Dừng tổ chức hoạt động khám sức khỏe tại 02 Phòng khám Đa khoa

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Kế hoạch số 1182/KH-SYT ngày 09/5/2019 của Sở Y tế về kiểm tra công tác khám sức khỏe tại các cơ sở công bố đủ điều kiện khám sức khỏe thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế; Quyết định số 477/QĐ-SYT ngày 08/5/2019 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác khám sức khỏe;

Căn cứ Biên bản kiểm tra công tác khám sức khỏe ngày 15/5/2019 của Đoàn kiểm tra Sở Y tế đối với Phòng khám Đa khoa Hồng Phước và Phòng khám Đa khoa Phước An; Trên cơ sở Báo cáo giải trình, bổ sung khắc phục các vấn đề tồn tại của Phòng khám Đa khoa Hồng Phước và Phòng khám Đa khoa Phước An;

Theo đó, hiện nay 02 Phòng khám đang trong thời gian thực hiện bổ sung, khắc phục các vấn đề tồn tại theo kiến nghị của Đoàn kiểm tra Sở Y tế (các đơn vị đã có báo cáo giải trình, khắc phục một số vấn đề sau kiểm tra, tuy nhiên chưa đầy đủ).

Để đảm bảo công tác khám sức khỏe được thực hiện đúng quy định, ngày 31/5/2019 Sở Y tế đã ban hành Công văn số 1409/SYT-NVY yêu cầu Phòng khám Đa khoa Hồng Phước và Phòng khám Đa khoa Phước An dừng tổ chức các hoạt động khám sức khỏe tại đơn vị kể từ ngày 03/6/2019. Đồng thời nghiêm túc và khẩn trương thực hiện bổ sung, khắc phục đầy đủ các vấn đề tồn tại, báo cáo Sở Y tế trước ngày 03/7/2019 để xem xét, quyết định. Nếu quá thời hạn đã nêu Sở Y tế không nhận được báo cáo của đơn vị (kèm đầy đủ các minh chứng), hoặc báo cáo chưa bổ sung, khắc phục đầy đủ các vấn đề tồn tại, Sở Y tế sẽ tiến hành rút công bố khám sức khỏe của Phòng khám Đa khoa Hồng Phước và Phòng khám Đa khoa Phước An.

Giám đốc Sở Y tế cũng đã giao Thanh tra Sở Y tế, phòng Nghiệp Vụ Y, phòng Quản lý Hành nghề y tế - Sở Y tế theo dõi, giám sát chặt chẽ việc tổ chức khám sức khỏe của Phòng khám Đa khoa Hồng Phước và Phòng khám Đa khoa Phước An./.

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

BỔ SUNG NỘI DUNG TRONG THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông báo: Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 03/10/2019

Trung tâm y tế quận Sơn Trà thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

Danh sách đăng ký hành nghề bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (cập nhật đến 8/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/8/2019)

Thông báo về bổ sung nội dung hồ sơ mời thầu

Thông báo kết quả xét chọn tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

1 3 7 5 7 6 0 1
Hôm nay: 3978
Tháng này: 54777
Tổng cộng: 13757601