SỐ LIỆU VỀ GIƯỜNG BỆNH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NGÀNH Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG QUẢN LÝ

        Xem với cỡ chữ    

Tính đến cuối năm 2018, số giường bệnh/vạn dân tại thành phố Đà Nẵng đạt 79,14 GB (với dân số là 1.080.744 dân, không tính giường tại các trạm y tế xã, phường), tổng số giường bệnh trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng bao gồm hệ thống bệnh viện bộ ngành, cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế thành phố (không tính giường trạm y tế) và các cơ sở y tế tư nhân đóng trên địa bàn thành phố, với tổng cộng là 8. 553 giường, cụ thể:

- Tổng giường các bệnh viện bộ ngành: 1.510 giường.

- Tổng giường bệnh viện tuyến thành phố: 4.690 giường.

- Tổng giường các trung tâm y tế quận/huyện: 1.410 giường.

- Tổng giường cơ sở y tế tư nhân: 943 giường.

Bảng phân bố giường 2018, kế hoạch 2021 tại các đơn vị trực thuộc ngành, cụ thể như sau:

Y tế

 

TH2018

KH2019

 KH2020

 - Cơ sở khám chữa bệnh

Cơ sở

 72 (9TP, 07 TTYT Q/H, 56 TYT)

 72 (9TP, 07 TTYT Q/H, 56 TYT)

 73 (10TP: thành lập BVRHM, 07 TTYT Q/H, 56 TYT)

 - Số gường bệnh

Gường

             6.492

             6.492

7.822

 Trong đó:

 

 

 

 

  + Gường bệnh cấp tỉnh

Gường

            4.690

            4.690

              5.920

  + Gường bệnh cấp huyện

Gường

             1.410

             1.410

                1.510

  + Gường phòng khám khu vực

Gường

0

0

 0

  + Gường y tế xã phường

Gường

                392

                392

                   392

 

Phòng Kế hoạch Tài chính

In Quay lại chia sẻ bài viết

Dừng tổ chức hoạt động khám sức khỏe tại 02 Phòng khám Đa khoa

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 20/6/2019)

Cập nhật danh sách đăng ký hành nghề tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa (đến tháng 6/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 11/6/2019)

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đến 01.6.2019

THÔNG BÁO Về việc hủy thầu đối với các mặt hàng thuốc chưa lựa chọn được nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO Về kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện Phụ sản- Nhi: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

Hồ sơ Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà

Thông tư số 04/2019/TT-BYT quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, đình chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

1 3 5 1 3 4 3 1
Hôm nay: 4205
Tháng này: 54063
Tổng cộng: 13513431