Trong thời gian qua, ngành y tế thành phố Đà Nẵng luôn đẩy mạnh phát triển hệ thống điều trị theo hướng “đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu và hội nhập khu vực”.
Từ ngày 11 – 13/10/2016, tại Hội trường A - khu Đa chức năng Bệnh viện Đà Nẵng Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội thi Điều dưỡng, Hộ sinh giỏi Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng lần thứ III năm 2016
Trong thời gian qua, thành phố đã không ngừng thực hiện các giải pháp nhằm phát triển ngành y tế theo hướng công bằng và bao phủ y tế toàn dân, định hướng trong giai đoạn từ 2016-2020 sẽ tiếp tục có những giải pháp mới đảm bảo hơn nữa tính công bằng và bao phủ y tế toàn dân. Một số giải pháp chủ yếu như:
Trên cơ sở Kế hoạch số 5313/KH-UBND ngày 24/6/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc “Triển khai Chương trình hành động số 19-Ctr/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Lĩnh vực: Y tế”, Sở Y tế Đà Nẵng đã triển khai các hoạt động bám sát kế hoạch và đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:
Thời gian qua, Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện chuyên khoa và đa khoa tuyến thành phố, trong đó có Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động y tế chuyên sâu, tích cực triển khai các kỹ thuật mới về lâm sàng và cận lâm sàng tiên tiến, hiện đại trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân.
Từ đầu năm đến nay, ngành y tế thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm làm giảm quá tải bệnh viện ở tuyến thành phố, thiết lập lại hệ thống chuyển tuyến hợp lý hơn trong khám bệnh, chuyển tuyến theo đúng các quy định hiện hành.
Các đơn vị khám, chữa bệnh ngành y tế thành phố Đà Nẵng phải thường xuyên thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Đó là chỉ đạo của Bác sỹ Ngô Thị Kim Yến, TUV, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Đình chỉ lưu hành viên nang Cảm xuyên hương

Xử phạt vi phạm hành chính phòng khám đa khoa Hữu Thọ

Thông báo trúng thầu gói thầu Mua sắm các gói thầu đối với danh mục thuốc đấu thầu năm 2017 - 2018 cho các cơ sở y tế trực thuốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỮU THỌ

Bệnh viện Mắt thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017

Kết quả giải thưởng ‘‘Toả sáng Blouse trắng’’ năm 2017

Thông báo kết quả xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp thành phố năm 2017

Trung tâm Y tế Ngũ Hành Sơn thông báo kết quả xét tuyển hợp đồng lao động năm 2017

Bệnh viện Ung bướu thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017

1 1 6 8 7 0 9 6
Hôm nay: 19522
Tháng này: 275703
Tổng cộng: 11687096