Các kênh thông tin tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân tổ chức về thủ tục hành chính của Sở Y tế và thành phố Đà Nẵng như sau: 1. Sở Y tế: - Số điện thoại: 0236.3.821 206; - Địa chỉ email tiếp nhận phản ánh, kiến nghị: syt@danang.gov.vn. 2. Thành phố: - Văn phòng UBND thành phố: 0236 382 50 55; - Trung tâm Thông tin và giám sát điều hành thông minh thuộc Sở Thông tin và Truyền thông: *1022 hoặc 0236 1022; - Địa chỉ email tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của thành phố: kstthc@danang.gov.vn

Phát triển hạ tầng kỹ thuật y tế: Một số kết quả đạt được hiện nay của ngành y tế thành phố Đà Nẵng 22/11/2023

Được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương trong việc đầu tư phát triển mạng lưới y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhiều công trình y tế đã được đầu tư xây mới hoặc nâng cấp cải tạo, đặc...

Một số kết quả đạt được trong lĩnh vực y tế về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố... 22/11/2023

Tình hình triển khai các nhiệm vụ theo tinh thần tại Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 3620/KH-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng về “kiện toàn, nâng cao chất lượng...

Đổi mới hệ thống tổ chức và cung cấp dịch vụ y tế thành phố Đà Nẵng 22/11/2023

Thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố đã tích cực đổi mới mô hình tăng trưởng,...

Quy hoạch về y tế: Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 02/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ 22/11/2023

Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế đã được hoàn thành tích hợp vào Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Bộ Y tế cũng như các đơn vị liên quan tham gia ý kiến và thống...

Một số giải pháp ngành y tế thực hiện nhằm góp phần giảm tải bệnh viện 07/12/2020

Trên cơ sở Kế hoạch giảm quá tải bệnh viện tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 của UBND thành phố theo Quyết định số 4964/QĐ-UBND ngày 26/10/2018, Sở Y tế đã phối hợp với các sở ban ngành liên quan và...

Những nội dung UBND thành phố giao tích hợp trong Quy hoạch thành phố liên quan đến lĩnh vực y tế 06/12/2020

Căn cứ Quyết định số 3239/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2020 của UBND thành phố về việc phê duyệt chi tiết nội dung và dự toán kinh phí lập Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến...

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới 31/10/2020

Trên cơ sở Nghị Quyết số 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) về nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày...

Danh mục dự án thuộc Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 20/07/2020

Theo Công văn số 4240/UBND-SXD ngày 30/6/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc danh mục dự án thuộc Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo...

UBND thành phố Đà Nẵng để xuất danh mục nhu cầu đẩu tư trong lĩnh vực y tế giai đoạn 2021-2025 03/07/2020

UBND thành phố Đà Nẵng để xuất danh mục nhu cầu đầu tư trong lĩnh vực y tế giai đoạn 2021-2025 tại Công văn số 4063/UBND-SKHĐT ngày 23/6/2020 của UBND thành phố về việc lập danh mục nhu cầu đầu tư...

Một số giải pháp, kế hoạch về đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống y tế tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 5 năm 2021-2025 16/06/2020

Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đề ra tại Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 31/01/2018 của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng...

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 5 6 2 9 9 9 7
Hôm nay: 5.248
Hôm qua: 5.065
Tuần này: 5.248
Tháng này: 18.009
Tổng cộng: 5.629.997

Trang thông tin điện tử Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821206     Fax: 0236 3826276     E-mail: syt@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: BS CKII Trần Thanh Thuỷ - Phó Giám đốc phụ trách

Ghi rõ nguồn phát hành soyte.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang