Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố và cấp cơ sở năm 2019

        Xem với cỡ chữ    

Theo Thông báo số 05/TB-SKHCN ngày 11/01/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp thành phố và cấp cơ sở năm 2019. Sở Y tế thông báo đến các đơn vị trong toàn ngành căn cứ nội dung hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ tại Thông báo số 05/TB-SKHCN, thực hiện đề xuất các nhiệm vụ KH và CN cấp thành phố và cấp cơ sở.

1. Phiếu đề xuất của các cá nhân/đơn vị gửi Sở Y tế (thông qua phòng Nghiệp Vụ Y). Hội đồng KH&CN Sở Y tế sẽ xem xét, thông qua trước khi gửi Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Thời gian gửi Phiếu đề xuất:

- Thường xuyên, liên tục trong năm.

- Đối với các đề xuất đợt 1 năm 2019, đề nghị các cá nhân/đơn vị gửi về Sở Y tế trước ngày 20/02/2019.

3. Các văn bản và Biểu mẫu liên quan để thực hiện:

- Thông báo số 05/TB-SKHCN của Sở KH&CN: 

/documents/10180/475711/05.TB-SKHCNThong%20bao%20de%20xuat-1.2019.signed.signed.signed.pdf

- Mẫu Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố (mẫu 01):

/documents/10180/475711/Mau_01_-_Phieu_DX_Nhi%E1%BB%87m%20v%E1%BB%A5_KHCN.doc 

- Mẫu Phiếu đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố (mẫu 02): 

/documents/10180/475711/Mau_02_-_Phi%E1%BA%BFu%20%C4%91%E1%BA%B7t%20h%C3%A0ng%20nhi%E1%BB%87m%20v%E1%BB%A5%20KH%26CN.doc

- Mẫu Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (mẫu CS01):

/documents/10180/475711/Bieu%20CS01%20-%20Phieu%20de%20xuat%20%C4%90T%2C%20DA.doc

- Mẫu Phiếu đề xuất thực hiện mô hình (mẫu CS02):

/documents/10180/475711/Bieu%20CS02%20-%20Phieu%20de%20xuat%20MHUD.doc

- Quyết định 5046/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND thành phố về việc phê duyệt các chương trình khoa học và công nghệ giai đoạn 2017-2025:

/documents/10180/475711/5046.Q%C4%90-UBND.PDF.pdf

- Quyết định 39/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN của thành phố Đà Nẵng:

/documents/10180/475711/QD39.Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20nhi%E1%BB%87m%20v%E1%BB%A5%20KHCN.PDF

Các vướng mắc trong quá trình thực hiện đề nghị liên hệ phòng Nghiệp Vụ Y - Sở Y tế, số điện thoại: 3821.468 để được hướng dẫn./.

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 10/04/2019)

Các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc gia (tính đến ngày 05/4/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 25/3/2019)

Thủ tục hành chính: Công nhận cơ sở được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/3/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 01/3/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 25/02/2019)

Bệnh viện Mắt thông báo về việc thời gian sát hạch

Cập nhật danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo Nghị định 91/2016/NĐ-CP (đến ngày 20/02/2019)

1 3 1 9 4 2 9 2
Hôm nay: 3924
Tháng này: 50588
Tổng cộng: 13194292