Thông báo số 1312/TB-DPMT, ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1)
Thông báo số 1306, ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A (H1N1)
Thông báo số 1295/TB-DPMT ngày 20 tháng 7 năm 2009 của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1)
Thông báo số 1215/TB-DPMT ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1)
Thông báo số 1173/TB-DPMT ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1)
Thông báo số 1162/TB-DPMT ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1)
Thông báo số 1150/TB-DPMT ngày 06 tháng 7 năm 2009 của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1)
Thông báo số 1134/TB-DPMT ngày 5 tháng 7 của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1)
Thông báo số 1114/TB-DPMT ngày 02 tháng 7 năm 2009 của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1)
Thông báo số 1106/TB-DPMT, ngày 01 tháng 7 năm 2009 của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Trung tâm Kiểm nghiệm thông báo kết quả xét tuyển hợp đồng lao động năm 2017

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 09/10/2017)

Trung tâm Tư vấn và cung ứng dịch vụ Dân số-Kế hoạch hóa gia đình thông báo tuyển hợp đồng lao động

Hướng dẫn đăng ký tài khoản điện tử bằng địa chỉ thư điện tử

Danh sách các cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP (cập nhật đến ngày 17/10/2017)

Danh sách các cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP (cập nhật đến ngày 04/10/2017)

DANH SÁCH PHÒNG KHÁM, CƠ SỞ DỊCH VỤ Y TẾ QUÝ 3 NĂM 2017

Bệnh viện Phụ Sản nhi thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2017

Trung tâm Y tế Hòa Vang thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2017

Bệnh viện Ung bướu thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

1 0 8 3 8 0 7 7
Hôm nay: 22375
Tháng này: 261350
Tổng cộng: 10838077