Các hạn chế phổ biến khi thực hiện Đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2018

        Xem với cỡ chữ    

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2019, bộ phận Thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ Sở Y tế thống kê các hạn chế phổ biến khi thực hiện Đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2018. Các đơn vị, cá nhân tham khảo và cần lưu ý trong quá trình thực hiện cho năm 2019 như sau:

STT

Nội dung

Hạn chế

 1.  

Đặt vấn đề

 • Không thể hiện được tính cấp thiết của đề tài (tại đơn vị, đối với ngành). Đây là tiêu chuẩn quan trọng trong xét duyệt đề cương.
 • Mục tiêu nghiên cứu thiếu rõ ràng; khó trong đo lường, đánh giá (cách viết mục tiêu nghiên cứu?).
 1.  

Tổng quan đề tài

 • Nội dung tổng quan lan man, không trọng điểm về chủ đề nghiên cứu.
 • Chưa tổng quan được các nghiên cứu trong, ngoài nước có liên quan, từ đó nêu bật những điều còn khuyết hỗng hoặc những điều mâu thuẩn chưa được giải quyết triệt để trong lý thuyết hay thực hành (đây chính là nguyên nhân dẫn dắt tác giả đến việc thực hiện nội dung của đề tài).
 1.  

Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu

 • Không mô tả chi tiết cỡ mẫu và cách chọn mẫu.
 • Không mô tả cách thức tổ chức thu thập số liệu.
 • Không trình bày được nội dung và các biến số nghiên cứu (đây là nội dung bắt buộc phải có khi trình bày Đề cương - Không xét đối với những Đề cương không cung cấp thông tin này).
 1.  

Dự kiến kết quả nghiên cứu

 • Không trình bày được kết quả nghiên cứu dự kiến sẽ có (ví dụ: sẽ có …. bảng/…..biểu đồ về nội dung cụ thể gì để đáp ứng theo mục tiêu nghiên cứu).
 • Kết quả nghiên cứu không theo mục tiêu nghiên cứu.
 1.  

Khả năng áp dụng của đề tài

 • Không thể hiện được khả năng áp dụng của đề tài (viết chung chung, có đề tài chỉ trình bày trong vài chữ). Đây là tiêu chuẩn quan trọng trong xét duyệt đề cương.
 1.  

Tài liệu tham khảo

 • Quá dài hoặc quá ít; không phù hợp.
 • Trình bày không đúng theo quy định.
 • Mức độ sử dụng không đúng theo danh sách liệt kê (liệt kê cho có hoặc sao chép từ đề tài khác).
 • Liệt kê nhưng không thực hiện chèn tài liệu tham khảo.
 1.  

Bộ công cụ thu thập số liệu

 

 • Thiếu hẳn Bộ công cụ thu thập số liệu (Đây là nội dung bắt buộc phải có khi trình bày Đề cương - Không xét đối với những đề tài không giới thiệu và cung cấp Bộ công cụ thu thập số liệu).
 • Cần giới thiệu sơ lược về Bộ công cụ thu thập số liệu sử dụng trong nghiên cứu (mức độ chuẩn hóa: sử dụng Bộ công cụ có sẵn từ đâu hay tự xây dựng, căn cứ xây dựng; tiêu chuẩn đánh giá) ở phần Phương pháp nghiên cứu.
 1.  

Nội dung/Chủ đề nghiên cứu

 • Chủ đề nghiên cứu trùng lặp nhiều qua các năm, trùng lặp ngay cả giữa các bộ phận/khoa phòng trong cùng năm tại 01 đơn vị.
 • Đã phát hiện một số trường hợp sao chép gần như toàn bộ nội dung đề tài của các tác giả khác; sử dụng nguyên đề tài vừa thực hiện ở 1-2 năm trước đó chỉ thay đổi từ ngữ ở tên đề tài và một vài số liệu. Đây là lỗi liên quan đến tính nghiêm túc, đạo đức nghiên cứu. Không thể chấp nhận được.
 1.  

Hình thức

 • Trình bày quá cẩu thả: Lỗi chính tả quá nhiều; Viết tắt không theo quy định. Font chữ, cỡ chữ không thống nhất (Lỗi này không khó nhưng thể hiện sự quan tâm đầu tư và tính nghiêm túc của tác giả và trách nhiệm Hội đồng NCKH đơn vị).
 • Trang bìa chưa đúng theo Mẫu quy định (tự ý thêm tên người thực hiện và tên đơn vị).
 • Thiếu cân đối các phần của đề tài.

 

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Cập nhật danh sách các công ty cung cấp phần mềm cho nhà thuốc

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 01/7/2019)

DANH SÁCH CƠ SỞ CÔNG BỐ TUÂN THỦ "THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC" CỦA CƠ SỞ CÓ HOẠT ĐỘNG DƯỢC KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC

Bệnh viện Phục hồi chức năng: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

TTYT quận Liên Chiểu Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

Dừng tổ chức hoạt động khám sức khỏe tại 02 Phòng khám Đa khoa

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 20/6/2019)

Cập nhật danh sách đăng ký hành nghề tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa (đến tháng 6/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 11/6/2019)

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đến 01.6.2019

1 3 5 5 5 3 4 9
Hôm nay: 0
Tháng này: 59469
Tổng cộng: 13555349