Thủ tục: Kiểm dịch tro hài cốt

        Xem với cỡ chữ    

- Cách thức thực hiện:
Người thân, hoặc người đại diện đến Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Đà Nẵng tại 120 Nguyễn Chí Thanh- nhận tờ khai tại khoa Kiểm dịch y tế , điền đẩy đủ thông tin theo mẫu, và nộp lại cùng các giấy tờ có liên quan.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
            + Thành phần hồ sơ:
- Tờ khai kiểm dịch y tế thi hài, tro, hài cốt theo mẫu quy định..
- giấy chứng tử của cơ quan y tế có thẩm quyền và công hàm của Sở hoặc ban ngoại vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về trưng cầu giám định nếu thi hài vận chuyển từ Việt Nam qua biên giới, hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch y tế của nước có thi hài, tro, hài cốt xuất phát nếu thi hài, tro, hài cốt vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam.
            + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
 
- Thời hạn giải quyết: trong ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế ĐN
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận
- Lệ phí: - Kiểm tra và cấp giấy phép chuyển xác chết : 20 USD/lần - Kiểm tra và cấp giấu phép chuyên tro cốt : 05 USD/lần - Xử lý vệ sinh xác chết : 40 USD/lần xử lý - Xử lý vệ sinh tro cốt : 10 USD/lần xử lý
- Tên mẫu đơn, tờ khai: Giấy khai kiểm dịch y tế đối với thi hài, tro, hài cốt vận chuyển qua biên giới.;
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Số 03/2007/QH12; Nghị định 41/1998/NĐ-CP ngày 11/6/1998 của Chính phủ. V/v : Ban hành điiều lệ kiểm dịch y tế biên giới; - Quyết định số :2331/QĐ-BYT, ngày 06/7/2004 của Bộ Y tế. V/v : BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM DỊCH Y TẾ BIÊN GIỚI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM . - Quyết định số 14/2007/QĐ-BYT, ngày 30/01/2007 của Bộ Y tế. V/v : ban hành quy định "chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 10/1998/TT-BYT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ kiểm dịch y tế biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tải mẫu khai: giaykhaikiemdich.doc

In Quay lại chia sẻ bài viết

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 10/04/2019)

Các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc gia (tính đến ngày 05/4/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 25/3/2019)

Thủ tục hành chính: Công nhận cơ sở được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/3/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 01/3/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 25/02/2019)

Bệnh viện Mắt thông báo về việc thời gian sát hạch

Cập nhật danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo Nghị định 91/2016/NĐ-CP (đến ngày 20/02/2019)

1 3 1 9 4 2 4 7
Hôm nay: 3924
Tháng này: 50543
Tổng cộng: 13194247