Kết quả đạt được của Dự án Tiêm chủng mở rộng

        Xem với cỡ chữ    

Ngành y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng các loại miễn dịch cơ bản và viêm gan và các loại vacin khác đến cuối năm 2018 đạt tỷ lệ 100% theo các chỉ tiêu giao.

 

Ngoài ra, trong năm 2018 ngành đã triển khai tốt công tác TCMR thường qui tại các Trạm Y tế  xã, phường và Bệnh viện. Trong năm 2018 không có trường hợp nào phản ứng nặng sau tiêm chủng.

Để đảm bảo hoạt động tiêm chủng mở rộng được diễn ra theo kế hoạch, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố mua đầy đủ vật tư phục vụ công tác tiêm chủng bao gồm: bông, cồn tại tất cả các điểm tiêm chủng mở rộng; Thực hiện hoạt động giám sát công tác tiêm chủng và giám sát các bệnh truyền nhiễm trong TCMR ; Chỉ đạo tăng cường việc tổ chức tiêm chủng theo đúng quy định và đảm bảo tiêm chủng an toàn.

Cung cấp đầy đủ các vật dụng, tài liệu truyền thông phục vụ công tác TCMR cho các TYT, tổ chức 09 lớp tập huấn thực hành tiêm chủng an toàn và 03 lớp khám sàng lọc cho cán bộ y tế tham gia công tác tiêm chủng cũng như triển khai các văn bản chỉ đạo từ tuyến trên liên quan đến công tác TCMR.

Ước đến 31/12/2018, 100% các chỉ tiêu chuyên môn được giao đã thực hiện đạt 100% theo kế hoạch đề ra, gồm tỷ lệ trẻ được tiêm chủng đầy đủ đạt >95% (chỉ tiêu năm 2018: 95%) ; tỷ lệ tiêm viêm gan B sơ sinh trong 24 giờ đầu đạt > 70% (chỉ tiêu năm 2018: >70%) ; tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm vắc xin uốn ván 2+ đạt >95% (chỉ tiêu năm 2018: >95%).

Dự án Tiêm chủng hoạt động là một trong 10 hoạt động, dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế Dân số được Giám đốc Sở Y tế khen thưởng năm 2018.

                                                                                                                                                              Hoài Vi  

Ảnh: nguồn internet


  

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 11/6/2019)

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đến 01.6.2019

THÔNG BÁO Về việc hủy thầu đối với các mặt hàng thuốc chưa lựa chọn được nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO Về kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện Phụ sản- Nhi: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

Hồ sơ Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà

Thông tư số 04/2019/TT-BYT quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, đình chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia đến ngày 04/5/2019

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 1053/SYT-NVD

1 3 4 9 8 7 5 2
Hôm nay: 2872
Tháng này: 93049
Tổng cộng: 13498752