Đường dây nóng phòng, chống bệnh do virus nCov 1900-9095 (Bộ Y tế), 0869990490 (Lãnh đạo Sở Y tế), 0905.108.844 (Tiếp nhận giải đáp, tư vấn các biện pháp về phòng, chống bệnh), 0905.285.620 (Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề về phòng, chống dịch tại cộng đồng, khách sạn), 0903.583.881(BS. Nguyễn Thành Trung, PGĐ Bệnh viện Đà Nẵng), 0903.543.115 (BS. Trần Thị Hoàng, PGĐ Bệnh viện Phụ sản - Nhi); 0903.578.049 (BS. Lê Thành Phúc - GĐ Bệnh viện Phổi) 
Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế dân số giai đoạn 2016-2020 tại thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Trần Thị Hoài Vi Ngày đăng tin: 06/12/2020 Lượt xem: 232

Trên 95% chỉ tiêu chuyên môn thuộc Chương trình mục tiêu Y tế dân số được giao đều đạt và vượt mục tiêu.


Thực hiện Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 và được sự quan tâm của Trung ương, chính quyền địa phương, trong giai đoạn 2016-2020 việc triển khai thực hiện hoạt động Chương trình mục tiêu Y tế -Dân số của ngành y tế Đà Nẵng (Chương trình MTYTDS) đã đem lại kết quả nhất định đạt được mục tiêu mà Trung ương, địa phương đã đề ra trong việc chủ động phòng, chống một số bệnh xã hội, dịch bệnh nguy hiểm, phát hiện dịch sớm, kịp thời khống chế không để dịch lớn xảy ra; giảm tỷ lệ mắc, tỷ lệ tử vong một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, góp phần thực hiện công bằng xã hội trong chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống; hình thành hệ thống chăm sóc đồng bộ từ tuyến thành phố đến cơ sở và nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe của người dân.

Cho đến nay, phần lớn các chỉ tiêu chuyên môn đều đạt hoặc vượt so với chỉ tiêu giao (95,0% chỉ tiêu);

Ngoài những kết quả đạt được từ công tác hoạt động chuyên môn thì công tác tài chính cũng góp phần quan trọng đem lại kết quả của hoạt động của Chương trình từ các bước lập dự toán đến thanh, quyết toán đáp ứng kịp thời nguồn kinh phí cho các Dự án được triển khai thực hiện đạt hiệu quả, đảm bảo theo đúng quy định. Đồng thời,ngành Y tế đã nhận được sự hỗ trợ, chỉ đạo và phối hợp kịp thời của Bộ Y tế,các phòng chuyên môn của Bộ Y tế, sự quan tâm của UBND thành phố và các sở ngành liên quan trong quá trình thực hiện.

Tỷ lệ giải ngân kinh phí hàng năm đạt khoảng 95%, có một số hoạt động không giải ngân đúng tiến độ vì lý do khách quan như đối tượng thụ hưởng dịch vụ thuộc Dự án Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ)giảm.

Tổng kinh phí Chương trình MTYTDS giai đoạn 2016-2020 được bố trí cho Sở Y tế là 71 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 12 tỷ đồng và ngân sách địa phương là 59 tỷ đồng.

Về phân cấp tài chính cho hoạt động của Chương trình: Thực hiện quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015; phân cấp tài chính tại địa phương và căn cứ quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, là cơ quan được giao nhiệm vụ triển khai và phân bổ dự toán các hoạt động Chương trình MTYTDS. Vì vậy, hàng năm tại thời điểm tháng 7, trên cơ sở số liệu báo cáo hoạt động của năm trước, tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và đề xuất của đơn vị trực thuộc Sở Y tế thẩm định và tổng hợp dự toán báo cáo gửi Bộ Y tế để phê duyệt kinh phí đồng thời gửi Sở Tài chính thẩm định.

Trên cơ sở phê duyệt của Bộ Y tế, rà soát điều chỉnh lại dự toán theo Công văn của Bộ Y tế và gửi Sở Tài chính để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố phê duyệt vào thời điểm tháng 12 hàng năm. Căn cứ Quyết định đã được phê duyệt, Sở Y tế phân bổ dự toán theo từng dự án hoạt động cho từng đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ thực hiện và chịu trách nhiệm thanh, quyết toán và lập báo cáo quyết toán theo đúng quy định hiện hành. Định kỳ, Sở Y tế tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện của các dự án, chương trình và chịu trách nhiệm xét duyệt báo cáo quyết toán năm của nguồn kinh phí Chương trình MTYTDS cho từng đơn vị, tổng hợp báo cáo quyết toán ngành gửi Sở Tài chính theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Về tình hình bố trí ngân sách địa phương hàng năm: Ngành y tế thành phố luôn được Lãnh đạo thành phố quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt và bố trí kinh phí để thực hiện các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo công tác khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Ngân sách địa phương đã bố trí kinh phí kể cả kinh phí hỗ trợ mục tiêu từ nguồn ngân sách Trung ương (theo thông báo) đáp ứng nhu cầu của các hoạt động/dự án thuộc Chương trình MTYTDS theo đề xuất của Sở Y tế, đặc biệt là thành phố Đà Nẵng đã duy trì đội ngũ Cộng tác viên Dân số - Sức khỏe cộng đồng với số lượng là 1.809 người và được ngân sách thành phố chi trả thù lao với tổng kinh phí hỗ trợ hàng năm là 8 tỷ đồng. Ngoài ra, ngân sách địa phương đã chủ động bố trí kinh phí để thực hiện các hoạt động như phòng, chống sốt xuất huyết, Đề án chăm sóc người cao tuổi, hoạt động phòng, chống HIV/AIDS …Vì vậy đã góp phần cho các Dự án đạt được kết quả trong giai đoạn 2016-2020.

Các hoạt động, dự án thuộc Chương trình MTYTDS đã được triển khai đầy đủ, đồng bộ và có hiệu quả.Kể từ năm 2015, các chỉ tiêu thiên niên kỷ của Đà Nẵng đã đạt vượt xa so với toàn quốc như đảm bảo quy mô dân số ổn định, mức giảm tỷ lệ sinh đạt: 0,20‰ (năm 2015), đến nay 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 0,1‰; tỷ số giới tính khi sinh đạt tỷ lệ 106 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái vào năm 2015 và tiếp tục giảm còn 104,5 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái; chất lượng dân số ngày một nâng cao, tuổi thọ trung bình đạt 75,8 vào năm 2015 và đến nay đã tăng lên trên 76,0 tuổi; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em < 5 tuổi về cân nặng theo độ tuổi luôn thấp nhất cả nước 3,9% (năm 2015) và tiếp tục giảm đến nay chỉ còn 3,8%;

Nhờ có Chương trình MTYTDS, ngành y tế địa phương đã mạnh dạn triển khai nhiều mô hình y tế hay tại địa phương như mô hình quản lý bệnh không truyền nhiễm tại cộng đồng, từng bước triển khai phát triển mô hình y tế cơ sở theo nguyên lý y học gia đình, năng lực triển khai các hoạt động mang tính chất cộng đồng được tăng lên …

(Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế dân số tại Báo cáo số 4117/BC-SYT của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng)

Hoài Vi


Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 1 0 1 0 1 0
Hôm nay: 163
Hôm qua: 3.930
Tuần này: 4.093
Tháng này: 23.559
Tổng cộng: 3.101.010

Trang thông tin điện tử Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821206     Fax: 0236 3826276     E-mail: syt@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: BS CKII Trần Thanh Thuỷ - Phó Giám đốc phụ trách

Ghi rõ nguồn phát hành soyte.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này