Lịch công tác
LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN TUẦN THỨ 19 NĂM 2019
(Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019)

 

¾

Nội dung công việc

Địa điểm

SỞ Y TẾ

Các phòng

Thứ Hai  17/6

S

8h00 Giao ban

PH SYT

BGĐ

Các phòng

Dự HN về quản lý hồ sơ sức khỏe công dân

TP HCM

BS Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

13h30 Họp Hội đồng xét tặng TTUT cấp Sở

PH SYT

BGĐ

Các phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba 18/6

S

 

8h Họp xét tiêu chí quốc gia y tế xã phường

PH SYT

BS Hồng

Các phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

14h Kiểm tra Tiêm chủng CDC

TT CDC

BS Hồng

Các phòng

14h Họp đấu thầu thuốc

PH SYT

BGĐ

Các phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư 19/6

 

S

8h Họp về tiến độ chuẩn bị cho HN NCKH ngành YT

PHSYT

BGĐ

NVY

 

 

 

 

C

 

14h Kiểm tra công tác PCD

Cơ sở

BS Hồng

NVY

14h Đại họi Chi đoàn Văn phòng Sở Y tế

PH T29

BGĐ

Các phòng, Đoàn TN

 

 

 

 

Thứ Năm 20/6

 

S

8h Trực tuyến tìm kiểm cứu nạn

 

BS Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

14h Họp với KHTC và NVY về Đề án XD và Phát triển mạng lưới y tế cơ sở; chuẩn bị kiểm tra CTMT Y tế - Dân số

PH SYT

BS Hồng

NVY, KHTC

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 21/6

 

S

8h Hội nghị KH&CN phục vụ phát triển dược liệu vùng Tây Nguyên và các tỉnh Nam Trung bộ

TT HC

BS Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

14h Họp về ký kết dự án CNTT với Tập đoàn FPT

PH SYT

BS Yến, BS Hồng

KHTC

14h Họp BTC Hội thi đổi mới phong cách thái độ phục vụ

PH2T2

BS Út

VPS, CĐN

 

 

 

 

             
 

           

                                                                                                                     

                                                                                                                                  VĂN PHÒNG

 

In

Xem thêm lịch khác

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 11/6/2019)

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đến 01.6.2019

THÔNG BÁO Về việc hủy thầu đối với các mặt hàng thuốc chưa lựa chọn được nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO Về kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện Phụ sản- Nhi: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

Hồ sơ Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà

Thông tư số 04/2019/TT-BYT quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, đình chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia đến ngày 04/5/2019

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 1053/SYT-NVD

1 3 5 0 2 1 9 6
Hôm nay: 0
Tháng này: 76889
Tổng cộng: 13502196