Sơ lược hoạt động triển khai công tác quản lý dược trong năm 2018

        Xem với cỡ chữ    

Trong năm 2018, liên quan đến công tác quản lý dược, ngành y tế đã đạt được những kết quả như sau:

  • Đảm bảo cung ứng đủ thuốc, kịp thời cho các cơ sở khám chữa bệnh.
  • Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu Mua sắm các gói thầu đối với Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2018 - 2020 và Mua sắm các gói thầu đối với Danh mục thuốc đầu thầu năm 2017 - 2018 cho 16 cơ sở chưa tự tổ chức lựa chọn nhà thầu.
  • Xây dựng hồ sơ mời thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế cho thời gian 24 tháng (2018 - 2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu.
  • Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế và hóa chất cho các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc (đợt 2).
  • Thẩm định và cấp giấy chứng nhận thực hành tốt bảo quản thuốc  (GSP): 02 cơ sở; Thẩm định và cấp giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc  (GDP): 25 cơ sở ; Thẩm định và cấp giấy chứng nhận thực hành tốt quản lý nhà thuốc (GPP): 243 cơ sở.
  • Thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm đối với 02 cơ sở; cấp số tiếp nhận cho 227 hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm; xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm cho 26 sản phẩm mỹ phẩm.
  • Thẩm định và cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc cho 162 hội thảo giới thiệu thuốc.

(Nguồn: Báo cáo tổng kết ngành y tế năm 2018)

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Cập nhật danh sách các công ty cung cấp phần mềm cho nhà thuốc

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 01/7/2019)

DANH SÁCH CƠ SỞ CÔNG BỐ TUÂN THỦ "THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC" CỦA CƠ SỞ CÓ HOẠT ĐỘNG DƯỢC KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC

Bệnh viện Phục hồi chức năng: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

TTYT quận Liên Chiểu Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

Dừng tổ chức hoạt động khám sức khỏe tại 02 Phòng khám Đa khoa

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 20/6/2019)

Cập nhật danh sách đăng ký hành nghề tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa (đến tháng 6/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 11/6/2019)

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đến 01.6.2019

1 3 5 5 0 0 2 6
Hôm nay: 4488
Tháng này: 54146
Tổng cộng: 13550026