Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng xét nghiệm

        Xem với cỡ chữ    

 

 10.Thủ tục

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng xét nghiệm

 Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị cấp giấy phép hoạt động nộp hồ sơ tại Sở Y tế.

- Bước 2: Tổ tiếp nhận chuyển hồ sơ sang phòng Quản lý hành nghề. Chuyên viên được phân công kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.

- Bước 3: Tổ thư ký lên lịch đi thẩm định cơ sở, trình Giám đốc Sở phê duyệt. Gởi lịch thẩm định cho các thành viên trong Đoàn thẩm định.

- Bước 4: Đoàn thẩm định tiến hành đi thẩm định cơ sở, báo cáo kết quả thẩm định cho Giám đốc Sở.

Trường hợp không cấp GPHĐ, Sở Y tế phải có văn bản trả lời và nêu lý do.

- Bước 5: Chuyên viên được phân công in Giấy phép hoạt động và trình Giám đốc Sở ký.

- Bước 6: Trả giấy phép hoạt động cho cơ sở.

 Cách thức thực hiện

 

Nộp trực tiếp tại Sở Y tế

 Thành phần, số lượng hồ sơ

 

1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động

- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân

- Bản sao có chứng thực giấy phép đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đối chiếu bản gốc tại Bộ phận tiếp nhận chứng chỉ hành nghề của nguời chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật

- Danh sách ghi rõ họ tên, số chứng chỉ, phạm vi hoạt động chuyên môn của từng người hành nghề (danh sách đăng ký hành nghề KCB)

- Hồ sơ của từng cá nhân làm việc trong cơ sở (đối với những cá nhân không thuộc diện cấp chứng chỉ hành nghề)

- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, bản mô tả mô hình tổ chức (theo mẫu) 

- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất và điều kiện vệ sinh môi trường phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại Thông tư 41/2011/TT-BYT

- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 Thời hạn giải quyết

 

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 

Tổ chức

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Sở Y tế

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Giấy phép hoạt động

  Phí và lệ phí

 

Phí: 4.300.000đ

Lệ phí: 350.000đ

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định (Mẫu 4). Tải mẫu đơn: /documents/10180/14067/mau_4.doc

2. Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định (Mẫu 5). Tải file: /documents/10180/14067/mau_5.doc

3. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định (Mẫu 6). Tải file: /documents/10180/14067/mau_6.doc

  Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

 

Điều 30 Thông tư số 41/2011/TT-BYT

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

1. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009

2. Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

3. Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

4. Thông tư 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện, thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

BỔ SUNG NỘI DUNG TRONG THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông báo: Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 03/10/2019

Trung tâm y tế quận Sơn Trà thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

Danh sách đăng ký hành nghề bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (cập nhật đến 8/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/8/2019)

Thông báo về bổ sung nội dung hồ sơ mời thầu

Thông báo kết quả xét chọn tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

1 3 7 5 7 6 3 8
Hôm nay: 3978
Tháng này: 54814
Tổng cộng: 13757638