Đường dây nóng phòng, chống bệnh do virus nCov 1900-9095 (Bộ Y tế), 0869990490 (Lãnh đạo Sở Y tế), 0905.108.844 (Tiếp nhận giải đáp, tư vấn các biện pháp về phòng, chống bệnh), 0905.285.620 (Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề về phòng, chống dịch tại cộng đồng, khách sạn), 0903.583.881(BS. Nguyễn Thành Trung, PGĐ Bệnh viện Đà Nẵng), 0903.543.115 (BS. Trần Thị Hoàng, PGĐ Bệnh viện Phụ sản - Nhi); 0903.578.049 (BS. Lê Thành Phúc - GĐ Bệnh viện Phổi) 
Kế hoạch triển khai các hoạt động đảm bảo trật tự An toàn giao thông Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng năm 2021
Người đăng tin: Nguyễn Hữu Xuân Trường Ngày đăng tin: 05/03/2021 Lượt xem: 179


Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 09/02/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Sở Y tế thành phố Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động đảm bảo trật tự An toàn giao thông Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng năm 2021 với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Nâng cao năng lực chuyên môn cho các cán bộ y tế về sơ cứu, cấp cứu, điều trị nạn nhân bị tai nạn giao thông.

2. Giảm tử vong và di chứng của các nạn nhân bị tai nạn giao thông.

3. Cán bộ y tế nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến sơ cấp cứu các nạn nhân tai nạn giao thông, quy định về xét nghiệm nồng độ cồn trong máu, quy định về khám sức khỏe cho người lái xe ô tô,…

4. Tăng cường kiểm tra giám sát khám sức khỏe cho người lái xe, xét nghiệm phát hiện ma túy, các chất kích thích thần kinh và xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện giao thông.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tập trung tổ chức các hoạt động trọng tâm như sau:

1. Công tác tuyên tuyền

Phổ biến, quán triệt cho toàn thể cán bộ, nhân viên y tế tại đơn vị nắm rõ các văn bản quy phạm pháp luật, các hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp liên quan đến lĩnh vực khám cấp cứu cho các nạn nhân bị tai nạn giao thông.

- Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BYT-BCA ngày 23/7/2014 của Bộ Y tế và Bộ Công an về quy định xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe.

- Thông tư số 49/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế về quy định về tổ chức và hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật phòng chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đến toàn thể cán bộ công chức viên chức ngành Y tế biết và thực hiện.

Các hoạt động tuyên truyền tập trung với chủ đề năm An toàn giao thông 2021 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

2. Tăng cường thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu theo Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BYT-BCA

Các đơn vị cần quán triệt việc thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu đối với những trường hợp được nêu rõ tại Điều 3, Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BYT-BCA như sau:

- Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gây tai nạn hoặc bị tai nạn giao thông được sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân (sau đây viết tắt là cán bộ Công an) đang làm nhiệm vụ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong máu.

-  Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có liên quan đến vụ tai nạn giao thông được cán bộ Công an đang làm nhiệm vụ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong máu.

- Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có dấu hiệu sử dụng chất có cồn được cán bộ Công an đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong máu.

- Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bị tai nạn giao thông được đưa đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải được bác sĩ chỉ định xét nghiệm nồng độ cồn trong máu.

3. Tăng cường công tác khám sức khỏe cho người lái xe

a) Các đơn vị tổ chức việc khám và xác nhận sức khỏe cho các đối tượng học lái xe, cấp đổi lại giấy phép lái xe theo đúng Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe, Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe.

Cần lưu ý tuân thủ việc thực hiện các các xét nghiệm bắt buộc: (i) Xét nghiệm ma túy; và (ii) Xét nghiệm nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở khi thực hiện khám sức khỏe cho người lái xe.

b) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động khám sức khỏe tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố:

- Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn các khoa, phòng có liên quan đến hoạt động khám, cấp giấy khám sức khỏe, nghiêm túc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác khám sức khỏe. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về khám, cấp giấy khám sức khỏe.

- Các đơn vị phối hợp với cơ quan báo chí, chính quyền địa phương, lực lượng công an trên địa bàn để ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm minh các trường hợp cố ý làm trái quy định của pháp luật trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nói chung và khám sức khỏe cho người lái xe nói riêng.

- Sở Y tế thực hiện rà soát năng lực khám sức khỏe tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố; tiếp tục tổ chức các đợt thanh kiểm tra hoạt động khám sức khỏe, khám sức khỏe cho người lái xe tại các cơ sở công bố khám sức khỏe thuộc thẩm quyền quản lý.

4. Tổ chức cấp cứu, điều trị nạn nhân bị tai nạn giao thông

- Tiếp tục đầu tư, tăng cường hệ thống cấp cứu; tổ chức điều hành tốt cấp cứu tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố, đảm bảo thời gian cấp cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông nhanh chóng, kịp thời, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong do chậm trễ.

- Nâng cao thực hành chuyên môn cho cán bộ y tế về sơ cứu, cấp cứu, điều trị nạn nhân bị tai nạn giao thông.

- Đào tạo kỹ năng về sơ cứu, cấp cứu cho các cán bộ của lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, tuần tra viên, lái xe, nhân viên Hội chữ thập đỏ và tình nguyện viên.

5. Tổ chức hệ thống báo cáo số liệu y tế liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tổ chức thống kê, báo cáo các số liệu y tế liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông như sau:

- Số lượt khám cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông.

- Số nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

- Số lượt người xét nghiệm nồng độ cồn trong máu theo Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BYT-BCA.

- Số trường hợp nạn nhân cấp cứu tai nạn giao thông được xét nghiệm ma túy.

- Số lượt người khám sức khỏe lái xe ô tô, trong đó nêu rõ số trường hợp được thực hiện xét nghiệm ma túy; xét nghiệm nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở theo quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT (đây là các xét nghiệm bắt buộc).

Định kỳ hằng Quý báo cáo số liệu về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế và Ban An toàn Giao thông thành phố.

6. Công tác phối hợp

Các đơn vị phối hợp với Ban An toàn Giao thông thành phố, Ban An toàn giao thông các quận, huyện, các sở ban ngành liên quan trong việc thực hiện các chiến dịch, hoạt động theo Kế hoạch do các cấp ban hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Cấp cứu thành phố

- Đào tạo, nâng cao năng lực cấp cứu cho cán bộ y tế; Bảo đảm đầy đủ  trang thiết bị, thuốc men, xe cấp cứu phục vụ công tác vận chuyển cấp cứu.

- Giao Trung tâm Cấp cứu: Thường xuyên rà soát đảm bảo hoạt động của xe cứu thương theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Tham mưu, đề xuất Sở Y tế xây dựng và triển khai các Kế hoạch, Đề án cấp cứu tai nạn giao thông, tổ chức tốt hệ thống cấp cứu trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức về sơ cấp cứu ban đầu cho người bị tai nạn giao thông trong các lực lượng phối hợp và cộng đồng (cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, lực lượng cứu hộ, đội ngũ xe ôm tình nguyện, lái xe taxi).         

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền; Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh; Nâng cao chất lượng điều trị các nạn nhân tai nạn giao thông.

- Tăng cường rà soát, chấn chỉnh, quản lý công tác khám sức khỏe cho người lái xe theo đúng quy định; thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu theo Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BYT-BCA.

- Nghiêm túc thực hiện báo cáo số liệu y tế liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

3. Các phòng chuyên môn Sở Y tế

a) Phòng Nghiệp Vụ Y

- Thực hiện rà soát năng lực khám sức khỏe tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố; kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh việc khám và xác nhận sức khỏe cho các đối tượng học lái xe, cấp đổi lại giấy phép lái xe tại các cơ sở y tế; thông báo danh sách các cơ sở y tế công bố có đủ điều kiện khám sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra sức khỏe định kỳ và đột xuất cho đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức và giám sát hệ thống báo cáo số liệu y tế liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Làm đầu mối trong việc triển khai các hoạt động theo Kế hoạch do các cấp ban hành; Tổng hợp và thực hiện các báo cáo theo quy định.

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phối hợp với phòng Nghiệp Vụ Y xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo triển khai các hoạt động theo kế hoạch, trình Giám đốc Sở phê duyệt.

c) Phòng Quản lý Hành nghề y tế, Thanh tra Sở

Phối hợp với phòng Nghiệp Vụ Y trong thanh kiểm tra hoạt động khám sức khỏe cho người lái xe tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

Trên cơ sở Kế hoạch do Sở Y tế ban hành, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trong toàn ngành xây dựng Kế hoạch hoạt động tại đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Y tế theo quy định. Đồng thời Sở Y tế cũng đã đề nghị các Bệnh viện Bộ, ngành trên địa bàn thành phố phối hợp với Sở Y tế trong triển khai các hoạt động có liên quan./.

 

 

 

 

 

 

 


Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 4 2 3 0 8 5 6
Hôm nay: 879
Hôm qua: 1.628
Tuần này: 0
Tháng này: 67.574
Tổng cộng: 4.230.856

Trang thông tin điện tử Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821206     Fax: 0236 3826276     E-mail: syt@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: BS CKII Trần Thanh Thuỷ - Phó Giám đốc phụ trách

Ghi rõ nguồn phát hành soyte.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang