Thông báo số 1365/TB-DPMT, ngày 29 tháng 7 năm 2009 của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1)
Thông báo số 1335/TB-DPMT ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1)
Thông báo số 1322/TB-DPMT ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1)
Thông báo số 1312/TB-DPMT, ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1)
Thông báo số 1306, ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A (H1N1)
Thông báo số 1295/TB-DPMT ngày 20 tháng 7 năm 2009 của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1)
Thông báo số 1215/TB-DPMT ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1)
Thông báo số 1173/TB-DPMT ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1)
Thông báo số 1162/TB-DPMT ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1)
Thông báo số 1150/TB-DPMT ngày 06 tháng 7 năm 2009 của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Đình chỉ lưu hành viên nang Cảm xuyên hương

Xử phạt vi phạm hành chính phòng khám đa khoa Hữu Thọ

Thông báo trúng thầu gói thầu Mua sắm các gói thầu đối với danh mục thuốc đấu thầu năm 2017 - 2018 cho các cơ sở y tế trực thuốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỮU THỌ

Bệnh viện Mắt thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017

Kết quả giải thưởng ‘‘Toả sáng Blouse trắng’’ năm 2017

Thông báo kết quả xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp thành phố năm 2017

Trung tâm Y tế Ngũ Hành Sơn thông báo kết quả xét tuyển hợp đồng lao động năm 2017

Bệnh viện Ung bướu thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017

1 1 6 8 7 1 6 9
Hôm nay: 19595
Tháng này: 275776
Tổng cộng: 11687169