Thông báo số 1312/TB-DPMT, ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1)
Thông báo số 1306, ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A (H1N1)
Thông báo số 1295/TB-DPMT ngày 20 tháng 7 năm 2009 của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1)
Thông báo số 1215/TB-DPMT ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1)
Thông báo số 1173/TB-DPMT ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1)
Thông báo số 1162/TB-DPMT ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1)
Thông báo số 1150/TB-DPMT ngày 06 tháng 7 năm 2009 của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1)
Thông báo số 1134/TB-DPMT ngày 5 tháng 7 của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1)
Thông báo số 1114/TB-DPMT ngày 02 tháng 7 năm 2009 của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1)
Thông báo số 1106/TB-DPMT, ngày 01 tháng 7 năm 2009 của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Trung tâm Y tế quận Sơn Trà tuyển dụng viên chức năm 2018

Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

Thông báo: Bệnh viện Đà Nẵng tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2018

Thông báo: TTYT quận Thanh Khê tuyển dụng viên chức năm 2018

Thông báo: TTYT Hòa Vang tuyển dụng viên chức năm 2018

Công cố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

Công cố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

Thông báo: Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn tuyển dụng viên chức năm 2018

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại nhà thuốc: Chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc

Hội nghị công tác phòng chống phong thành phố Đà Nẵng năm 2018

1 2 8 5 4 9 3 6
Hôm nay: 7592
Tháng này: 88521
Tổng cộng: 12854936