Đường dây nóng phòng, chống bệnh do virus nCov 1900-9095 (Bộ Y tế), 0869990490 (Lãnh đạo Sở Y tế), 0905.108.844 (Tiếp nhận giải đáp, tư vấn các biện pháp về phòng, chống bệnh), 0905.285.620 (Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề về phòng, chống dịch tại cộng đồng, khách sạn), 0903.583.881(BS. Nguyễn Thành Trung, PGĐ Bệnh viện Đà Nẵng), 0903.543.115 (BS. Trần Thị Hoàng, PGĐ Bệnh viện Phụ sản - Nhi); 0903.578.049 (BS. Lê Thành Phúc - GĐ Bệnh viện Phổi) 
Đẩy mạnh các hoạt động thuộc Dự án “Xây dựng chương trình chăm sóc Người cao tuổi và đào tạo nguồn nhân lực cho chăm sóc Người cao tuổi tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng” do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ
Người đăng tin: Trần Thị Hoài Vi Ngày đăng tin: 21/10/2021 Lượt xem: 111

Trên cơ sở các ý kiến đã thảo luận thống nhất các hoạt động thực hiện trong quý 4 năm 2021 thuộc khuôn khổ Dự án “Xây dựng chương trình chăm sóc Người cao tuổi và đào tạo nguồn nhân lực cho chăm sóc Người cao tuổi tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng” do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, theo đó, để triển khai theo đúng kế hoạch tiến độ dự án, Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị họp Ban quản lý dự án.


Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, nên nhiều hoạt động của dự án đã bị tác động rất lớn, phần lớn các hoạt động mang tính chất công đồng, tập trung đều bị hoãn.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh các các hoạt động thuộc Dự án “Xây dựng chương trình chăm sóc Người cao tuổi và đào tạo nguồn nhân lực cho chăm sóc Người cao tuổi tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng” do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, các thành viên thuộc Ban quản lý dự án cùng với Trường Đại học Chubu Gakuin thảo luận thống nhất triển khai các nội dung trong thời gian đến như sau:

Số

Hoạt động chi tiết

Chỉ số/ đầu ra mong đợi

Tổ chức thực hiện

 

     

01

Hoàn chỉnh thủ tục Kéo dài dự án đến tháng 6/2022.

Quyết định điều chỉnh Dự án được phê duyệt chậm nhất đầu tháng 11 năm 2021.

TTYT quận Ngũ Hành Sơn thực hiện trình xin điều chỉnh Dự án đến Sở Y tế; Phòng KHTC thực hiện các thủ tục trình các cấp thẩm quyền theo quy định.

02

Tổ chức lại các buổi tập huấn cho 5 nhóm cán bộ nòng cốt tại TTYT quận Ngũ Hành Sơn

Các buổi tập huấn được triển khai, tùy theo tình hình dịch sẽ triển khai trực tiếp hoặc trực tuyến. TTYT quận Ngũ Hành Sơn có Kế hoạch cụ thể cho việc thực hiện các buổi đào tạo, tập huấn này. Dự kiến, tháng 10 khởi động lại hoạt động này và đảm bảo quy định về 5K.

Chủ trì: Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn;

Phối hợp: Phòng Nghiệp vụ Y phối hợp thực hiện về các nội dung chuyên môn liên quan đến buổi tập huấn.

03

Tổ chức các cuộc họp trực tuyến/trực tiếp để kết nối trao đổi giữa TTYT quận và các trạm y tế trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

Số lần tổ chức: 02 lần;

Địa điểm: quận Ngũ Hành Sơn;

Đối tượng tham dự: TTYT quận và các TYT.

Nội dung:

- Về việc lồng ghép thực hiện các hoạt động truyền thông đơn giản về các nội dung trong sổ tay và tờ rơi trong các buổi khám sức khỏe người cao tuổi tại trạm y tế

- Về vấn đề liên kết giữa bệnh viện và trạm y tế

- Về việc kết nối, sử dụng các nguồn lực xã hội tại địa phương

Thời gian: Trong tháng 11/2021.

Chủ trì: Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn;

Phối hợp: Phòng Nghiệp vụ Y phối hợp thực hiện về các nội dung chuyên môn liên quan; Các thành viên thuộc BQLDA.

04

Tổ chức đào tạo lại cho cộng tác viên (4 trạm, mỗi trạm 3 lần)

- Thời gian: tháng 10-12/2021;

- Địa điểm: TTYT Ngũ Hành Sơn;

- Số lần: 04 trạm; 3 lần/trạm.

- Đối tượng: Công tác viên Y tế Dân số trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

- Nội dung:

+Thực hiện dựa theo tờ rơi

+Cách thức sử dụng “sổ chia sẻ thông tin người bệnh tại nhà”.

Trung tâm Y tế quận chủ trì thực hiện. Cần có Kế hoạch cụ thể cho các hoạt động đào tạo, tập huấn chung cho toàn bộ dự án.

Phối hợp: Phòng Nghiệp vụ Y phối hợp thực hiện về các nội dung chuyên môn liên quan; Các thành viên thuộc BQLDA.

05

Hội thảo cho người bệnh và gia đình người bệnh (khoảng 90 người tham gia) (bắt đầu từ tháng 10)

- Thời gian: tháng 10-12/2021;

- Địa điểm: TTYT Ngũ Hành Sơn;

- Đối tượng: TTYT quận, TYT và người bệnh, người nhà người bệnh (bệnh nhân nhập viện tại Khoa Lão - TTYT quận NHS).

- Nội dung:

+Thực hiện dựa theo tờ rơi

+Cách thức sử dụng “sổ chia sẻ thông tin người bệnh tại nhà”

+Các hoạt động hỗ trợ qua lại tại địa phương

Trung tâm Y tế quận chủ trì thực hiện. Cần có Kế hoạch tổ chức Hội thảo cụ thể báo cáo về BQLDA.

Phối hợp: Phòng Nghiệp vụ Y phối hợp thực hiện về các nội dung chuyên môn liên quan; Các thành viên thuộc BQLDA.

06

Tổ chức thực hiện Hội nghị mở rộng đến các đơn vị có khoa Lão trên địa bàn thành phố

Đối tượng mở rộng: Các đơn vị y tế có khoa Lão đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Kế hoạch Tổ chức hội nghị mở rộng hoàn chỉnh chậm nhất vào giữa tháng 11/2021 để bắt đầu triển khai trong đầu tháng 12/2021.

Nội dung: Thảo luận, vạch ra các phương pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi tại địa phương.

Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế hoàn chỉnh Kế hoạch Hội nghị mở rộng.

Phối hợp: các thành viên thuộc BQLDA.

07

Tổ chức Hội nghị phổ cập, đồng thời tổ chức buổi giới thiệu các thiết bị phúc lợi xã hội, những thiết bị không thuộc phân nhóm trang thiết bị y tế.

Thời gian: dự kiến trong 02 ngày cho các nhóm đối tượng khác nhau. Dự kiến tháng 3/2022.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú.

Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế hoàn chỉnh Kế hoạch Hội nghị phổ cập.

Phối hợp: các thành viên thuộc BQLDA.

08

Tổ chức điều tra chất lượng cuộc sống Người cao tuổi trên địa bàn Ngũ Hành Sơn (đợt 2)

Số lượng đối tượng khảo sát: 300 người cao tuổi;

Địa điểm: Quận Ngũ Hành Sơn;

Thời gian: Hoàn tất trong tháng 12/2021.

Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế chủ trì triển khai thực hiện.

09

Tham quan kiến tập trong nước

Thời gian: dự kiến trong tháng 1/2021;

Địa điểm: dự kiến Hà Nội.

Nội dung: Kiến tập thực tế về cách thực hiện chăm sóc dự phòng sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn

Khảo sát thực tế về các chính sách tiên tiến trong chăm sóc người cao tuổi

Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với BQLDA Trường Đại học Chubu Gakuin lên Kế hoạch kiến tập.

10

Tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả của Dự án (tại TTYT quận Ngũ Hành Sơn trước khi Tổ chức Hội nghị họp Ban quản lý dự án)

Thời gian: Tháng 4/2022;

Địa điểm: Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn;

Thành phần: Sở Y tế, UBND quận Ngũ Hành Sơn và các thành viên thuộc BQLDA, các học viên…

Nội dung:

  • Báo cáo kết quả đạt được của dự án so với mục tiêu, đầu ra mong đợi của dự án. (TTYT quận Ngũ Hành Sơn chủ trì thực hiện báo cáo)
  • Trao bằng cho các học viên
  • Kế hoạch, giải pháp để duy trì bền vững kết quả dự án khi dự án kết thúc.

TTYT quận Ngũ Hành Sơn xây dựng Kế hoạch Tổ chức Hội nghị.

11

Tổ chức Hội nghị chuyên đề tại Nhật Bản

Thời gian: tháng 4/2022

Thành phần tham dự đoàn: Đại diện Sở Y tế; đại diện TTYT quận NHS cùng phiên dịch (03 người).

Trường Chubu Gakuin chủ trì thực hiện.

12

Tổ chức cuộc họp PMU

Số lần: 02 lần.

Thời gian: Tháng 12 năm 2022 và Tháng 5 năm 2022.

Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế chủ trì triển khai thực hiện.

Trong thời gian đến, dự án sẽ triển khai các hoạt động nêu trên, cùng với đó là các hoạt động theo kết quả đầu ra theo Quyết định phê duyệt dự án đã được UBND thành phố Đà Nẵng ban hành.

Hoài Vi


Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 4 0 5 9 8 5 3
Hôm nay: 2.282
Hôm qua: 2.885
Tuần này: 8.302
Tháng này: 100.252
Tổng cộng: 4.059.853

Trang thông tin điện tử Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821206     Fax: 0236 3826276     E-mail: syt@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: BS CKII Trần Thanh Thuỷ - Phó Giám đốc phụ trách

Ghi rõ nguồn phát hành soyte.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang