Đường dây nóng phòng, chống bệnh do virus nCov 1900-9095 (Bộ Y tế), 0869990490 (Lãnh đạo Sở Y tế), 0905.108.844 (Tiếp nhận giải đáp, tư vấn các biện pháp về phòng, chống bệnh), 0905.285.620 (Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề về phòng, chống dịch tại cộng đồng, khách sạn), 0903.583.881(BS. Nguyễn Thành Trung, PGĐ Bệnh viện Đà Nẵng), 0903.543.115 (BS. Trần Thị Hoàng, PGĐ Bệnh viện Phụ sản - Nhi); 0903.578.049 (BS. Lê Thành Phúc - GĐ Bệnh viện Phổi) 
Cập nhật danh sách cơ sở khám bệnh chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ tính đến ngày 27/7/2022
Người đăng tin: Ngô Thị Kiều My Ngày đăng tin: 02/08/2022 Lượt xem: 127


Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009, Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (sau đây viết tắt là Nghị định số 109 và Nghị định số 155);

 Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông báo cập nhật danh sách cơ sở khám bệnh chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ tính đến ngày 27/7/2022. Đề nghị các cơ sở duy trì tính ổn định của các điều kiện hoạt động theo qui định tại Nghị định số 109 và Nghị định số 155 của Chính phủ và thực hiện đúng phạm vi đã được Sở Y tế phê duyệt kèm theo Giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh.

Sở Y tế sẽ liên tục cập nhật danh sách mới nhất khi có những thay đổi. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra điều kiện hành nghề khám bệnh chữa bệnh theo qui định, nếu đơn vị không tuân thủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 109 và Nghị định số 155 thì Sở Y tế sẽ rút tên đơn vị khỏi danh sách khám bệnh chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ đã đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế, đồng thời tiến hành xử lý hoặc kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu cần thêm thông tin hay hướng dẫn, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ phòng Nghiệp Vụ Y - Sở Y tế, điện thoại: 0236.3821.468

Danh sách chi tiết tại đây:

/documents/350427/0/3583-NVY.C%E1%BA%ADp+nh%E1%BA%ADt+danh+s%C3%A1ch+c%C6%A1+s%E1%BB%9F+kh%C3%A1m+b%E1%BB%87nh+ch%E1%BB%AFa+b%E1%BB%87nh+c%C3%B3+ph%E1%BA%A1m+vi+ho%E1%BA%A1t+%C4%91%E1%BB%99ng+chuy%C3%AAn+m%C3%B4n+v%E1%BB%81+chuy%C3%AAn+khoa+th%E1%BA%A9m+m%E1%BB%B9+t%C3%ADnh+%C4%91%E1%BA%BFn+ng%C3%A0y+27.7.2022.pdf/d032c7da-b6c1-4fc9-817c-c832dfa37359


Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 4 4 8 1 5 0 6
Hôm nay: 269
Hôm qua: 2.888
Tuần này: 12.909
Tháng này: 35.399
Tổng cộng: 4.481.506

Trang thông tin điện tử Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821206     Fax: 0236 3826276     E-mail: syt@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: BS CKII Trần Thanh Thuỷ - Phó Giám đốc phụ trách

Ghi rõ nguồn phát hành soyte.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang