Lịch công tác

 

LỊCH CÔNG TÁC SỞ Y TẾ

(Từ ngày 20/3/2017 đến ngày 24/3/2017)

¾

Nội dung công việc

Địa điểm

SỞ Y TẾ

Các phòng

Thứ Hai  20/3

S

8h00 Dự buổi làm việc của Tổ công tác TTCP với UBND thành phố

HT1T2

BS Yến

 

8h Dự Lễ phát động thi đua thực hiện cuộc vận động “TD ĐK XD Nông thôn mới”

Hòa Vang

BS Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

14h Họp tổ ứng dụng công nghệ thông tin

SYT

DS Hải

KHTC

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba 21/3

 

Thẩm định các Bệnh viện

Các BV

BS Hồng

Đoàn TĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thẩm định các Bệnh viện

Các BV

BS Hồng

Đoàn TĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư 22/3

 

S

8h00 Ban VHXH làm việc với BQL khu du lịch NHS

81 HTCC

BS Yến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

14h Dự HN tăng cường công tác phòng chống tội phạm

T20

BS Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm 23/3

 

S

8h Dự tọa đàm về khí tượng thủy văn tại ĐN

PH2 T2

DS Hải

 

Đi công tác Hà Nội

HN

BS Yến

 

 

 

 

 

C

 

Thẩm định các Bệnh viện

Các BV

BS Hồng

Đoàn TĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 24/3

 

S

8h Dự HT về dinh dưỡng cho PN có thai và cho con bú

KS Saigon Tourance

BS Yến

NVY

Thẩm định các Bệnh viện

Các BV

BS Hồng

Đoàn TĐ

 

 

 

 

C

14h Dự Hn lấy ý kiến góp ý Luật quản lý

44 Bạch Đằng

BS yến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

                                                              8h Tập huấn về chất lượng bệnh viện     (HT BV Đà Nẵng)    - Các đơn vị 

¾

Nội dung công việc

Địa điểm

SỞ Y TẾ

Các phòng

Thứ Hai  20/3

S

8h00 Dự buổi làm việc của Tổ công tác TTCP với UBND thành phố

HT1T2

BS Yến

 

8h Dự Lễ phát động thi đua thực hiện cuộc vận động “TD ĐK XD Nông thôn mới”

Hòa Vang

BS Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

14h Họp tổ ứng dụng công nghệ thông tin

SYT

DS Hải

KHTC

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba 21/3

 

Thẩm định các Bệnh viện

Các BV

BS Hồng

Đoàn TĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thẩm định các Bệnh viện

Các BV

BS Hồng

Đoàn TĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư 22/3

 

S

8h00 Ban VHXH làm việc với BQL khu du lịch NHS

81 HTCC

BS Yến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

14h Dự HN tăng cường công tác phòng chống tội phạm

T20

BS Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm 23/3

 

S

8h Dự tọa đàm về khí tượng thủy văn tại ĐN

PH2 T2

DS Hải

 

Đi công tác Hà Nội

HN

BS Yến

 

 

 

 

 

C

 

Thẩm định các Bệnh viện

Các BV

BS Hồng

Đoàn TĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 24/3

 

S

8h Dự HT về dinh dưỡng cho PN có thai và cho con bú

KS Saigon Tourance

BS Yến

NVY

Thẩm định các Bệnh viện

Các BV

BS Hồng

Đoàn TĐ

 

 

 

 

C

14h Dự Hn lấy ý kiến góp ý Luật quản lý

44 Bạch Đằng

BS yến

 

14h Làm việc với Cục quản lý trang thiết bị

SYT

BGĐ

KHTC, NVD, NVY

 

 

 

 

             
 

                                                                                           8h Tập huấn về chất lượng bệnh viện     (HT BV Đà Nẵng)                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                             VĂN PHÒNG 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                        VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

In

Xem thêm lịch khác

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC CẬP NHẬT ĐẾN QUÝ 1 NĂM 2017

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo

BV Da Liễu thông báo

Bệnh viện Tâm thần thông báo

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng

Bệnh viện Phụ Sản nhi thông báo tuyển dụng

Bệnh viện Ung bướu thông báo tuyển dụng

SỞ Y TẾ ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC THI THĂNG HẠNG

Lộ trình triển khai dịch công trực tuyến giai đoạn 2017-2020

9 1 8 3 3 2 1
Hôm nay: 9097
Tháng này: 161386
Tổng cộng: 9183321