Từ ngày 11 – 13/10/2016, tại Hội trường A - khu Đa chức năng Bệnh viện Đà Nẵng Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội thi Điều dưỡng, Hộ sinh giỏi Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng lần thứ III năm 2016
Trong thời gian qua, thành phố đã không ngừng thực hiện các giải pháp nhằm phát triển ngành y tế theo hướng công bằng và bao phủ y tế toàn dân, định hướng trong giai đoạn từ 2016-2020 sẽ tiếp tục có những giải pháp mới đảm bảo hơn nữa tính công bằng và bao phủ y tế toàn dân. Một số giải pháp chủ yếu như:
Trên cơ sở Kế hoạch số 5313/KH-UBND ngày 24/6/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc “Triển khai Chương trình hành động số 19-Ctr/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Lĩnh vực: Y tế”, Sở Y tế Đà Nẵng đã triển khai các hoạt động bám sát kế hoạch và đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:
Thời gian qua, Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện chuyên khoa và đa khoa tuyến thành phố, trong đó có Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động y tế chuyên sâu, tích cực triển khai các kỹ thuật mới về lâm sàng và cận lâm sàng tiên tiến, hiện đại trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân.
Từ đầu năm đến nay, ngành y tế thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm làm giảm quá tải bệnh viện ở tuyến thành phố, thiết lập lại hệ thống chuyển tuyến hợp lý hơn trong khám bệnh, chuyển tuyến theo đúng các quy định hiện hành.
Các đơn vị khám, chữa bệnh ngành y tế thành phố Đà Nẵng phải thường xuyên thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Đó là chỉ đạo của Bác sỹ Ngô Thị Kim Yến, TUV, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng
Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-SYT ngày 28/3/2016 của Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng v/v thanh tra hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố; Kế hoạch thanh tra số 17/KH-TTr ngày 28/3/2016 của Thanh tra Sở Y tế đã được phê duyệt; Quyết định số 202/QĐ-SYT ngày 25/4/2016 v/v bổ sung thành viên Đoàn thanh tra; Quyết định số 207/QĐ-SYT ngày 26/4/2016 v/v gia hạn thời hạn thanh tra, từ ngày 29/3/2016 đến ngày 13/5/2016, Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành thanh tra các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn thành phố.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản điện tử bằng địa chỉ thư điện tử

Danh sách các cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP (cập nhật đến ngày 17/10/2017)

Danh sách các cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP (cập nhật đến ngày 04/10/2017)

DANH SÁCH PHÒNG KHÁM, CƠ SỞ DỊCH VỤ Y TẾ QUÝ 3 NĂM 2017

Bệnh viện Phụ Sản nhi thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2017

Trung tâm Y tế Hòa Vang thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2017

Bệnh viện Ung bướu thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

QUYẾT ĐỊNH 827/QĐ-SYT PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM BỔ SUNG CÁC GÓI THẦU CUNG ỨNG THUỐC NĂM 2016 - 2017

Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động quý III năm 2017

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo kết quả kiểm tra sát hạch hợp đồng lao động

1 0 5 9 5 5 5 6
Hôm nay: 15317
Tháng này: 219972
Tổng cộng: 10595556