Theo Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (được kèm theo tại Quyết định 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010) đã nêu rõ mục tiêu cụ thể trong khám chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền đến năm 2020 đạt đạt 15% (tuyến trung ương); 20% (tuyến tỉnh); 25% (tuyến huyện) và đạt 40% (tuyến xã).

Hướng dẫn đăng ký tài khoản điện tử bằng địa chỉ thư điện tử

Danh sách các cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP (cập nhật đến ngày 17/10/2017)

Danh sách các cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP (cập nhật đến ngày 04/10/2017)

DANH SÁCH PHÒNG KHÁM, CƠ SỞ DỊCH VỤ Y TẾ QUÝ 3 NĂM 2017

Bệnh viện Phụ Sản nhi thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2017

Trung tâm Y tế Hòa Vang thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2017

Bệnh viện Ung bướu thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

QUYẾT ĐỊNH 827/QĐ-SYT PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM BỔ SUNG CÁC GÓI THẦU CUNG ỨNG THUỐC NĂM 2016 - 2017

Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động quý III năm 2017

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo kết quả kiểm tra sát hạch hợp đồng lao động

1 0 5 9 5 6 2 6
Hôm nay: 15317
Tháng này: 220041
Tổng cộng: 10595626