Đường dây nóng phòng, chống bệnh do virus nCov 1900-9095 (Bộ Y tế), 0869990490 (Lãnh đạo Sở Y tế), 0905.108.844 (Tiếp nhận giải đáp, tư vấn các biện pháp về phòng, chống bệnh), 0905.285.620 (Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề về phòng, chống dịch tại cộng đồng, khách sạn), 0903.583.881(BS. Nguyễn Thành Trung, PGĐ Bệnh viện Đà Nẵng), 0903.543.115 (BS. Trần Thị Hoàng, PGĐ Bệnh viện Phụ sản - Nhi); 0903.578.049 (BS. Lê Thành Phúc - GĐ Bệnh viện Phổi) 
Triển khai Quyết định số 1844/QĐ-BYT ngày 05/7/2022
Người đăng tin: Duyên Thị Trúc Nguyễn Ngày đăng tin: 18/07/2022 Lượt xem: 44

Triển khai Quyết định số 1844/QĐ-BYT ngày 05/7/2022


UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /SYT-KHTC

V/v triển khai Quyết định số

1844/QĐ-BYT ngày 05/7/2022

Đà Nẵng, ngày         tháng 7 năm 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh vật tư y tế

 

 

Ngày 05/7/2022, Bộ Y tế có Quyết định số 1844/QĐ-BYT ban hành danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế để tạo lập mã vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (Đợt 3): gồm 647 mã hãng sản xuất vật tư y tế, 24 nước sản xuất có mã hãng sản xuất; điều chỉnh tên 02 hãng sản xuất vật tư y tế đã được cấp mã hãng sản xuất vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 và Quyết định số 637/QĐ-BYT ngày 16/3/2022 (đính kèm).

Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh vật tư y tế có trách nhiệm cập nhật tên, nước sản xuất và mã hãng sản xuất vật tư y tế ban hành kèm theo Quyết định số 1844/QĐ-BYT để thực hiện khai báo, cấp mã vật tư y tế theo quy định tại Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021.

Nhận được công văn này, Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- BGĐ Sở Y tế;

- Phòng NVY (để phối hợp);

- Các cơ sở KCB trực thuộc SYT (để biết);

- Đăng Website Sở Y tế;

- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

  

  

  

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Thủy

click vào link bên dứoi xem chi tiết:

/documents/237929/0/QD+1844.rar/eeda6af0-7676-44af-822a-a6409560f773


Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 9 1 9 8 2 1
Hôm nay: 2.297
Hôm qua: 4.915
Tuần này: 2.297
Tháng này: 58.942
Tổng cộng: 3.919.821

Trang thông tin điện tử Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821206     Fax: 0236 3826276     E-mail: syt@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: BS CKII Trần Thanh Thuỷ - Phó Giám đốc phụ trách

Ghi rõ nguồn phát hành soyte.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang