Lĩnh vực

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ VIỆC DUY TRÌ ÁP DỤNG GDP, GPP CỦA CÁC CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC NĂM 2020

Hồ sơ yêu cầu Mua sắm trực tiếp Mua sắm bổ sung thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng năm 2019 - 2020 đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Hồ sơ mời thầu Mua sắm bổ sung thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng năm 2019 - 2020 đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 11/11/2019

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng

Thông báo Kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế từ hạng IV lên hạng III ngành Y tế năm 2019

Thông báo về Kế hoạch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế từ hạng IV lên hạng III ngành y tế năm 2019

Cập nhật danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo Nghị định 91/2016/NĐ-CP (đến ngày 06/11/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 23/10/2019)

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 24/10/2019

Văn bản pháp quy

Hiển thị 1 - 20 of 159 kết quả.
của 8
Số hiệu Cơ quan ban hành Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1688/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước 11/10/2019
05/2019/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng mất an toàn thuộc trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông 09/07/2019
46/2018/TT-BYT Bộ Y Tế Công nghệ thông tin Thông tư Quy định hồ sơ bệnh án điện tử 28/12/2018
54/2017/TT-BYT Bộ Y Tế Công nghệ thông tin Thông tư Ban hành Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 29/12/2017
41/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin Thông tư 41/2017/TT-BTTTT ngày 19 tháng 12 năm 2017 Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước 19/12/2017
39/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin Thông tư 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 15/12/2017
32/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin Quy định về cung cấp thông tin và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nướcQuy định về cung cấp thông tin và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 15/11/2017
1622 Thủ tướng chính phủ Công nghệ thông tin Quyết định Phê duyệt Đề án đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến 2025 25/10/2017
20-NQ/TW Ban Chấp hành trung ương Y Tế Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới 25/10/2017
21-NQ/TW Ban Chấp hành trung ương Y Tế Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới 25/10/2017
3336 Bộ Y Tế Y Tế Quyết định ban hành Tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật Huyết học - Truyền máu - Miễn dịch - Di truyền - Sinh học Phân tử 20/07/2017
2429 Bộ Y Tế Y Tế Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học 12/06/2017
25/2017/TT-BYT Bộ Y Tế Y tế dự phòng Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 17/05/2017
02/2017/TT-BYT Bộ Y Tế Tài chính Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp 15/03/2017
01/CT-UBND Thành phố Đà Nẵng Tài chính Chỉ thị về việc Tăng cường công tác thu thuế năm 2017 25/02/2017
38/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin Quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới 26/12/2016
45/2016/QĐ-TTG Thủ tướng chính phủ Cải cách hành chính Quyết định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 19/10/2016
7117/BYT-KH-TC Bộ Y Tế Y Tế Hướng dẫn bổ sung thực hiện thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 27/9/2016 27/09/2016
135/2016/NĐ-CP Chính Phủ Tài chính Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 09/09/2016
135/2016/NĐ-CP Chính Phủ Đất đai Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 09/09/2016
Hiển thị 1 - 20 of 159 kết quả.
của 8