Trên cơ sở các giải pháp tổng thể về thu hút vận động viện trợ đầu tư đến năm 2030 của UBND thành phố Đà Nẵng theo Báo cáo số 143/BC-UBND ngày 13/6/2019, Sở Y tế đề xuất một số định hướng trọng tâm để thu hút đầu tư trong lĩnh vực y tế giai đoạn đến 2030 như sau:
Đây là một trong những mục tiêu của dự án do tổ chức FHI360 viện trợ không hoàn lại cho ngành y tế thành phố Đà Nẵng thông qua tổ chức A&T cho giai đoạn từ 7/2019 đến tháng 5/2021 với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 460.000.000 đồng.
Theo thông báo tài trợ của Tổ chức FHI360 gửi đến Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, trong giai đoạn tới từ 01/07/2019 đến 31/05/2021, tổ chức FHI360 thông qua A&T sẽ viện trợ cho Đà Nẵng kinh phí (PCPNN không hoàn lại) là 460.000.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi triệu đồng).
Theo nội dung tại Báo cáo số 3997/UBND-SKHĐT ngày 18/7/2019 về việc “báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH4 ngày 05/10/2018 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội” của UBND thành phố Đà Nẵng, theo đó hiện nay thành phố Đà Nẵng quản lý 05 dự án sử dụng vốn ODA và vốn ưu đãi đang được triển khai và 02 dự án do Trung ương làm cơ quan chủ quản; trong đó về lĩnh vực y tế thành phố Đà Nẵng có 02 dự án sử dụng vốn vay ODA đang triển khai gồm:
Trong 6 tháng đầu năm 2019, các chương trình, dự án viện trợ PCPNN được tiếp nhận phù hợp với mục tiêu phát triển của ngành, góp phần cải thiện chăm sóc y tế cho nhân dân, các dự án đều được triển khai theo đúng tiến độ, kế hoạch được phê duyệt. Cụ thể tình hình thực hiện của mỗi dự án như sau:
Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành y tế thực hiện được các chương trình, dự án phi chính phủ gồm các dự án mới và dự án chuyển tiếp từ năm trước. Các chương trình, dự án phù hợp với mục tiêu phát triển của ngành, góp phần cải thiện chăm sóc y tế cho nhân dân, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế trong các lĩnh vực như nội khoa, ngoại khoa, sản, nhi, mắt...trong đó một số chương trình, dự án như:
UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 về việc phê duyệt tiếp nhận Dự án “Xây dựng chương trình chăm sóc Người cao tuổi và đào tạo nguồn nhân lực y tế cho chăm sóc Người cao tuổi tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng” và Quyết định 5620/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của UBND thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh dự án “Xây dựng chương trình chăm sóc Người cao tuổi và đào tạo nguồn nhân lực y tế cho chăm sóc Người cao tuổi tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng”, do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ Dự án trong đó Sở Y tế thành phố Đà Nẵng là chủ Dự án và Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn là đơn vị thực hiện dự án.
Ngày 24/5/2019, Công an thành phố Đà Nẵng có Công văn số 1318/CATP-XNC về việc “hướng dẫn gửi hồ sơ mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh”, theo đó thủ tục gửi hồ sơ mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh được quy định chi tiết tại Công văn này (đình kèm).
Ngày 17/5/2019, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 528/QĐ-SYT về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 188/QĐ-SYT ngày 18/5/2015 về ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng.
Trên cơ sở triển khai dự án “Xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và nâng cao năng lực cán bộ y tế tại Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng” do Trường Đại học Chubu Gakuin, Nhật Bản thực hiện, chúng tôi mong muốn đánh giá tác động của dự án đến cộng đồng và để có bức tranh về thực trạng chất lượng cuộc sống tại quận Ngũ Hành Sơn cũng như tìm hiểu các yếu tố liên quan nhằm có giải pháp can thiệp phù hợp. Ban quản lý dự án phối hợp với Trường Đại học Chubu Gakuin triển khai hoạt động đánh giá chất lượng cuộc sống người cao tuổi tại quận Ngũ Hành Sơn.

BỔ SUNG NỘI DUNG TRONG THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông báo: Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 03/10/2019

Trung tâm y tế quận Sơn Trà thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

Danh sách đăng ký hành nghề bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (cập nhật đến 8/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/8/2019)

Thông báo về bổ sung nội dung hồ sơ mời thầu

Thông báo kết quả xét chọn tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

1 3 7 4 6 3 7 0
Hôm nay: 4845
Tháng này: 57343
Tổng cộng: 13746370