 tháng và báo cáo năm:

- Về thời gian báo cáo: báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 25 tháng 6; báo cáo năm gửi trước ngày 25 tháng 12 hằng năm.

- Về nội dung báo cáo: Tải về Mẫu báo cáo theo quy định như sau:

/documents/10180/475711/Mau%20BC%20KHCN.SYT.doc

9. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác NCKH/Sáng kiến:

Trong thời gian qua Sở Y tế đã có những theo dõi, giám sát công tác NCKH/Sáng kiến tại các đơn vị. Việc kiểm tra, đánh giá được lồng ghép trong đợt kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và kiểm tra các đơn vị khối không giường bệnh vào cuối năm. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát, từ năm 2019 Sở Y tế sẽ tổng hợp và đưa các nội dung triển khai của các đơn vị làm minh chứng khi chấm điểm kiểm tra cuối năm. Các nội dung được sử dụng làm minh chứng khi đánh giá trong năm 2019 như sau:

- Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ của đơn vị (đánh giá Tiểu mục số 9 Tiêu chí C10.1 của Bộ Tiêu chí chất lượng Bệnh viện Việt Nam).

- Gửi Kế hoạch công tác NCKH; Kế hoạch và lộ trình triển khai áp dụng các kết quả nghiên cứu/sáng kiến để cải tiến chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và nâng cao hoạt động tại đơn vị (đánh giá Tiểu mục số 4 Tiêu chí C10.2 của Bộ Tiêu chí chất lượng Bệnh viện Việt Nam).

- Gửi Quyết định thành lập Hội đồng nghiên cứu khoa học/Sáng kiến và thông tin cán bộ đầu mối của bộ phận Thường trực Hội đồng NCKH/Sáng kiến đơn vị.

- Việc thực hiện các Công văn chỉ đạo cụ thể khác của Sở Y tế về công tác NCKH/Sáng kiến trong năm.

Sở Y tế sẽ thống kê và thông báo việc thực hiện các nội dung trên trước thời điểm tiến hành kiểm tra cuối năm, trong đó có xem xét đến chất lượng và hạn gửi các báo cáo đúng quy định. 

10. Theo Kế hoạch, trong năm 2019 Sở Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến ngành Y tế năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ công tác nghiên cứu khoa học năm 2019, tại Hội nghị sẽ biểu dương khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN, sáng kiến. Đồng thời dự kiến cũng sẽ tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ ngành Y tế thành phố Đà Nẵng. Đây là hoạt động lớn, trọng tâm công tác NCKH của ngành trong năm 2019. Sở Y tế đã thông báo để các đơn vị sẵn sàng, chuẩn bị các đề tài có chất lượng tham gia Kỷ yếu công trình NCKH và báo cáo tại Hội nghị.

Trong quá trình thực hiện nếu các đơn vị, cá nhân gặp khó khăn, vướng mắc có thể liên hệ Bộ phận Thường trực Hội đồng KH&CN Sở Y tế, phòng Nghiệp Vụ Y, Sở Y tế, số điện thoại 3821.468 để được hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết./.

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Dừng tổ chức hoạt động khám sức khỏe tại 02 Phòng khám Đa khoa

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 20/6/2019)

Cập nhật danh sách đăng ký hành nghề tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa (đến tháng 6/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 11/6/2019)

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đến 01.6.2019

THÔNG BÁO Về việc hủy thầu đối với các mặt hàng thuốc chưa lựa chọn được nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO Về kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện Phụ sản- Nhi: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

Hồ sơ Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà

Thông tư số 04/2019/TT-BYT quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, đình chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

1 3 5 1 5 1 2 1
Hôm nay: 5057
Tháng này: 55753
Tổng cộng: 13515121