Đường dây nóng phòng, chống bệnh do virus nCov 1900-9095 (Bộ Y tế), 0869990490 (Lãnh đạo Sở Y tế), 0905.108.844 (Tiếp nhận giải đáp, tư vấn các biện pháp về phòng, chống bệnh), 0905.285.620 (Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề về phòng, chống dịch tại cộng đồng, khách sạn), 0903.583.881(BS. Nguyễn Thành Trung, PGĐ Bệnh viện Đà Nẵng), 0903.543.115 (BS. Trần Thị Hoàng, PGĐ Bệnh viện Phụ sản - Nhi); 0903.578.049 (BS. Lê Thành Phúc - GĐ Bệnh viện Phổi) 
Tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động năm 2021 thuộc khuôn khổ Dự án Phát hiện sớm bệnh võng mạc đái tháo đường trong cộng đồng do FHF tài trợ
Người đăng tin: Trần Thị Hoài Vi Ngày đăng tin: 03/02/2021 Lượt xem: 39

Vào ngày 02/02/2021, Ban quản lý dự án Phát hiện sớm bệnh võng mạc đái tháo đường trong cộng đồng do FHF tài trợ đã tổ chức Hội nghị triển khai và định hướng kế hoạch hoạt động quý 1/2021 và năm 2021.


Cuộc họp có sự tham gia của các thành viên thuộc Ban quản lý dự án và đại diện của các đơn vị tham gia thực hiện Dự án, đại diện cán bộ quản lý dự án FHF tại Đà Nẵng. Buổi làm việc bắt đầu vào lúc 09h00 ngày 02/02/2021 với sự chủ trì của BS. Nguyễn Tiên Hồng – Phó Trưởng ban quản lý dự án, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng.

Trên cơ sở các ý kiến đã thảo luận thống nhất các hoạt động thực hiện trong quý 1 và trong năm 2021 thuộc khuôn khổ Dự án “Phát hiện sớm bệnh võng mạc đái tháo đường trong cộng đồng tại Việt Nam”, theo đó, để triển khai theo đúng kế hoạch tiến độ dự án, Sở Y tế đã gửi văn bản đến các đơn vị tham gia Dự án chủ động thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế.

Chi tiết nội dung hoạt động, thời gian thực hiện và đơn vị chủ trì, phối hợp cụ thể như sau:

Số

Hoạt động chi tiết

Chỉ số/ đầu ra mong đợiNăm 3 (2021) – kế hoạch

Phân bổ chỉ tiêu và phân công phụ trách

1.1.1

Thực hiện truyền thông sức khỏe về ĐTĐ và VMĐTĐ tại cộng đồng và nhân viên y tế

- 200 người được sang lọc ngày Thị giác thế giới (15/10/2021)

 

 

 

- 20buổi thảo luận nhóm có 1.000 người tham dự. (Qúy 1: 02 buổi Hchâu; 02 buổi Liên Chiểu; 02 buổi CDC. Mỗi buổi 50 người).

- 8buổi sinh hoạt lồng ghép khoa học tại Bệnh viện có 240 người tham dự. (Qúy 1 thực hiện 05 buổi: 01 BVĐN; 01 BV Mắt; 01 Hải Châu; 01 Liên Chiểu; 01 CDC. Trung bình tối thiểu khoảng 30 người/buổi)

- 200 người được sàng lọc: chia cho Hải Châu và Liên Chiểu trường hợp 2 đơn vị trên không làm hết, thì có thể chia cho CDC tổ chức đi tuyến ở những quận huyện khác (Hchau: 120 người; Liên chiểu: 80 người).

- 20 buổi: chia cho Hải Châu và Liên Chiểu; CDC trong cả năm.

- 8 buổi sinh hoạt: chia cho cho Hải Châu, Liên Chiểu, BV Thành phố, BV Mắt, CDC nếu được

1.1.2

Thực hiện truyền thông đại chúng nâng cao nhận thức về bệnh ĐTĐ và biến chứng VMĐTĐ 

- 01 buổi nói chuyện về VMĐTĐ trên truyền hình. (Thời gian: Ngày Thị giác thế giới).

- 36 buổi phát trên truyền hình và 32 buổi trên truyền thanh về VMĐTĐ. (Qúy 1: 05 buổi phát trên truyền hình và 05 buổi phát trên truyền thanh).

- 18 bản tin đã được đăng(Qúy 1: 05 bản tin được đăng về VMĐTĐ).

- 01 buổi: CDC

- phát song 36 truyền hình và 32 truyền thanh: CDC

- 18: CDC chủ trì, có thể chia nhỏ cho các đơn vị do CDC chủ động

2.1.2

Đào tạo nhân viên y tế về kỹ thuật chuyên sâu bệnh VMĐTĐ

- Đào tạo 1 bác sĩ phân loại BVMĐTĐ/ kỹ thuật chuyên sâu.

Bv Mắt chủ động triển khai tìm lớp hoàn thành vào quý 2.

2.1.3

Hỗ trợ điều trị bệnh VMĐTĐ cho bệnh nhân nghèo (tuyến tỉnh)

- 426(lượt tiêm) được hỗ trợ điều trị BVMĐTĐ từ kinh phí dự án.

- 1.278trường hợp được điều trị(tiêm, laser, phẫu thuật) BVMĐTĐ từ nguồn kinh phí khác

- 707 bệnh nhân được chụp đáy mắttừ kinh phí dự án. Có thể mở rộng thêm các quận huyện khác ngoài dự án.

(Trung bình mỗi quý: BV Mắt: 100 trường hợp/quý; BVĐN: 100 trường hợp/quý)

 

- 426lượt tiêm: BV Mắt thực hiện trong cả năm. BVĐN, TTYTHC, LC phối hợp chuyển tuyến.

- 1.278trường hợp: BV Mắt thực hiện báo cáo trong cả năm. BVĐN, TTYTLC, HC phối hợp chuyển tuyến.

- 707 bệnh nhân: BV Mắt và BV Đà Nẵng.

2.2.3

Tiến hành sàng lọc bệnh VMĐTĐ (bằng máy chụp ảnh đáy mắt cầm tay) (tuyến quận, huyện)

2.107 bệnh nhân được chụp đáy mắt từ kinh phí dự án.

Qúy 1: Hải châu thực hiện 120 trường hợp và Liên chiểu thực hiện 80 trường hợp.

Trung bình mỗi quý còn lại thực hiện 300 trường hợp cho mỗi quận/huyện.

2.107 bệnh nhân: Liên Chiểu và Hải Châu

2.3.1

Cung cấp test nhanh về phát hiện sớm bệnh ĐTĐ

- 56trạm y tế phường được cung cấp 8.000 bộ kiểm tra ĐTĐ.

Giao CDC thu thập thông tin về số lượng, loại máy và đề xuất test phát hiện sớm ĐTĐ trong quý 2/2021.

2.3.2

Đào tạo nhân viên y tế về sàng lọc/phân loại/chuyển gửi/và theo dõi bệnh nhân VMĐTĐ

- 56 nhân viên y tế xã được tập huấn. Tổ chức thành 02 lớp. Cân đối thêm từ kinh phí dự án để có số lượng học viên tham dự phù hợp. Thực hiện trong đầu quý 2/2021. Giảng viên: 01 BS nội tiết và 01 bác sỹ chuyên khoa mắt của BVĐN. (Nội dung: cách sàng lọc ĐTĐ và sàng lọc VMĐTĐ, hướng dẫn tư vấn khám sàng lọc định kỳ)

- 56 nhân viên: cho toàn quận huyện trên địa bàn thành phố, tập huấn viên do SYT điều động.

2.3.3

Hỗ trợ nhân viên y tế tuyến cơ sở sàng lọc và theo dõi bệnh nhân ĐTĐ và VMĐTĐ

4.325 ca được sang lọc và theo dõi bởi nhân viên y tế xã (Hải châu: 2.325 ca và Liên chiểu: 2.000 ca).

Qúy 1: Hải Châu: 300 ca; Liên chiểu: 200 ca.

4.325: Liên Chiểu và Hải Châu

2.4.1

Hỗ trợ quản lý dự án và giám sát dự án

- 4 chuyến giám sát do BQLDA thực hiện.

- 01 cuộc đánh giá giữa kỳ được thực hiện. FHF dự kiến mời chuyên gia để đánh giá độc lập, từ đó đề xuất giải pháp để dự án thực hiện hiệu quả hơn (mời phỏng vấn một số y bác sỹ và bệnh nhân tham gia dự án)

- 4 chuyến giám sát: BQLDA

- 01 cuộc đánh giá giữa kỳ: FHF

2.4.2

Tổ chức các cuộc hội thảo / cuộc họp để tăng cường sự hợp tác giữa các bên liên quan

- 4 buổi họp lập kế hoạch quý được thực hiện

- 4 buổi họp: BQLDA

2.4.3

Xây dựng Thỏa thuận giữa 2 chuyên ngành nội tiết và nhãn khoa

- 2 cuộc hội thảo đánh giá được tổ chức

- Thoả thuận được ban hành và áp dụng trên các quận/huyện của thành phố. Xem xét có ý kiến điều chỉnh phù hợp hơn với tình hình thực hiện để mở rộng áp dụng trên toàn thành phố.

BQL DA

2.4.4

Phát triển và thử nghiệm hệ thống quản lý bệnh viện để theo dõi/phân loại bệnh nhân ĐTĐ/VMĐTĐ

Hệ thống quản lý bệnh viện để theo dõi/phân loại bệnh nhân ĐTĐ/VMĐTĐ được thiết lập tại 2 bệnh viện thành phố và 2 bệnh viện quận dự án. Các đơn vị chủ động nghiên cứu phần mềm áp dụng trong phân loại BVMĐTĐ, đề xuất BQLDA trước qúy 2/2021. Nên chọn phần mềm thống nhất giữa 02 tỉnh thực hiện dự án. Trong quý 2 FHF có thông tin thêm về nội dung.

BQL DA

3.1.1

Khảo sát điều tra tỷ lệ hiện mắc ĐTĐ và VMĐTĐ trong cộng đồng

Cuộc khảo sát cùng với báo cáo được hoàn thành. Đầu tháng 4/2021 Đơn vị tư vấn sẽ báo cáo kết quả. Dự kiến tổ chức hội thảo công bố kết quả khảo sát cuối tháng 6/2021

BQL DA + FHF + tư vấn độc lập (DEPOCEN)

3.1.2

Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả kinh tế thông qua phát hiện sớm bệnh BVMĐTĐ

Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả kinh tế thông qua phát hiện sớm bệnh BVMĐTĐ được thực. FHF thực hiện đấu thầu chọn đơn vị tư vấn. Thực hiện trong quý 4/2021.

FHF thực hiện.

3.2.1

Tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả điều tra

1 hội thảo chia sẻ kết quả Khảo sát tỷ lệ hiện mắc ĐTĐ và BVMĐTĐ trong cộng đồng và đánh giá giữa kỳ, dự kiến vào cuối tháng 6/2021.

FHF + tư vấn độc lập (DEPOCEN) + BQL DA

3.2.2

Tổ chức cuộc họp/ hội thảo cấp Trung ương

Một hội thảo cấp quốc gia được tổ chức để chia sẻ kết quả đánh giá giữa kỳ và Khảo sát tỷ lệ hiện mắc ĐTĐ và BVMĐTĐ trong cộng đồng.Chọn 01 trong 02 địa điểm Bình định hoặc Đà Nẵng để triển khai.

FHF + tư vấn độc lập (DEPOCEN) + BQL DA

Một số hình ảnh của Hội nghị: 

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Hoài Vi


Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 0 7 3 6 5 3
Hôm nay: 394
Hôm qua: 3.910
Tuần này: 4.304
Tháng này: 95.787
Tổng cộng: 3.073.653

Trang thông tin điện tử Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821206     Fax: 0236 3826276     E-mail: syt@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: BS CKII Trần Thanh Thuỷ - Phó Giám đốc phụ trách

Ghi rõ nguồn phát hành soyte.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này