Tình hình triển khai nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực y tế 6 tháng đầu năm 2019

        Xem với cỡ chữ    

UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 về việc “ban hành danh mục ba nhiệm vụ trọng tâm đối với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện năm 2019” và Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 về việc “điều chỉnh, bổ sung danh mục 03 (ba) nhiệm vụ trọng tâm đối với một số sở, ban, ngành và UBND quận, huyện năm 2019”.

Theo đó, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng được giao 03 nhiệm vụ trọng tâm gồm:

Nhiệm vụ 1: Triển khai quản lý bệnh Tăng huyết áp tại 50% trạm y tế xã/phường và bệnh Đái tháo đường tại 25% trạm y tế xã/phường theo nguyên lý y học gia đình.

Nhiệm vụ 2: 50% các Trung tâm Y tế, Bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế thành phố có kho thuốc đạt tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP).

Nhiệm vụ 3: Xây dựng đơn vị vệ tinh của Bệnh viện Đà Nẵng tại ít nhất 03 Trung tâm Y tế quận, huyện thuộc Sở Y tế.

* Đối với nhiệm vụ trọng tâm 1: Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 1201/KH-SYT ngày 10/5/2019 về việc "triển khai quản lý bệnh tăng huyết áp và bệnh đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình năm 2019", trong đó các chỉ tiêu khác được xây dựng dựa trên cơ sở Quyết định số 2559/QĐ-BYT ngày 20/4/2018 của Bộ Y tế về việc "ban hành kế hoạch tăng cường thực hiện điều trị, quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018-2020", cụ thể Kế hoạch 1201 xác định mục tiêu phấn đấu năm 2019: (i) ít nhất 50% TYT thực hiện sàng lọc, quản lý bệnh tăng huyết áp theo nguyên lý y học gia đình; (ii) ít nhất 25% số TYT thực hiện sàng lọc, quản lý bệnh ĐTĐ theo nguyên lý y học gia đình;

Phòng Nghiệp vụ Y là phòng chuyên môn trực thuộc Sở được giao tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tâm này. Trong 6 tháng đầu năm, đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch đến tất cả các đơn vị trực thuộc liên quan, đã triển khai công tác chuẩn bị hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực theo nguyên lý y học gia đình, dự kiến sẽ tổ chức khai giảng các lớp trong tháng 6/2019 với thành phần được đào tạo, tập huấn là các cán bộ y tế của TTYT quận/huyện, phòng Y tế, TYT, y tế thôn bản, CTV y tế - dân số; thực hiện luân phiên cán bộ y tế giữa các TTYT và TYT; định kỳ hằng năm Trung tâm kiểm soát bệnh tật cũng đã triển khai tốt công tác tuyên truyền cho người dân về sàng lọc, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ.

* Đối với nhiệm vụ trọng tâm 2: Sở Y tế đã xây dựng Kế hoạch về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm số 2. Phòng Nghiệp vụ Dược là phòng chuyên môn thuộc Sở được giao nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo chính để triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này. Ngay từ đầu năm, Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế đã tham mưu giám đốc Sở giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị về nhiệm vụ xây dựng kho thuốc đạt tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) để đảm bảo đạt chỉ tiêu 50% các Trung tâm Y tế, Bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế thành phố có kho thuốc đạt tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP).

* Đối với nhiệm vụ trọng tâm 3: Lồng ghép với nhiệm vụ thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 về việc "phê duyệt Kế hoạch thành lập các đơn vị vệ tinh của Bệnh viện Đà Nẵng giai đoạn 2019-2021 tại 03 Trung tâm Y tế của quận Hải Châu, quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang"; theo đó Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 1265/KH-SYT ngày 15/5/2019 về việc "triển khai thực hiện Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm số 03 của ngành y tế năm 2019". Kế hoạch xác định các mục đích chính gồm: (i) Thành lập  các đơn vị vệ tinh của Bệnh viện Đà Nẵng tại 03 Trung tâm Y tế của quận Hải Châu, quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang; (ii) các TTYT quận, huyện có đơn vị vệ tinh được đầu tư về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để đảm bảo việc chuyển giao, tiếp nhận kỹ thuật có hiệu quả cao và bền vững; (iii) Phấn đấu đến 2021 các kỹ thuật chuyên khoa được đào tạo và chuyển giao tại các đơn vị vệ tinh như gây mê, hồi sức cấp cứu, chạy thận nhân tạo, phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa, phẫu thuật nội soi cắt túi mật, phẫu thuật nội soi cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt, phẫu thuật chấn thương hàm mặt và chấn thương chỉnh hình…; 100% các đơn vị vệ tinh thực hiện các kỹ thuật đã được chuyển giao nhằm giảm tối thiểu 15% tỷ lệ chuyển tuyến từ các đơn vị vệ tinh lên Bệnh viện Đà Nẵng; (iv) Tiếp tục khảo sát, đánh giá các nhu cầu cấp thiết về giảm quá tải của các bệnh viện tuyến trên (bệnh viện hạng I), nhu cầu về nâng cao năng lực của các bệnh viện tuyến dưới (Trung tâm Y tế quận, huyện) để lập kế hoạch bổ sung, duy trì và phát triển mở rộng mạng lưới các đơn vị vệ tinh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025.

Trong đó, mục đích (i) Thành lập  các đơn vị vệ tinh của Bệnh viện Đà Nẵng tại 03 Trung tâm Y tế của quận Hải Châu, quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang là thực hiện nhiệm vụ 03 của ngành năm 2019. Nhiệm vụ này được giao cho Bệnh viện Đà Nẵng là cơ quan tham mưu chỉ đạo thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm, Bệnh viện Đà Nẵng đã tổ chức triển khai ký cam kết đào tạo thực hành, chuyển giao kỹ thuật với 03 Trung tâm Y tế nêu trên. Đồng thời, trên cơ sở ký kết đó, Bệnh viện Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các buổi khai giảng, đào tạo thực hành, chuyển giao kỹ thuật theo tiến độ kế hoạch đề ra.

 

                                                                                                            Hoài Vi

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

BỔ SUNG NỘI DUNG TRONG THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông báo: Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 03/10/2019

Trung tâm y tế quận Sơn Trà thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

Danh sách đăng ký hành nghề bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (cập nhật đến 8/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/8/2019)

Thông báo về bổ sung nội dung hồ sơ mời thầu

Thông báo kết quả xét chọn tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

1 3 7 5 7 5 8 5
Hôm nay: 3978
Tháng này: 54761
Tổng cộng: 13757585