Các hạn chế phổ biến khi thực hiện Đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2018

        Xem với cỡ chữ    

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2019, bộ phận Thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ Sở Y tế thống kê các hạn chế phổ biến khi thực hiện Đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2018. Các đơn vị, cá nhân tham khảo và cần lưu ý trong quá trình thực hiện cho năm 2019 như sau:

STT

Nội dung

Hạn chế

 1.  

Đặt vấn đề

 • Không thể hiện được tính cấp thiết của đề tài (tại đơn vị, đối với ngành). Đây là tiêu chuẩn quan trọng trong xét duyệt đề cương.
 • Mục tiêu nghiên cứu thiếu rõ ràng; khó trong đo lường, đánh giá (cách viết mục tiêu nghiên cứu?).
 1.  

Tổng quan đề tài

 • Nội dung tổng quan lan man, không trọng điểm về chủ đề nghiên cứu.
 • Chưa tổng quan được các nghiên cứu trong, ngoài nước có liên quan, từ đó nêu bật những điều còn khuyết hỗng hoặc những điều mâu thuẩn chưa được giải quyết triệt để trong lý thuyết hay thực hành (đây chính là nguyên nhân dẫn dắt tác giả đến việc thực hiện nội dung của đề tài).
 1.  

Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu

 • Không mô tả chi tiết cỡ mẫu và cách chọn mẫu.
 • Không mô tả cách thức tổ chức thu thập số liệu.
 • Không trình bày được nội dung và các biến số nghiên cứu (đây là nội dung bắt buộc phải có khi trình bày Đề cương - Không xét đối với những Đề cương không cung cấp thông tin này).
 1.  

Dự kiến kết quả nghiên cứu

 • Không trình bày được kết quả nghiên cứu dự kiến sẽ có (ví dụ: sẽ có …. bảng/…..biểu đồ về nội dung cụ thể gì để đáp ứng theo mục tiêu nghiên cứu).
 • Kết quả nghiên cứu không theo mục tiêu nghiên cứu.
 1.  

Khả năng áp dụng của đề tài

 • Không thể hiện được khả năng áp dụng của đề tài (viết chung chung, có đề tài chỉ trình bày trong vài chữ). Đây là tiêu chuẩn quan trọng trong xét duyệt đề cương.
 1.  

Tài liệu tham khảo

 • Quá dài hoặc quá ít; không phù hợp.
 • Trình bày không đúng theo quy định.
 • Mức độ sử dụng không đúng theo danh sách liệt kê (liệt kê cho có hoặc sao chép từ đề tài khác).
 • Liệt kê nhưng không thực hiện chèn tài liệu tham khảo.
 1.  

Bộ công cụ thu thập số liệu

 

 • Thiếu hẳn Bộ công cụ thu thập số liệu (Đây là nội dung bắt buộc phải có khi trình bày Đề cương - Không xét đối với những đề tài không giới thiệu và cung cấp Bộ công cụ thu thập số liệu).
 • Cần giới thiệu sơ lược về Bộ công cụ thu thập số liệu sử dụng trong nghiên cứu (mức độ chuẩn hóa: sử dụng Bộ công cụ có sẵn từ đâu hay tự xây dựng, căn cứ xây dựng; tiêu chuẩn đánh giá) ở phần Phương pháp nghiên cứu.
 1.  

Nội dung/Chủ đề nghiên cứu

 • Chủ đề nghiên cứu trùng lặp nhiều qua các năm, trùng lặp ngay cả giữa các bộ phận/khoa phòng trong cùng năm tại 01 đơn vị.
 • Đã phát hiện một số trường hợp sao chép gần như toàn bộ nội dung đề tài của các tác giả khác; sử dụng nguyên đề tài vừa thực hiện ở 1-2 năm trước đó chỉ thay đổi từ ngữ ở tên đề tài và một vài số liệu. Đây là lỗi liên quan đến tính nghiêm túc, đạo đức nghiên cứu. Không thể chấp nhận được.
 1.  

Hình thức

 • Trình bày quá cẩu thả: Lỗi chính tả quá nhiều; Viết tắt không theo quy định. Font chữ, cỡ chữ không thống nhất (Lỗi này không khó nhưng thể hiện sự quan tâm đầu tư và tính nghiêm túc của tác giả và trách nhiệm Hội đồng NCKH đơn vị).
 • Trang bìa chưa đúng theo Mẫu quy định (tự ý thêm tên người thực hiện và tên đơn vị).
 • Thiếu cân đối các phần của đề tài.

 

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo về tạm dừng phần phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của Gói thầu số 4

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 10/04/2019)

Các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc gia (tính đến ngày 05/4/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 25/3/2019)

Thủ tục hành chính: Công nhận cơ sở được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/3/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 01/3/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 25/02/2019)

Bệnh viện Mắt thông báo về việc thời gian sát hạch

1 3 2 0 2 3 4 8
Hôm nay: 7391
Tháng này: 52255
Tổng cộng: 13202348