V/v cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Acid zoledronic, thuốc chứa Hydroxyzin, thuốc chứa Flunarizin và thuốc chứa Ivabradine
Ngày 08/12/2015, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 607/QĐ-SYT về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra Y tế năm 2016. Theo đó, trong năm 2016 sẽ có 01 cuộc thanh tra hành chính và 18 cuộc thanh tra chuyên ngành được triển khai. Trong đó 13 cuộc thanh tra do Thanh tra Sở Y tế thực hiện và 06 cuộc thanh tra do Chi cục ATVSTP thành phố Đà Nẵng thực hiện.
Rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục

BỔ SUNG NỘI DUNG TRONG THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông báo: Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 03/10/2019

Trung tâm y tế quận Sơn Trà thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

Danh sách đăng ký hành nghề bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (cập nhật đến 8/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/8/2019)

Thông báo về bổ sung nội dung hồ sơ mời thầu

Thông báo kết quả xét chọn tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

1 3 7 5 7 7 2 2
Hôm nay: 3978
Tháng này: 54898
Tổng cộng: 13757722