Đường dây nóng phòng, chống bệnh do virus nCov 1900-9095 (Bộ Y tế), 0869990490 (Lãnh đạo Sở Y tế), 0905.108.844 (Tiếp nhận giải đáp, tư vấn các biện pháp về phòng, chống bệnh), 0905.285.620 (Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề về phòng, chống dịch tại cộng đồng, khách sạn), 0903.583.881(BS. Nguyễn Thành Trung, PGĐ Bệnh viện Đà Nẵng), 0903.543.115 (BS. Trần Thị Hoàng, PGĐ Bệnh viện Phụ sản - Nhi); 0903.578.049 (BS. Lê Thành Phúc - GĐ Bệnh viện Phổi) 
THÔNG BÁO MỜI THẦU CÁC GÓI THẦU MUA SẮM HÓA CHẤT, VẬT TƯ TIÊU HAO CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ NĂM 2021-2023
Người đăng tin: Duyên Thị Trúc Nguyễn Ngày đăng tin: 14/07/2021 Lượt xem: 1004

THÔNG BÁO MỜI THẦU CÁC GÓI THẦU MUA SẮM HÓA CHẤT, VẬT TƯ TIÊU HAO CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ NĂM 2021-2023


THÔNG BÁO MỜI THẦU CÁC GÓI THẦU MUA SẮM HÓA CHẤT, VẬT TƯ TIÊU HAO CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ NĂM 2021-2023

          Thực hiện Quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2021-2023, Sở Y tế tổ chức lựa chọn nhà thầu 35 gói thầu, cụ thể như sau:

Stt

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Số thông báo mời thầu

Thời gian đóng thầu, mở thầu

1

Gói thầu số 1 - Mua sắm Phim X-quang khô laser (25x30cm) Tương thích với máy in Carestream (Kodak)

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210731749 - 00

08 giờ 30 phút, ngày 04/8/2021

2

Gói thầu số 2 - Mua sắm Phim X-quang khô laser (25x30cm) Tương thích với máy in phim khô Drypix Smart, Drypix Plus và Hệ thống DR D-EVO, máy in Fuji

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210732141 - 00

08 giờ 30 phút, ngày 04/8/2021

3

Gói thầu số 3 - Mua sắm Phim X-quang khô laser (35x43cm) Tương thích với máy in phim khô Drypix model : Drypix 4000/6000/7000, Drypix Plus, Drypix Smart, Drypix Edge (Drypix 8000)

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210732442 - 00

08 giờ 30 phút, ngày 04/8/2021

4

Gói thầu số 4 - Mua sắm Phim X-quang khô laser (26x36cm)
Tương thích với máy in phim khô Drypix model : Drypix 4000/6000/7000, Drypix Plus, Drypix Smart, Drypix Edge (Drypix 8000)

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210732544 - 00

09 giờ 30 phút, ngày 04/8/2021

5

Gói thầu số 5 - Mua sắm Kít xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210733410 - 00

09 giờ 30 phút, ngày 04/8/2021

6

Gói thầu số 6 - Mua sắm Test phát hiện kháng nguyên virus Dengue NS1 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần người.

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210733691 - 00

09 giờ 30 phút, ngày 04/8/2021

7

Gói thầu số 7 - Mua sắm Băng dính vải không dệt 2,5cm x 6m

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210731435 - 00

10 giờ 00, ngày 24/7/2021

8

Gói thầu số 8 - Mua sắm Bơm tiêm nhựa 5ml có kim, sử dụng 1 lần

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210735796 - 00

10 giờ 00, ngày 24/7/2021

9

Gói thầu số 9 - Mua sắm Kim luồn tĩnh mạch lưu lâu ngày, chất liệu vialon các số

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210735993 - 00

09 giờ 30 phút, ngày 24/7/2021

10

Gói thầu số 10 - Mua sắm Bộ kim luồn dây nối an toàn hệ thống kín

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210736047 - 00

09 giờ 30 phút, ngày 24/7/2021

11

Gói thầu số 11 - Mua sắm Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số 18-24G
Có đầu bảo vệ bằng kim loại. Có cánh, không cửa bơm thuốc

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210736118 - 00

09 giờ 30 phút, ngày 24/7/2021

12

Gói thầu số 12 - Mua sắm Dây truyền dịch 20 giọt/ml, có đầu nối luer lock, cung cấp kèm theo kim 21G x 1 1/2

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210733866 - 00

10 giờ 30 phút, ngày 04/8/2021

13

Gói thầu số 13 - Mua sắm Dây truyền dịch 20 giọt/ml, đầu khóa Luer Lock

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210734089 - 00

10 giờ 30 phút, ngày 04/8/2021

14

Gói thầu số 14 - Mua sắm Găng tay khám các số

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210734161 - 00

10 giờ 30 phút, ngày 04/8/2021

15

Gói thầu số 15 - Mua sắm Găng tay phẫu thuật vô trùng các cỡ

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210734260 - 00

13 giờ 30 phút, ngày 04/8/2021

16

Gói thầu số 16 - Mua sắm Túi lấy máu ba 350ml. Loại đỉnh nối đỉnh, dung dịch chống đông và bảo quản CPD

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210736169 - 00

09 giờ 30 phút, ngày 24/7/2021

17

Gói thầu số 17 - Mua sắm Ống nội khí quản cổng miệng/cổng mũi các số

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210734352 - 00

13 giờ 30 phút, ngày 04/8/2021

18

Gói thầu số 18 - Mua sắm Bộ hút đàm kín trẻ em vô trùng các cỡ

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210736407 - 00

10 giờ 30 phút, ngày 24/7/2021

19

Gói thầu số 19 - Mua sắm Dây hút đàm, nhớt có kiểm soát các số

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210736447 - 00

10 giờ 30 phút, ngày 24/7/2021

20

Gói thầu số 20 - Mua sắm Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đa tiêu cự kèm dụng cụ đặt nhân, dùng cho vết mổ nhỏ

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210734406 - 00

13 giờ 30 phút, ngày 04/8/2021

21

Gói thầu số 21 - Mua sắm Thủy tinh thể mềm, 1 mảnh

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210734493 - 00

14 giờ 30 phút, ngày 04/8/2021

22

Gói thầu số 22 - Mua sắm Thủy tinh thể nhân tạo, đơn tiêu, mềm, 1 mảnh

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210734528 - 00

14 giờ 30 phút, ngày 04/8/2021

23

Gói thầu số 23 - Mua sắm Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, ba tiêu cự, lọc ánh sáng xanh, 4 càng

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210734554 - 00

14 giờ 30 phút, ngày 04/8/2021

24

Gói thầu số 24 - Mua sắm Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đa tiêu cự, phi cầu

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210734752 - 00

14 giờ 30 phút, ngày 04/8/2021

25

Gói thầu số 25 - Mua sắm Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu, 4 càng

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210734771 - 00

15 giờ 30 phút, ngày 04/8/2021

26

Gói thầu số 26 - Mua sắm Thủy tinh thể nhân tạo 1 mảnh, càng hình chữ Z, màu vàng

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210734785 - 00

15 giờ 30 phút, ngày 04/8/2021

27

Gói thầu số 27 - Mua sắm Thủy tinh thể đơn tiêu, một mảnh ưu thế nhìn trung gian

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210734800 - 00

16 giờ 30 phút, ngày 04/8/2021

28

Gói thầu số 28 - Mua sắm Chất nhầy phẫu thuật nội nhãn

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210736909 - 00

10 giờ 30 phút, ngày 24/7/2021

29

Gói thầu số 29 - Mua sắm Dụng cụ khâu cắt trĩ theo phương pháp longo

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210737003 - 00

13 giờ 30 phút, ngày 24/07/2021

30

Gói thầu số 30 - Mua sắm Kit thu nhận tiểu cầu

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210734807 - 00

16 giờ 30 phút, ngày 04/8/2021

31

Gói thầu số 31 - Mua sắm Kít thu nhận tiểu cầu và huyết tương

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210734820 - 00

16 giờ 30 phút, ngày 04/8/2021

32

Gói thầu số 32 - Mua sắm Kít thu nhận tiểu cầu / hồng cầu / huyết tương

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210734831 - 00

08 giờ 30 phút, ngày 05/8/2021

33

Gói thầu số 33 - Mua sắm Bộ kít tách huyết tương giàu tiểu cầu

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210734835 - 00

08 giờ 30 phút, ngày 05/8/2021

34

Gói thầu số 34 - Mua sắm Giấy in kết quả siêu âm

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

20210737072 - 00

13 giờ 30 phút, ngày 24/7/2021

35

Gói thầu số 37 - Mua sắm Vật tư y tế

Đấu thầu rộng rãi, xét theo từng mặt hàng

20210735075 - 00

Đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 09/8/2021

Mở thầu: 09 giờ, ngày 09/8/2021

Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ 30 phút ngày 19/7/2021

Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng

Hồ sơ mời thầu của các gói thầu đã được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu muasamcong.mpi.gov.vn và website Sở Y tế thành phố Đà Nẵng soyte. danang.gov.vn.

Kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia dự thầu các gói thầu nêu trên. Thông tin chi tiết xin liên hệ Sở Y tế thành phố Đà Nẵng (Phòng Kế hoạch - Tài chính, số điện thoại 0236.3897197)./.

Các nội dung có liên quan click vao nội dung bên dưới:

/documents/237218/0/596-KHTC.signed.pdf/48ac277d-c1e8-4c63-98eb-dea7f14a300d

/documents/237218/0/HSMT+Goi+37+Vat+tu+y+te+25.6.2021.rar/e89b2b19-2b97-4613-9ff8-9eae2a02b809

/documents/237218/0/HSMT+qua+mang+1+g%C4%91+2+tui+ho+so.rar/92079a2d-63bd-450a-a879-2356e4cfa298

/documents/237218/0/HSMT+qua+mang+1+g%C4%91+1+tui+ho+so.rar/f753db36-fe7d-4f09-b0bd-f71e4246bb1e


Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 4 0 5 9 8 4 9
Hôm nay: 2.278
Hôm qua: 2.885
Tuần này: 8.298
Tháng này: 100.248
Tổng cộng: 4.059.849

Trang thông tin điện tử Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821206     Fax: 0236 3826276     E-mail: syt@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: BS CKII Trần Thanh Thuỷ - Phó Giám đốc phụ trách

Ghi rõ nguồn phát hành soyte.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang