Đường dây nóng phòng, chống bệnh do virus nCov 1900-9095 (Bộ Y tế), 0869990490 (Lãnh đạo Sở Y tế), 0905.108.844 (Tiếp nhận giải đáp, tư vấn các biện pháp về phòng, chống bệnh), 0905.285.620 (Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề về phòng, chống dịch tại cộng đồng, khách sạn), 0903.583.881(BS. Nguyễn Thành Trung, PGĐ Bệnh viện Đà Nẵng), 0903.543.115 (BS. Trần Thị Hoàng, PGĐ Bệnh viện Phụ sản - Nhi); 0903.578.049 (BS. Lê Thành Phúc - GĐ Bệnh viện Phổi) 
Đánh giá tỷ lệ mắc bệnh võng mạc đái tháo đường tại một số quận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Trần Thị Hoài Vi Ngày đăng tin: 15/09/2021 Lượt xem: 32

Trên cơ sở các kết quả ghi nhận và phân tích thống kê về số lượng bệnh nhân tham gia khám sàng lọc bệnh võng mạc đái tháo đường, ban quản lý dự án đã thực hiện báo cáo “Đánh giá tỷ lệ mắc bệnh võng mạc đái tháo đường tại một số quận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”


Một số nội dung tóm tắt của báo cáo như sau:

Tóm tắt:

Mục tiêu nghiên cứu: 1) Xác định tỷ lệ người bị đái tháo đường gặp biến chứng về bệnh lý võng mạc; 2) Mô tả các yếu tố liên quan đến biến chứng bệnh võng mạc ở bệnh nhân bị đái tháo đường.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

+ Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân mắc đái tháo đường tại quận Hải Châu và quận Liên Chiểu được quản lý tại địa phương.

+ Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích được thực hiện từ tháng 30/10/2020 đến tháng 30/4/2021 trên 219 bệnh nhân mắc đái tháo đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Kết quả chẩn đoán bệnh VMĐTĐ được dựa trên các tiêu chuẩn, quy định trong chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo đường và được xác nhận bởi các bác sỹ chuyên khoa mắt thuộc 02 Bệnh viện gồm Bệnh viện mắt Đà Nẵng và Bệnh viện Đà Nẵng trực tiếp khám và chẩn đoán thông qua đợt khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh võng mạc đái tháo đường thuộc khuổn khổ dự án “Phát hiện sớm bệnh võng mạc đái  tháo đường trong cộng đồng tại Việt Nam” do Qũy Fred Hollows tài trợ.

Kết quả: Trên 219 người đái tháo đường, trong đó tỷ lệ mắc bệnh võng mạc đái tháo đường là 38 trường hợp (chiếm tỷ lệ 17,4%); tỷ lệ không mắc bệnh võng mạc đái tháo đường nhưng có bệnh lý khác về mắt là 63/219 người (chiếm 28,8%); phần lớn các đối tượng nghiên cứu có biểu hiện mờ mắt, cụ thể có đến 177/219 người có dấu hiệu này (chiếm 80,8%); người bệnh mắc VMĐTĐ được chuyển tuyến đến bệnh viện mắt để điều trị khẩn cấp là 02 người; trong số các trường hợp mắc bệnh võng mạc đái tháo đường có liên quan với một số yếu tố gồm: thời gian mắc đái tháo đường, thị lực giảm (qua phân tích hồi quy đa biến logistics, p<0,05).

Kết luận: Nghiên cứu đã chỉ ra các yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng mắc bệnh võng mạc đái tháo đường bao gồm: thời gian mắc đái tháo đường (thời gian mắc đái tháo đường càng lâu thì nguy cơ mắc võng mạc đái tháo đường càng cao); biểu hiện mờ mắt (thị lực càng giảm thì tỷ lệ mắc võng mạc đái tháo đường càng cao).

Từ khóa: võng mạc đái tháo đường, Đà Nẵng.

ABTRACT:

Objective: 1) Determine the proportion of people with diabetes experiencing complications of retinopathy; 2) Describe factors related to complications of retinopathy in patients with diabetes.

Subjects and research methods:

+ Subjects: Diabetic patients in Hai Chau and Lien Chieu districts are managed locally.

+ Methods: A descriptive cross-sectional study was conducted from August 30 to April 30, 2021, on 219 patients with diabetes in Da Nang city through the screening for early detection of diabetic retinopathy under the framework of the project "Early detection of diabetic retinopathy in the community in Vietnam" sponsored by the Fred Hollows Foundation.

Results: A total of 219 people with diabetes, with 38 cases of diabetic retinopathy (accounting for 17.4%); Non-incidence with diabetic retinopathy but having other pathology was 63/219 people (accounting for 28.8%); most of the study subjects had poor eyesight, specifically 177/219 people had this sign (accounting for 80.8%); patients with diabetic retinopathy recieved urgent referral for treatment were 02 cases; among the cases of diabetic retinopathy was associated with a number of factors including: the number of years with diabetes, gender, poor eyesight and comorbidities with hypertension (with p<0.05).

Conclusions: The study showed that risk factors to increase the likelihood of diabetic retinopathy including: duration of diabetes (the longer the duration of diabetes, the higher the risk of diabetic retinopathy); poor eyesight (the lower the visual acuity, the higher the incidence of diabetic retinopathy).

Keywords: Diabetic retinopathy, Da Nang.

Hoài Vi


Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 6 0 7 0 9 5
Hôm nay: 1.595
Hôm qua: 3.972
Tuần này: 5.567
Tháng này: 55.099
Tổng cộng: 3.607.095

Trang thông tin điện tử Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821206     Fax: 0236 3826276     E-mail: syt@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: BS CKII Trần Thanh Thuỷ - Phó Giám đốc phụ trách

Ghi rõ nguồn phát hành soyte.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này