Đường dây nóng phòng, chống bệnh do virus nCov 1900-9095 (Bộ Y tế), 0869990490 (Lãnh đạo Sở Y tế), 0905.108.844 (Tiếp nhận giải đáp, tư vấn các biện pháp về phòng, chống bệnh), 0905.285.620 (Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề về phòng, chống dịch tại cộng đồng, khách sạn), 0903.583.881(BS. Nguyễn Thành Trung, PGĐ Bệnh viện Đà Nẵng), 0903.543.115 (BS. Trần Thị Hoàng, PGĐ Bệnh viện Phụ sản - Nhi); 0903.578.049 (BS. Lê Thành Phúc - GĐ Bệnh viện Phổi) 
Thông báo xét nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021
Người đăng tin: Nguyễn Hữu Xuân Trường Ngày đăng tin: 14/09/2021 Lượt xem: 248


Thực hiện Kế hoạch, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2021; Sở Y tế thông báo việc gửi Hồ sơ xét nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2021 như sau:

1. Thời hạn gửi hồ sơ: do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, Sở Y tế gia hạn thời gian gửi hồ sơ nghiệm thu đề tài đến ngày 26/10/2021 (thời gian theo kế hoạch đầu năm là cuối tháng 9).

- Sau ngày 26/10/2021 Sở Y tế tiến hành chốt danh sách và tổ chức Hội đồng nghiệm thu. Những hồ sơ gửi sau ngày 26/10/2021 sẽ được Sở Y tế chuyển xét nghiệm thu vào đầu năm 2022.

2. Các đề tài tham gia xét nghiệm thu năm 2021:

- Các đề tài đã được Sở Y tế xét duyệt đề cương với kết quả: (i) thông qua không cần gửi lại nội dung chỉnh sửa; (ii) thông qua và yêu cầu gửi lại nội dung chỉnh sửa để theo dõi; (iii) có thể chỉnh sửa gửi Hội đồng Sở thẩm định lại (danh sách đã được Sở Y tế thông báo tại Công văn số 2331/SYT-NVY ngày 01/6/2021).

- Đối với đề tài thuộc nhóm (ii) và (iii): Các đề tài không gửi lại bản Đề cương chỉnh sửa kèm báo cáo giải trình nội dung chỉnh sửa xem như tự ý bỏ, không tiếp tục tham gia xét nghiệm thu cấp cơ sở. Các đơn vị chỉ gửi xét nghiệm thu các đề tài đã tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng Sở, đã tiến hành chỉnh sửa và gửi kết quả chỉnh sửa về Sở Y tế. Sở Y tế tạo điều kiện để các đề tài tham gia xét nghiệm thu, tuy nhiên các tác giả cần lưu ý đến việc thực hiện các nội dung chỉnh sửa theo hướng góp ý của Hội đồng Sở. Đây được xem là điều kiện để Hội đồng Sở đánh giá chất lượng đề tài, đồng ý thông qua, nghiệm thu đối với bản toàn văn đề tài.

3. Thành phần hồ sơ: đảm bảo đầy đủ các thành phần sau:

a) Tờ trình đề nghị xét duyệt;

b) Biên bản họp nghiệm thu đề tài của đơn vị;

c) Quyết định công nhận đề tài của đơn vị (kèm danh sách các đề tài);

d) Bản toàn văn các đề tài nghiên cứu khoa học.

e) Bộ số liệu nghiên cứu của mỗi đề tài, gồm 02 file: (i) file nhập số liệu nghiên cứu và (ii) file xuất kết quả phân tích số liệu nghiên cứu.

4. Cách thức gửi Hồ sơ:

- Nội dung a, b, c của thành phần hồ sơ: gửi văn bản về Sở Y tế qua đường văn thư (hệ thống quản lý và điều hành văn bản thành phố Đà Nẵng).

- Nội dung d, e của thành phần hồ sơ: gửi trực tuyến qua Hệ thống quản lý khoa học và công nghệ Sở Y tế bằng cách tải file điện tử lên Hệ thống (không cần gửi quyển in giấy như các năm trước).

+ Đối với bản toàn văn đề tài: để đảm bảo hình thức trình bày, tránh các lỗi định dạng khi đọc file, Sở Y tế quy định định dạng file tải lên là PDF (Hệ thống không chấp nhận nếu tải file word).

+ Đối với bộ số liệu nghiên cứu: nếu tác giả sử dụng các phần phềm xử lý số liệu, đề nghị gửi file xuất kết quả phân tích số liệu theo định dạng file gốc kết xuất từ phần mềm đã sử dụng (không sao chép số liệu vào file word để gửi). Hội đồng khoa học Sở sẽ tiến hành giám sát bộ số liệu qua các file gốc này.

5. Một số lưu ý các đơn vị:

- Các thông tin về tên đề tài, mã số đề tài, tên người thực hiện đề nghị Hội đồng nghiên cứu khoa học các đơn vị rà soát đúng theo Đề cương đã thông qua.

+ Đối với các đề tài có điều chỉnh tên đề tài theo góp ý của Hội đồng Sở: cần ghi rõ ở danh sách đề tài (lập thêm cột Ghi chú ở bảng danh sách) gửi Sở và gửi thông tin điều chỉnh, cập nhật tên đề tài đã điều chỉnh trên Hệ thống quản lý khoa học và công nghệ.

+ Trong trường hợp có điều chỉnh tên người thực hiện: đơn vị phải gửi Công văn báo cáo Sở Y tế xem xét điều chỉnh, đồng thời cập nhật thông tin đề nghị điều chỉnh người thực hiện trên Hệ thống quản lý khoa học và công nghệ.

- Bìa quyển đề tài toàn văn (và tờ phụ bìa nếu có) tuân thủ theo mẫu do Sở Y tế ban hành, chỉ ghi mã số đề tài, không ghi tên đơn vị và người thực hiện, không tự ý chèn hình ảnh logo đơn vị.

- Đối với bộ số liệu nghiên cứu: Hội đồng nghiên cứu khoa học các đơn vị tập hợp, kiểm tra chất lượng tất cả file số liệu các đề tài trước khi gửi Sở.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc các đơn vị liên hệ Bộ phận Thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ, phòng Nghiệp Vụ Y - Sở Y tế, điện thoại 3821.468 (gặp ThS.Trường) để được hướng dẫn./


Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 4 2 6 5 1 5 7
Hôm nay: 2.897
Hôm qua: 5.806
Tuần này: 2.897
Tháng này: 25.126
Tổng cộng: 4.265.157

Trang thông tin điện tử Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821206     Fax: 0236 3826276     E-mail: syt@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: BS CKII Trần Thanh Thuỷ - Phó Giám đốc phụ trách

Ghi rõ nguồn phát hành soyte.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang