Đường dây nóng phòng, chống bệnh do virus nCov 1900-9095 (Bộ Y tế), 0869990490 (Lãnh đạo Sở Y tế), 0905.108.844 (Tiếp nhận giải đáp, tư vấn các biện pháp về phòng, chống bệnh), 0905.285.620 (Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề về phòng, chống dịch tại cộng đồng, khách sạn), 0903.583.881(BS. Nguyễn Thành Trung, PGĐ Bệnh viện Đà Nẵng), 0903.543.115 (BS. Trần Thị Hoàng, PGĐ Bệnh viện Phụ sản - Nhi); 0903.578.049 (BS. Lê Thành Phúc - GĐ Bệnh viện Phổi) 
Công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của ngành y tế thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 03/06/2019 Lượt xem: 985

Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII, Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSN), Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND thành phố “về việc ban hành Đề án Sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố quản lý giai đoạn 2018-2021”, trong thời gian qua, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã tổ chức sắp xếp, hợp nhất, kiện toàn một số ĐVSN trực thuộc, cụ thể như sau:


- Sát nhập một số đơn vị sự nghiệp y tế thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố: Ngày 07/9/2018, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3915/QĐ-UBND về việc thành thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng trực thuộc Sở Y tế; Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng (tiếng anh: Danang Center for Disease Control, viết tắt là CDC) trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở gồm: Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thành phố Đà Nẵng; Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS thành phố Đà Nẵng; Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế thành phố Đà Nẵng.

- Chuyển Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế trực thuộc Sở Y tế sang trực thuộc Bệnh viện Đà Nẵng (theo Quyết định số 3916/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng), giảm thêm 01 đầu mối đơn vị trực thuộc của của ngành.

- Kiện toàn Trung tâm y tế các quận, huyện theo Thông tư 37/2016/TT-BYT của Bộ Y tế: Căn cứ Thông tư số 37/2016/TT-BYT của Bộ Y tế "hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương", Sở Y tế đã hướng dẫn, tổ chức thẩm định Đề án kiện toàn TTYT quận, huyện theo Thông tư 37/2016/TT-BYT của các Trung tâm Y tế (gọi tắt là TTYT) quận, huyện. Tính đến ngày 01/11/2018, Sở Y tế đã ban hành Quyết định phê duyệt kiện toàn cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các TTYT quận, huyện theo Thông tư 37/2016/TT-BYT; trong đó Trạm Y tế trực thuộc TTYT quận huyện và được tổ chức hoạt động theo quy định tại Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ "quy định về Y tế xã, phường, thị trấn" và Thông tư 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế.

Xây dựng đề án sáp nhập Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình các quận, huyện vào Trung tâm y tế các quận, huyện:Sở Y tế đã xây dựng Đề án sáp nhập các Trung tâm DS-KHHGĐ vào Trung tâm Y tế quận, huyện. Ngày 20/12/2018, UBND thành phố đã ban hành các Quyết định về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận, huyện trực thuộc UBND quận, huyện vào các Trung tâm Y tế quận, huyện trực thuộc Sở Y tế. Hiện nay, các TTYT quận, huyện đã thành lập Phòng Dân số thuộc TTYT quận, huyện trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm DS-KHHGĐ sau khi sáp nhập vào TTYT quận, huyện; với chỉ tiêu giao biên chế là 6 người/Phòng Dân số. Ngoài ra, tại mỗi Trạm Y tế được giao 01 chỉ tiêu dành cho cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã, phường.

Như vậy trong thời gian qua, ngành y tế thành phố Đà Nẵng đã triển khai công tác đổi mới, sắp xếp bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và địa phương nhằm không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.


Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 6 0 7 2 6 6
Hôm nay: 1.766
Hôm qua: 3.972
Tuần này: 5.738
Tháng này: 55.270
Tổng cộng: 3.607.266

Trang thông tin điện tử Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821206     Fax: 0236 3826276     E-mail: syt@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: BS CKII Trần Thanh Thuỷ - Phó Giám đốc phụ trách

Ghi rõ nguồn phát hành soyte.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này