Lịch công tác
LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN TUẦN THỨ 18 NĂM 2019
(Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019)

 

¾

Nội dung công việc

Địa điểm

SỞ Y TẾ

Các phòng

Thứ Hai  10/6

S

8h Giao ban

PH SYT

BGĐ

Các phòng

10-14/6 Họp Quốc hội

Hà Nội

BS Yến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

14h Dự Hội nghị Khoa học BV 199

BV 199

BS Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba 11/6

S

 

8h00 Dự  Hội nghị trực tuyến Phòng chống dịch và Tiêm chủng

Viettel Đà Nẵng

BS Hồng

NVY

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

14h Kiểm tra Tiêm chủng Bệnh viện Gia đình

BV Gia đình

BS Hồng

NVY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư 12/6

 

S

8h Kiểm tra Tiêm chủng Bệnh viện Vinmec

BV Vinmec

BS Hồng

NVY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

14h Kiểm tra Đảng ủy SYT

PH SYT

BGĐ

Các phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm 13/6

 

S

8h Kiểm tra Tiêm chủng Công ty TNHH AMV Diagnostic

Cty AMV

BS Hồng

NVY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

14h Kiểm tra Tiêm chủng Công ty cổ phần vacxin Việt Nam

Cty VNVC

BS Hồng

NVY

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 14/6

 

S

8h Giám sát Chương trình mục tiêu y tế - Dân số với Bộ Y tế

PH SYT

BS Hồng

NVY, KHTC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

14h Kiểm tra Tiêm chủng Trung tâm kiểm soát bệnh tật

TT CDC

BS Hồng

NVY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    VĂN PHÒNG

In

Xem thêm lịch khác

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 11/6/2019)

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đến 01.6.2019

THÔNG BÁO Về việc hủy thầu đối với các mặt hàng thuốc chưa lựa chọn được nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO Về kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện Phụ sản- Nhi: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

Hồ sơ Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà

Thông tư số 04/2019/TT-BYT quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, đình chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia đến ngày 04/5/2019

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 1053/SYT-NVD

1 3 4 9 9 8 8 4
Hôm nay: 4004
Tháng này: 94181
Tổng cộng: 13499884