Thủ tục: Kiểm dịch hàng hóa xuất nhập khẩu

        Xem với cỡ chữ    

- Cách thức thực hiện:
- Chủ hàng đến Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Đà Nẵng tại 120 Nguyễn Chí Thanh- nhận tờ khai tại khoa Kiểm dịch y tế , điền đẩy đủ thông tin theo mẫu, và nộp lại cùng các giấy tờ có liên quan..
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
            + Thành phần hồ sơ:
- Giấy kê khai hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu.
- Giấy chứng nhận nguồn gốc hàng hóa hoặc nơi sản xuất có thời hạn sản xuất và hạn sử dụng.
 
            + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
 
- Thời hạn giải quyết: - Nếu hàng hóa có đầy đủ các giấy chứng nhận hợp lệ sẽ giải quyết trong ngày. - Nếu hàng hóa nghi ngờ nhiễm khuẩn gây bệnh sẽ phải chờ kết quả xét nghiệm theo quy định (không quá 3 ngày)
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế ĐN
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận
- Lệ phí:         
- Lô hàng từ 10kg trở xuống : 01USD/lô
- Lô hàng từ 10 kg – 50 kg : 03 USD/lô
- Lô hàng từ 50 kg – 100 kg : 05 USD/lô
- Lô hàng từ 100 kg – 01Tấn : 10 USD/lô
- Lô hàng từ 01 Tấn – 10Tấn : 30 USD/lô
- Lô hàng từ 10 Tấn – 100Tấn : 70 USD/lô
- Lô hàng trên 100Tấn : 80 USD/lô
- Tên mẫu đơn, tờ khai: Giấy kê khai hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Số 03/2007/QH12; Nghị định 41/1998/NĐ-CP ngày 11/6/1998 của Chính phủ. V/v : Ban hành điiều lệ kiểm dịch y tế biên giới; - Quyết định số :2331/QĐ-BYT, ngày 06/7/2004 của Bộ Y tế. V/v : BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM DỊCH Y TẾ BIÊN GIỚI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Quyết định số 14/2007/QĐ-BYT, ngày 30/01/2007 của Bộ Y tế. V/v : ban hành quy định "chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 10/1998/TT-BYT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ kiểm dịch y tế biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.

Tải mẫu khai: giaykhaikiemdichhanghoaxnk.doc

In Quay lại chia sẻ bài viết

Thông báo về tạm dừng phần phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của Gói thầu số 4

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 10/04/2019)

Các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc gia (tính đến ngày 05/4/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 25/3/2019)

Thủ tục hành chính: Công nhận cơ sở được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/3/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 01/3/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 25/02/2019)

Bệnh viện Mắt thông báo về việc thời gian sát hạch

1 3 2 0 2 2 4 2
Hôm nay: 7285
Tháng này: 52149
Tổng cộng: 13202242