THÔNG BÁO về việc đình chỉ cuộc thầu và không công nhận kết quả đánh giá hồ sơ kỹ thuật gói thầu số 4 - Vị thuốc cổ truyền

        Xem với cỡ chữ    

        Ngày 12 tháng 7 năm 2019, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Thông báo số 1935/TB-SYT về việc đình chỉ cuộc thầu và không công nhận kết quả đánh giá hồ sơ kỹ thuật gói thầu số 4 - Vị thuốc cổ truyền. 

Căn cứ Quyết định số 3008/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc đình chỉ cuộc thầu và không công nhận kết quả đánh giá hồ sơ kỹ thuật gói thầu số 4 - Vị thuốc cổ truyền, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông báo đến 11 nhà thầu có hồ sơ tham gia dự thầu gói thầu số 4, cụ thể như sau:

1.  Không công nhận kết quả đánh giá hồ sơ kỹ thuật Gói thầu số  4 - Vị thuốc cổ truyền thuộc Gói thầu: Mua sắm tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 - 2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Đính kèm bản photo Quyết định số 3008/QĐ-UBND ngày 10/7/2019).

2.  Các nhà thầu tham gia dự thầu trực tiếp làm việc với ngân hàng để hoàn trả bảo lãnh dự thầu đối với Gói thầu số 4 - Vị thuốc cổ truyền theo quy định.

3.  Sở Y tế điều chỉnh Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 4 - Vị thuốc cổ truyền và tiếp tục tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4 - Vị thuốc cổ truyền trong tháng 7/2019.

Vậy, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng có thông báo để các nhà thầu biết./.

Thông báo số 1935/SYT-NVD:/documents/10180/3261202/1935-nvd.pdf

Quyết định số 3008/QĐ-UBND: /documents/10180/3261202/3008-ub.pdf

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

Danh sách đăng ký hành nghề bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (cập nhật đến 8/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/8/2019)

Thông báo về bổ sung nội dung hồ sơ mời thầu

Thông báo kết quả xét chọn tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 19/8/2019

Cập nhật danh sách đăng ký hành nghề tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (đến tháng 8/2019)

Cập nhật danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trang thiết bị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Trung tâm Y tế quận Hải Châu: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi Điều 2 của Nghị quyết số 78/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho phép tiếp nhận người có dấu hiệu bị loạn thần đang có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội tự nguyện vào cơ sở y tế để chữa bệnh

1 3 7 0 6 2 3 0
Hôm nay: 3406
Tháng này: 57199
Tổng cộng: 13706230