Tổng quan các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng kể từ năm 2018

        Xem với cỡ chữ    

Trong năm 2018, ngành y tế thành phố Đà Nẵng đã có những thay đổi về cơ cấu tổ chức, cụ thể:

- Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng trên cơ sở sát nhập 05 đơn vị gồm: Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm sức khỏe sinh sản, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe (theo Quyết định số 3915/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng), góp phần giảm 04 đầu mối đơn vị trực thuộc ngành y tế địa phương.

- Đồng thời, chuyển Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế trực thuộc Sở Y tế sang trực thuộc Bệnh viện Đà Nẵng (theo Quyết định số 3916/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng), giảm thêm 01 đầu mối đơn vị trực thuộc của của ngành.

Tính đến đầu năm 2019, cụ thể các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế gồm: (có 23 đơn vị sự nghiệp)

a) Đơn vị hành chính trực thuộc (01 đơn vị)

 + Chi cục Dân số - KHHGĐ

b) Các đơn vị có giường bệnh tuyến thành phố: có 09 Bệnh viện với tổng số giường bệnh hiện nay là 4.690 giường. Trong đó, có Bệnh viện Ung bướu được thành lập trên cơ sở sát nhập khoa Ung bướu thuộc Bệnh viện Đà Nẵng với 150 giường và bệnh viện Ung thư Đà Nẵng thuộc Hội bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố kể từ năm 2015. Chi tiết về số giường bệnh và hạng bệnh viện cụ thể như sau:

Bảng 1: Số giường bệnh và phân hạng của các bệnh viện tuyến thành phố

STT

Đơn vị

Giường bệnh

Hạng

1

Bệnh viện Đà Nẵng

2.000

I

2

Bệnh viện Phụ Sản – Nhi

1.200

I

3

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

600

I

4

Bệnh viện Da Liễu

100

II

5

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

100

II

6

Bệnh viện Mắt

180

II

7

Bệnh viện Tâm Thần

200

II

8

Bệnh viện Y học cổ truyền

220

III

9

Bệnh viện Phục hồi chức năng

90

III

Tổng cộng

4.690 giường bệnh

 

c) Các đơn vị không có giường bệnh (có 11 đơn vị)

Bảng 2. Các đơn vị không giường bệnh của thành phố

STT

Đơn vị

Phân hạng

1

Trung tâm Răng Hàm Mặt

Không phân hạng

2

Trung tâm Giám định y khoa

Không phân hạng

3

Trung tâm Pháp y

Không phân hạng

4

Trung tâm Cấp cứu Đà Nẵng

Không phân hạng

5

Trung tâm Kiểm nghiệm

Không phân hạng

6

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (trên cơ sở sát nhập của 05 đơn vị: Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ

Hạng I

d) Tuyến y tế quận, huyện (có 07 đơn vị)

      Ngoài huyện đảo Hoàng Sa, mỗi quận, huyện có 01 Phòng y tế và Trung tâm Dân số - KHHGĐ trực thuộc UBND quận/huyện; và một Trung tâm Y tế thuộc Sở Y tế. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 07 Trung tâm Y tế quận, huyện với tổng số giường bệnh là 1.410 giường. Chi tiết về số giường bệnh và phân hạng của các Trung tâm Y tế quận/huyện cụ thể như sau:

Bảng 3. Số giường bệnh hiện nay của các Trung tâm Y tế quận/huyện

STT

Đơn vị

Giường bệnh

Hạng

1

Trung tâm Y tế quận Hải Châu

300

II

2

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê

160

II

3

Trung tâm Y tế quận Sơn Trà

220

II

4

Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu

250

II

5

Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ

200

II

6

Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn

130

II

7

Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang

150

III

Tổng cộng

1.410 giường bệnh

e) Tuyến xã, phường

- Có 56 trạm y tế tại 56 xã, phường (gồm 45 Trạm Y tế phường và 11 Trạm Y tế xã).

- Ngoài ra, tại tuyến xã/phường còn có đội ngũ Cộng tác viên Dân số - Y tế (được đổi tên từ Đội ngũ Cộng tác viên sức khỏe cộng đồng) với tổng số hiện nay là 1.809 người, được đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để tham gia các hoạt động về chăm sóc sức khoẻ ban đầu, thực hiện công tác dân số - KHHGĐ và hỗ trợ các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế Dân số tại địa phương.

Phòng Kế hoạch Tài chính

In Quay lại chia sẻ bài viết

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 11/6/2019)

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đến 01.6.2019

THÔNG BÁO Về việc hủy thầu đối với các mặt hàng thuốc chưa lựa chọn được nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO Về kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện Phụ sản- Nhi: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

Hồ sơ Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà

Thông tư số 04/2019/TT-BYT quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, đình chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia đến ngày 04/5/2019

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 1053/SYT-NVD

1 3 4 9 9 9 0 0
Hôm nay: 4020
Tháng này: 94197
Tổng cộng: 13499900