Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đề ra trong Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 31/01/2018 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (sau đây viết tắt là Chương trình hành động); phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể của Chương trình hành động về y tế đến năm 2025 và năm 2030:
Ngày 17/5/2018, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1976/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 31/01/2018 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, trong giai đoạn 2003 đến nay, Sở Y tế đã tranh thủ các nguồn đầu tư từ vốn ngân sách thành phố, vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế hiện đại cho các Bệnh viện Đa khoa và chuyên khoa tại thành phố; đã tạo điều kiện cho các cơ sở y tế thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn.
Ngày 06/3/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1624/QĐ-BYT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Thực hiện Nghị quyết số13-NQ/TW ngày 16/01/2012 (Nghị Quyết 13) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/6/2012 của Chính Phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, Ban Thường vụ thành ủy đã ban hành Chương trình hành động 18-CTr/TU ngày 24/7/2012 (Chương trình 18) nhằm cụ thể hóa các định hướng về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Ngày 30 tháng 01 năm 2018, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 486/QĐ-UBND về việc “ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước thành phố Đà Nẵng năm 2018”, trong đó về lĩnh vực y tế đã được giao một số nhiệm vụ thực hiện trong năm 2018.
Ngày 28/3/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch quốc gia Truyền thông vận động thực hiện giảm muối trong khẩu phần ăn để phòng, chống tăng huyết áp, đột quỵ và các bệnh không lây nhiễm khác, giai đoạn 2018-2025, với mục tiêu chung là xây dựng môi trường hỗ trợ, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của mỗi người dân để giảm muối trong khẩu phần ăn hằng ngày nhằm phòng chống tăng huyết áp, đột quỵ, các bệnh tim mạch và bệnh không lây nhiễm khác, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Trong năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Y tế, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể xã hội và đặc biệt là sự phấn đấu nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế Đà Nẵng đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Các mục tiêu về phòng chống HIV/AIDS tại địa phương cũng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong giai đoạn 2011-2015, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS đã đa dạng hoá các hình thức tư vấn xét nghiệm HIV, thực hiện tốt mục tiêu ba không về HIV/AIDS…

Sở Y tế thông báo Cuộc thi viết về “Cán bộ Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” trong ngành Y tế thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện Da liễu thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 02/11/2018)

Tăng cường công tác tuyên truyền về khám chữa bệnh

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 26/9/2018)

TTYT quận Liên Chiểu thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

Danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo Nghị định 91/2016/NĐ-CP (cập nhật đến ngày 23/10/2018)

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo kết quả tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2018

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng họp đồng lao động năm 2018

Thực hiện nghiêm túc việc công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn

1 2 9 6 6 1 4 5
Hôm nay: 2341
Tháng này: 61741
Tổng cộng: 12966145