Nhằm mục đích: i) Đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động các hoạt động, dự án thuộc Chương trình mục tiêu y tế dân số; ii)Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn Kiểm tra phát hiện những mặt được, những yếu kém rút ra những bài học kinh nghiệm; phát hiện những thiếu sót, vi phạm, khó khăn, vướng mắc để chấn chỉnh hoặc tháo gỡ, thúc đẩy việc huy động triệt để các nguồn lực, giúp các đơn vị, tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu y tế dân số năm 2018, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về Chương trình mục tiêu y tế dân số.

Sở Y tế thông báo Cuộc thi viết về “Cán bộ Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” trong ngành Y tế thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện Da liễu thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 02/11/2018)

Tăng cường công tác tuyên truyền về khám chữa bệnh

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 26/9/2018)

TTYT quận Liên Chiểu thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

Danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo Nghị định 91/2016/NĐ-CP (cập nhật đến ngày 23/10/2018)

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo kết quả tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2018

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng họp đồng lao động năm 2018

Thực hiện nghiêm túc việc công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn

1 2 9 6 3 9 9 0
Hôm nay: 3962
Tháng này: 65622
Tổng cộng: 12963990