Thông báo kết quả xét chọn tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

        Xem với cỡ chữ    

Hội đồng Xét tặng danh hiệu TTND, TTUT lần thứ 13 năm 2020 thành phố Đà Nẵng, thông báo kết quả xét chọn tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.

Chi tiết thông báo xem file đính kèm: /documents/10180/475711/TBTTUT.pdf

 

Nguyễn Thị Toàn

In Quay lại chia sẻ bài viết

BỔ SUNG NỘI DUNG TRONG THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông báo: Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 03/10/2019

Trung tâm y tế quận Sơn Trà thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

Danh sách đăng ký hành nghề bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (cập nhật đến 8/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/8/2019)

Thông báo về bổ sung nội dung hồ sơ mời thầu

Thông báo kết quả xét chọn tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

1 3 7 5 7 7 1 6
Hôm nay: 3978
Tháng này: 54892
Tổng cộng: 13757716