Ngày 30/3/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2121/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 của Dự án 1- Phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến (hoạt động phòng, chống bệnh phong) thuộc Chương trình mục tiêu Y tế- Dân số.
Ngày 17/5/2018, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1977/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 31/01/2018 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đề ra trong Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 31/01/2018 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (sau đây viết tắt là Chương trình hành động); phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể của Chương trình hành động về y tế đến năm 2025 và năm 2030:
Ngày 17/5/2018, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1976/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 31/01/2018 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, trong giai đoạn 2003 đến nay, Sở Y tế đã tranh thủ các nguồn đầu tư từ vốn ngân sách thành phố, vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế hiện đại cho các Bệnh viện Đa khoa và chuyên khoa tại thành phố; đã tạo điều kiện cho các cơ sở y tế thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn.
Ngày 06/3/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1624/QĐ-BYT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Thực hiện Nghị quyết số13-NQ/TW ngày 16/01/2012 (Nghị Quyết 13) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/6/2012 của Chính Phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, Ban Thường vụ thành ủy đã ban hành Chương trình hành động 18-CTr/TU ngày 24/7/2012 (Chương trình 18) nhằm cụ thể hóa các định hướng về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thông báo: Bệnh viện Đà Nẵng tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2018

Thông báo: TTYT quận Thanh Khê tuyển dụng viên chức năm 2018

Thông báo: TTYT Hòa Vang tuyển dụng viên chức năm 2018

Công cố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

Công cố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

Thông báo: Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn tuyển dụng viên chức năm 2018

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại nhà thuốc: Chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc

Hội nghị công tác phòng chống phong thành phố Đà Nẵng năm 2018

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 20/8/2018)

Kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế dân số năm 2018 (quý III)

1 2 8 5 1 3 9 0
Hôm nay: 6251
Tháng này: 84975
Tổng cộng: 12851390