Đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 14/01/2019 của Thành ủy Đà Nẵng về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019; Công văn số 261/UBND-SNV ngày 11/01/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính nhất là những ngày làm việc trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019; Chỉ thị số 02/CT-BYT ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019; Công văn số 62/KCB-QLCL&CĐT ngày 17/01/2019 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế về việc tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019; Công văn số 1479/DP-DT ngày 28/12/2018 của Cục Y tế Dự phòng về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết và mùa lễ hội 2019;

Ngày 24/01/2019 Sở Y tế ban hành Công văn số 202/SYT-NVY yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tại đơn vị thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Phổ biến các văn bản chỉ đạo về Tết của các cấp đến các cán bộ, viên chức, người lao động có liên quan.

2. Quán triệt công chức, viên chức, người lao động làm việc tại đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị, đảm bảo tính chuyên nghiệp  trong thực thi nhiệm vụ, lưu ý trong những ngày làm việc trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019.

3. Tổ chức đón Tết đầm ấm, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm.

4. Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

5. Tăng cường công tác phòng chống dịch.

6. Tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh.

7. Bảo đảm thuốc chữa bệnh phục vụ nhân dân.

8. Tăng cường công tác bảo đảm về an toàn thực phẩm.

9. Nghiêm túc thực hiện công tác thông tin báo cáo tình hình cấp cứu, tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, ngộ độc trong dịp Tết theo hệ thống báo cáo trực tuyến của Cục Quản lý khám, chữa bệnh và các báo cáo chuyên ngành khác theo quy định.

10. Đối với các đơn vị Bệnh viện Bộ, Ngành trên địa bàn: đề nghị phối hợp với Sở Y tế thực hiện các nhiệm vụ như: Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các báo cáo số liệu chính xác, đầy đủ, kịp thời về tình hình khám, cấp cứu, tai nạn ngộ độc, dịch bệnh tại đơn vị; Giám sát tình hình cấp cứu, tai nạn, ngộ độc, bệnh dịch và diễn biến đặc biệt khác của địa phương (nếu có).

11. Các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tham mưu Lãnh đạo Sở Y tế kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện các quy định về đảm bảo y tế trong dịp Tết Nguyên đán tại các đơn vị công lập, ngoài công lập; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đảm bảo y tế phục vụ các sự kiện diễn ra trong dịp Tết và mùa Lễ hội năm 2019.

Nội dung chỉ đạo cụ thể tại Công văn số 202/SYT-NVY: /documents/10180/475711/202-nvy.%20%C4%90%E1%BA%A3m%20b%E1%BA%A3o%20y%20t%E1%BA%BF%20T%E1%BA%BFt%20Nguy%C3%AAn%20%C4%91%C3%A1n%20K%E1%BB%B7%20H%E1%BB%A3i%202019.pdf

Đính kèm các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND thành phố:

Chỉ thị số 33-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng: /documents/10180/475711/Ch%E1%BB%89%20thi%2033.pdf

Công văn số 261/UBND-SNV của UBND TP. Đà Nẵng: /documents/10180/475711/CV%20261.pdf

Chỉ thị số 02/CT-BYT của Bộ Y tế: /documents/10180/475711/CT%2002-byt.pdf

Công văn số 62/KCB-QLCL&CĐT của Cục Quản lý Khám chữa bệnh:

/documents/10180/475711/62_CQLKCB.pdf

Công văn số 1479/DP-DT của Cục Y tế Dự phòng: /documents/10180/475711/1479_byt.pdf

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

BỔ SUNG NỘI DUNG TRONG THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông báo: Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 03/10/2019

Trung tâm y tế quận Sơn Trà thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

Danh sách đăng ký hành nghề bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (cập nhật đến 8/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/8/2019)

Thông báo về bổ sung nội dung hồ sơ mời thầu

Thông báo kết quả xét chọn tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

1 3 7 4 6 4 6 4
Hôm nay: 4939
Tháng này: 57437
Tổng cộng: 13746464