Đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 14/01/2019 của Thành ủy Đà Nẵng về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019; Công văn số 261/UBND-SNV ngày 11/01/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính nhất là những ngày làm việc trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019; Chỉ thị số 02/CT-BYT ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019; Công văn số 62/KCB-QLCL&CĐT ngày 17/01/2019 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế về việc tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019; Công văn số 1479/DP-DT ngày 28/12/2018 của Cục Y tế Dự phòng về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết và mùa lễ hội 2019;

Ngày 24/01/2019 Sở Y tế ban hành Công văn số 202/SYT-NVY yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tại đơn vị thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Phổ biến các văn bản chỉ đạo về Tết của các cấp đến các cán bộ, viên chức, người lao động có liên quan.

2. Quán triệt công chức, viên chức, người lao động làm việc tại đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị, đảm bảo tính chuyên nghiệp  trong thực thi nhiệm vụ, lưu ý trong những ngày làm việc trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019.

3. Tổ chức đón Tết đầm ấm, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm.

4. Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

5. Tăng cường công tác phòng chống dịch.

6. Tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh.

7. Bảo đảm thuốc chữa bệnh phục vụ nhân dân.

8. Tăng cường công tác bảo đảm về an toàn thực phẩm.

9. Nghiêm túc thực hiện công tác thông tin báo cáo tình hình cấp cứu, tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, ngộ độc trong dịp Tết theo hệ thống báo cáo trực tuyến của Cục Quản lý khám, chữa bệnh và các báo cáo chuyên ngành khác theo quy định.

10. Đối với các đơn vị Bệnh viện Bộ, Ngành trên địa bàn: đề nghị phối hợp với Sở Y tế thực hiện các nhiệm vụ như: Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các báo cáo số liệu chính xác, đầy đủ, kịp thời về tình hình khám, cấp cứu, tai nạn ngộ độc, dịch bệnh tại đơn vị; Giám sát tình hình cấp cứu, tai nạn, ngộ độc, bệnh dịch và diễn biến đặc biệt khác của địa phương (nếu có).

11. Các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tham mưu Lãnh đạo Sở Y tế kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện các quy định về đảm bảo y tế trong dịp Tết Nguyên đán tại các đơn vị công lập, ngoài công lập; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đảm bảo y tế phục vụ các sự kiện diễn ra trong dịp Tết và mùa Lễ hội năm 2019.

Nội dung chỉ đạo cụ thể tại Công văn số 202/SYT-NVY: /documents/10180/475711/202-nvy.%20%C4%90%E1%BA%A3m%20b%E1%BA%A3o%20y%20t%E1%BA%BF%20T%E1%BA%BFt%20Nguy%C3%AAn%20%C4%91%C3%A1n%20K%E1%BB%B7%20H%E1%BB%A3i%202019.pdf

Đính kèm các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND thành phố:

Chỉ thị số 33-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng: /documents/10180/475711/Ch%E1%BB%89%20thi%2033.pdf

Công văn số 261/UBND-SNV của UBND TP. Đà Nẵng: /documents/10180/475711/CV%20261.pdf

Chỉ thị số 02/CT-BYT của Bộ Y tế: /documents/10180/475711/CT%2002-byt.pdf

Công văn số 62/KCB-QLCL&CĐT của Cục Quản lý Khám chữa bệnh:

/documents/10180/475711/62_CQLKCB.pdf

Công văn số 1479/DP-DT của Cục Y tế Dự phòng: /documents/10180/475711/1479_byt.pdf

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Dừng tổ chức hoạt động khám sức khỏe tại 02 Phòng khám Đa khoa

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 20/6/2019)

Cập nhật danh sách đăng ký hành nghề tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa (đến tháng 6/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 11/6/2019)

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đến 01.6.2019

THÔNG BÁO Về việc hủy thầu đối với các mặt hàng thuốc chưa lựa chọn được nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO Về kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện Phụ sản- Nhi: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

Hồ sơ Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà

Thông tư số 04/2019/TT-BYT quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, đình chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

1 3 5 1 4 3 6 0
Hôm nay: 5057
Tháng này: 54992
Tổng cộng: 13514360