Đường dây nóng phòng, chống bệnh do virus nCov 1900-9095 (Bộ Y tế), 0869990490 (Lãnh đạo Sở Y tế), 0905.108.844 (Tiếp nhận giải đáp, tư vấn các biện pháp về phòng, chống bệnh), 0905.285.620 (Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề về phòng, chống dịch tại cộng đồng, khách sạn), 0903.583.881(BS. Nguyễn Thành Trung, PGĐ Bệnh viện Đà Nẵng), 0903.543.115 (BS. Trần Thị Hoàng, PGĐ Bệnh viện Phụ sản - Nhi); 0903.578.049 (BS. Lê Thành Phúc - GĐ Bệnh viện Phổi) 
Thông báo KQLCNT GT mua sắm HC, VTYT năm 2020
Người đăng tin: Duyên Thị Trúc Nguyễn Ngày đăng tin: 03/02/2021 Lượt xem: 876

Thông báo KQLCNT GT mua sắm HC, VTYT năm 2020


 

THÔNG BÁO

Về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế  

 

 
   

Căn cứ Quyết định số 7088/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị trực thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt mua sắm hóa chất, vật tư y tế năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số  58/QĐ-SYT ngày 27 tháng 01 năm 2021 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;   

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông báo đến quý nhà thầu kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, cụ thể:

1. Tên gói thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư y tế năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

2. Danh sách nhà thầu, số lượng mặt hàng và giá trị trúng thầu:

- Tổng số nhà thầu: 14 nhà thầu được xem xét, đề xuất trúng thầu.

- Tổng số mặt hàng được xét trúng thầu: 37 mặt hàng.

- Tổng giá trị trúng thầu: 8.416.577.296 (Tám tỷ, bốn trăm mười sáu triệu, năm trăm bảy mươi bảy nghìn, hai trăm chín mươi sáu đồng chẵn). Danh sách nhà thầu, số lượng mặt hàng và giá trị trúng thầu cụ thể theo Bảng dưới đây:

STT

Tên nhà thầu

Số mặt hàng trúng thầu

Tổng giá trị trúng thầu (đồng)

1

Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng

07

   2.033.578.986

2

Công ty Cổ phần Dược Thiết bị y tế Tuấn Hà

01

       215.007.450

3

Công ty Cổ Phần TBYT Trọng Tín

01

      265.192.200

4

Công ty Cổ phần Thương mại Cổng Vàng

01

    2.937.400.000

5

Công ty TNHH Ly Bi

03

       210.862.400

6

Công ty TNHH Thiết bị vật tư y tế B.T.D

02

       627.068.000

7

Công ty TNHH Thiết bị y tế Minh Nhi

01

       370.440.000

8

Công ty TNHH Thiết bị y tế Quang Trung

02

         41.781.600

9

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Thiết bị Y tế KHKT M.E.D.I.C

08

       826.560.000

10

Công ty TNHH Y tế Bình Minh

01

         25.300.000

11

Công ty TNHH Y tế Phúc Phúc Hưng

02

         65.959.820

12

Công ty TNHH Y tế Việt Tiến

01

         11.860.000

13

Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco

04

       233.078.840

14

Tổng Công ty Thiết bị y tế Việt Nam - CTCP

03

       552.488.000

 

Tổng cộng

37

8.416.577.296

 

2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán và nguồn thu hợp pháp khác theo quy định.  

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 7 tháng.

5. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết thỏa thuận khung, hợp đồng:

Đề nghị nhà thầu khi nhận được thông báo này, liên hệ với Sở Y tế thành phố Đà Nẵng (Phòng Kế hoạch - Tài chính, số điện thoại 0236.397197) để có kế hoạch hoàn thiện và ký kết thỏa thuận khung từ ngày 28/01/2021 đến ngày 01/02/2021; liên hệ với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế hoàn thiện và ký kết hợp đồng sau khi nhận được quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung.

Trân trọng./.

 

Link : /documents/237218/0/TBKQLCNT.PDF/993059ce-0aa6-410b-b6c4-6a4ac9c595f7

 


Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 9 1 9 9 3 6
Hôm nay: 2.412
Hôm qua: 4.915
Tuần này: 2.412
Tháng này: 59.057
Tổng cộng: 3.919.936

Trang thông tin điện tử Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821206     Fax: 0236 3826276     E-mail: syt@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: BS CKII Trần Thanh Thuỷ - Phó Giám đốc phụ trách

Ghi rõ nguồn phát hành soyte.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang