Theo nội dung tại Báo cáo số 3997/UBND-SKHĐT ngày 18/7/2019 về việc “báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH4 ngày 05/10/2018 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội” của UBND thành phố Đà Nẵng, theo đó hiện nay thành phố Đà Nẵng quản lý 05 dự án sử dụng vốn ODA và vốn ưu đãi đang được triển khai và 02 dự án do Trung ương làm cơ quan chủ quản; trong đó về lĩnh vực y tế thành phố Đà Nẵng có 02 dự án sử dụng vốn vay ODA đang triển khai gồm:
Trong 6 tháng đầu năm 2019, các chương trình, dự án viện trợ PCPNN được tiếp nhận phù hợp với mục tiêu phát triển của ngành, góp phần cải thiện chăm sóc y tế cho nhân dân, các dự án đều được triển khai theo đúng tiến độ, kế hoạch được phê duyệt. Cụ thể tình hình thực hiện của mỗi dự án như sau:
Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành y tế thực hiện được các chương trình, dự án phi chính phủ gồm các dự án mới và dự án chuyển tiếp từ năm trước. Các chương trình, dự án phù hợp với mục tiêu phát triển của ngành, góp phần cải thiện chăm sóc y tế cho nhân dân, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế trong các lĩnh vực như nội khoa, ngoại khoa, sản, nhi, mắt...trong đó một số chương trình, dự án như:
UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 về việc phê duyệt tiếp nhận Dự án “Xây dựng chương trình chăm sóc Người cao tuổi và đào tạo nguồn nhân lực y tế cho chăm sóc Người cao tuổi tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng” và Quyết định 5620/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của UBND thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh dự án “Xây dựng chương trình chăm sóc Người cao tuổi và đào tạo nguồn nhân lực y tế cho chăm sóc Người cao tuổi tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng”, do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ Dự án trong đó Sở Y tế thành phố Đà Nẵng là chủ Dự án và Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn là đơn vị thực hiện dự án.
Ngày 24/5/2019, Công an thành phố Đà Nẵng có Công văn số 1318/CATP-XNC về việc “hướng dẫn gửi hồ sơ mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh”, theo đó thủ tục gửi hồ sơ mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh được quy định chi tiết tại Công văn này (đình kèm).
Ngày 17/5/2019, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 528/QĐ-SYT về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 188/QĐ-SYT ngày 18/5/2015 về ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng.
Trên cơ sở triển khai dự án “Xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và nâng cao năng lực cán bộ y tế tại Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng” do Trường Đại học Chubu Gakuin, Nhật Bản thực hiện, chúng tôi mong muốn đánh giá tác động của dự án đến cộng đồng và để có bức tranh về thực trạng chất lượng cuộc sống tại quận Ngũ Hành Sơn cũng như tìm hiểu các yếu tố liên quan nhằm có giải pháp can thiệp phù hợp. Ban quản lý dự án phối hợp với Trường Đại học Chubu Gakuin triển khai hoạt động đánh giá chất lượng cuộc sống người cao tuổi tại quận Ngũ Hành Sơn.
Tính đến Quý I đầu năm 2019, ngành y tế thực hiện được các chương trình, dự án phi chính phủ gồm các dự án mới và dự án chuyển tiếp từ năm trước. Các chương trình, dự án phù hợp với mục tiêu phát triển của ngành, góp phần cải thiện chăm sóc y tế cho nhân dân, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế trong các lĩnh vực như nội khoa, ngoại khoa, sản, nhi, mắt, tâm thần...trong đó một số chương trình, dự án như:
Theo báo cáo của UBND thành phố Đà Nẵng về tình hình vận động viện trợ và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng năm 2018, liên quan đến kế hoạch công tác đối ngoại năm 2019, UBND thành phố xác định y tế là lĩnh vực tiếp tục tập trung đẩy mạnh xúc tiến vận động viện trợ trong năm 2019 (Nguồn: Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 29/01/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng).
Kể từ năm 2011, Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số và nằm trong top 5 quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Theo dự báo mới nhất của Ngân hàng Thế giới, thời gian quá độ chuyển từ “già hóa dân số” sang “dân số già” ở Việt Nam là 15 năm. Theo báo cáo của Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi, năm 2016, Việt Nam có hơn 10 triệu người cao tuổi, chiếm gần 11% dân số, trong đó có gần 2 triệu người trên 80 tuổi Ngân hàng Thế giới dự báo đến năm 2050, số người cao tuổi của Việt Nam sẽ tăng lên 32 triệu người, đưa Việt Nam trở thành quốc gia “siêu già” trên thế giới.
    1 2 3 4 5 Trang sau

Cập nhật danh sách các công ty cung cấp phần mềm cho nhà thuốc

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 01/7/2019)

DANH SÁCH CƠ SỞ CÔNG BỐ TUÂN THỦ "THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC" CỦA CƠ SỞ CÓ HOẠT ĐỘNG DƯỢC KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC

Bệnh viện Phục hồi chức năng: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

TTYT quận Liên Chiểu Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

Dừng tổ chức hoạt động khám sức khỏe tại 02 Phòng khám Đa khoa

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 20/6/2019)

Cập nhật danh sách đăng ký hành nghề tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa (đến tháng 6/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 11/6/2019)

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đến 01.6.2019

1 3 5 7 0 2 1 0
Hôm nay: 4517
Tháng này: 60984
Tổng cộng: 13570210