Sơ lược hoạt động triển khai công tác quản lý dược trong năm 2018

        Xem với cỡ chữ    

Trong năm 2018, liên quan đến công tác quản lý dược, ngành y tế đã đạt được những kết quả như sau:

  • Đảm bảo cung ứng đủ thuốc, kịp thời cho các cơ sở khám chữa bệnh.
  • Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu Mua sắm các gói thầu đối với Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2018 - 2020 và Mua sắm các gói thầu đối với Danh mục thuốc đầu thầu năm 2017 - 2018 cho 16 cơ sở chưa tự tổ chức lựa chọn nhà thầu.
  • Xây dựng hồ sơ mời thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế cho thời gian 24 tháng (2018 - 2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu.
  • Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế và hóa chất cho các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc (đợt 2).
  • Thẩm định và cấp giấy chứng nhận thực hành tốt bảo quản thuốc  (GSP): 02 cơ sở; Thẩm định và cấp giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc  (GDP): 25 cơ sở ; Thẩm định và cấp giấy chứng nhận thực hành tốt quản lý nhà thuốc (GPP): 243 cơ sở.
  • Thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm đối với 02 cơ sở; cấp số tiếp nhận cho 227 hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm; xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm cho 26 sản phẩm mỹ phẩm.
  • Thẩm định và cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc cho 162 hội thảo giới thiệu thuốc.

(Nguồn: Báo cáo tổng kết ngành y tế năm 2018)

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

V/v điều chỉnh bỏ 03 tên thuốc thuộc danh mục thuốc đàm phán giá đã có kết quả thầu ra khỏi Hồ sơ mời thầu của Gói thầu số 2

Bệnh viện Mắt Đà Nẵng thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú, Thầy thuốc Nhân dân

V/v làm rõ hồ sơ mời thầu

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 16/01/2019)

Thông báo mời thầu gói thầu thầuMua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018-2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

Hướng dẫn tạm thời việc triển khai kết nối liên thông dữ liệu các cơ sở bán lẻ thuốc đạt GPP

Chấn chỉnh Phòng khám đa khoa Hữu Thọ về các nội dung đăng ký quảng cáo

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 10/01/2019)

1 3 1 0 2 4 5 8
Hôm nay: 0
Tháng này: 48751
Tổng cộng: 13102458