Thực hiện Quyết định số 536/QĐ-SYT ngày 04/11/2015 của Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc thanh tra hoạt động của các cơ sở bán lẻ thuốc và các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn thành phố và Kế hoạch thanh tra số 45/KH-TTr ngày 04/11/2015 của Thanh tra Sở Y tế đã được phê duyệt, từ ngày 04/11/2015 đến ngày 30/11/2015, Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành thanh tra các nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý bán lẻ thuốc và các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn 07 quận, huyện.
Rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục
Thực hiện Quyết định số 392/QĐ-SYT ngày 27/8/2015 của Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc thanh tra hành nghề dược trên địa bàn thành phố và Kế hoạch thanh tra số 30/KH-TTr ngày 27/8/2015 đã được phê duyệt, từ ngày 07/9/2015 đến ngày 16/10/2015, Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành thanh tra các cơ sở bán buôn thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Một cuộc khảo sát đa quốc gia mới đây cho thấy một tỷ lệ dân số rộng lớn vẫn mơ hồ về mối đe dọa ngày càng tăng từ tình trạng kháng thuốc kháng sinh.
Ngày 29 tháng 10 năm 2015, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 36/2015/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế.
Ngày 04/11/2015, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 536/QĐ-SYT về việc thanh tra hoạt động của các cơ sở bán lẻ thuốc và các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Cập nhật danh sách các công ty cung cấp phần mềm cho nhà thuốc

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 01/7/2019)

DANH SÁCH CƠ SỞ CÔNG BỐ TUÂN THỦ "THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC" CỦA CƠ SỞ CÓ HOẠT ĐỘNG DƯỢC KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC

Bệnh viện Phục hồi chức năng: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

TTYT quận Liên Chiểu Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

Dừng tổ chức hoạt động khám sức khỏe tại 02 Phòng khám Đa khoa

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 20/6/2019)

Cập nhật danh sách đăng ký hành nghề tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa (đến tháng 6/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 11/6/2019)

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đến 01.6.2019

1 3 5 6 6 6 9 1
Hôm nay: 3263
Tháng này: 61592
Tổng cộng: 13566691