Trên tinh thần thực hiện chủ trương của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về nhiệm vụ năm 2017 tại Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017, ngành y tế thành phố sẽ có định hướng thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu như sau:
Trong thời gian qua, ngành y tế thành phố Đà Nẵng luôn đẩy mạnh phát triển hệ thống điều trị theo hướng “đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu và hội nhập khu vực”.
Từ ngày 11 – 13/10/2016, tại Hội trường A - khu Đa chức năng Bệnh viện Đà Nẵng Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội thi Điều dưỡng, Hộ sinh giỏi Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng lần thứ III năm 2016
Trong thời gian qua, thành phố đã không ngừng thực hiện các giải pháp nhằm phát triển ngành y tế theo hướng công bằng và bao phủ y tế toàn dân, định hướng trong giai đoạn từ 2016-2020 sẽ tiếp tục có những giải pháp mới đảm bảo hơn nữa tính công bằng và bao phủ y tế toàn dân. Một số giải pháp chủ yếu như:
Trên cơ sở Kế hoạch số 5313/KH-UBND ngày 24/6/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc “Triển khai Chương trình hành động số 19-Ctr/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Lĩnh vực: Y tế”, Sở Y tế Đà Nẵng đã triển khai các hoạt động bám sát kế hoạch và đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:
    1 2 3 4 5 Trang sau

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC CẬP NHẬT ĐẾN QUÝ 1 NĂM 2017

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo

BV Da Liễu thông báo

Bệnh viện Tâm thần thông báo

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng

Bệnh viện Phụ Sản nhi thông báo tuyển dụng

Bệnh viện Ung bướu thông báo tuyển dụng

SỞ Y TẾ ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC THI THĂNG HẠNG

Lộ trình triển khai dịch công trực tuyến giai đoạn 2017-2020

9 1 8 3 2 5 8
Hôm nay: 9097
Tháng này: 161323
Tổng cộng: 9183258